Club One taisykLės

1. BENDRAI

1.1 Club One yra būdas AS Tallink Grupp ir jos dukterinėms įmonėms ("Tallink”) apdovanoti savo lojalius klientus, išskyrus bendroves, asociacijas ar organizacijas, kurios nėra pritaikytos Club One programai.

1.2 Už Club One Frequent Traveler programą atsakinga: AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Estonia, Verslo ID: 10238429

1.3 Susisiek su savo Club One Aptarnavimo skyriaus ofisu pagal savo geografinę vietovę:

Latvijoje ir Lietuvoje:
AS Tallink Latvija, Eksporta iela 3A, Riga LV-1010, Latvia, www.tallink.lv

Estijoje ir Rusijoje:
AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Estonia, www.clubone.ee

Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje:
Tallink Silja AB, Box 27295, 102 53 Stockholm, Sweden, www.clubone.se

Vokietijoje:
Tallink Silja GmbH, Böckmannstrasse 56, D-20099 Hamburg, Germany, www.tallinksilja.de

Suomijoje:
Tallink Silja Oy, Club One, P.O. Box 100, 00181 Helsinki, Finland, www.clubone.fi

Kitose šalyse:
Tallink Silja Oy, Club One, P.O.Box 100, 00181 Helsinki, Finland, www.tallinksilja.com

2. NARIAI IR JŲ KORTELĖS

2.1. Norėdami būti programos nariu, jūs turite būti ne jaunesni kaip 18 metų ir turėti nuolatinį adresą.

2.2. Club One ir Club One išmokos šeimai. Šeima reiškia pagrindinį kortelės turėtoją ir jo sutuoktinį ar sugyventinį ir jų vaikus, gyvenančius tuo pačiu adresu / namuose. Šeimos nariai, sulaukę 18 metų ir gyvenantys toje pačioje vietoje, turi teisę turėti asmenines partnerių korteles. Visi vaikai iki 18 metų gali būti įregistruoti šeimos Club One sąskaitoje. Visi tos pačios Club One sąskaitos registruoti šeimos nariai gauna tą patį sąskaitos numerį. Norėdami gauti papildomų bonus taškų į bendrą sąskaitą ir mėgautis dažnomis klientų išmokomis, visi šeimos nariai turi būti įregistruoti toje pačioje sąskaitoje.

2.3. Pagrindinės kortelės turėtojo sutikimas visada reikalingas, kai kreipiatės dėl partnerių kortelės. Narystės formą pasirašęs pagrindinės kortelės turėtojas, taip pat šeimos kortelės turėtojas, kai kreipiatės dėl šeimos kortelės.

2.4. Tallink pasilieka teisę atsisakyti registruoti asmenis į Club One sąskaitą ir pašalinti bet kurį registruotą partnerį, jei yra pagrįstų abejonių, kad asmuo nėra tos pačios šeimos narys, kaip apibrėžta 2.2 punkte.

2.5. Lojalus klientų kortelės turėtojas privalo pranešti šeimos nariams apie pranešimus, kurie buvo išsiųsti į lojalios klientų kortelės turėtojui, susijusiam su Club One naryste. Laikoma, kad visi pranešimai, išsiųsti lojaliam kliento kortelės turėtojui, taip pat automatiškai pristatomi ir jo šeimos nariams.

2.6. Klientas gali turėti tik vieną Club One sąskaitos numerį.

2.7. Club One narystė yra nemokama.

2.8. Kreipdamasis dėl Club One narystės, klientas (pagrindinis ar šeimos kortelės turėtojas) sutinka su Club One programos sąlygomis.

2.9. Club One narystė ir šeimos stebėjimo laikotarpis prasideda, kai kliento informacija yra užregistruota Club One duomenų bazėje ir atidaryta dažna keliautojo sąskaita.

2.10. Kaip registracijos patvirtinimą, Tallink išsiųs klientui el. laišką su informacija apie sąskaitą, kurią galima naudoti norint atsisiųsti skaitmeninę Club One kortelę Tallink ir Silja Line programoje. Papildomai paprašius, plastikinė Club One kortelė bus išsiųsta per keturias savaites nuo registracijos. Club One programa reikalauja, kad klientas pasirašytų gavus plastikinę Club One narystės kortelę; Club One kortelė negalioja, kol kortelės savininkas pasirašo. Jei reikia, klientas turi sugebėti identifikuoti save. 

2.11. Lygiu grindžiamos išmokos įsigalios iš karto po lygio pasikeitimo ir gali būti naudojamos pateikus kortelę su atitinkamu ir atnaujintu lygmeniu.

2.12. Apie prarastą Club One kortelę reikia nedelsiant pranešti Club One klientų aptarnavimui. Tallink neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl Club One kortelės praradimo. Pranešus apie prarastą kortelę, per keturias savaites nariui bus išsiųsta pakaitinė kortelė.

2.13. Club One narystės kortelės ar narystės numerio perdavimas asmenims, išskyrus registruotus šeimos narius, draudžiamas. Club One turi teisę pašalinti klaidingai ar nesąžiningai uždirbtus bonus taškus.

2.14. Tikslingai piktnaudžiaujant programos ar bet kurio Tallink produkto taisyklėmis ir (arba) kito netinkamo elgesio pagrindinis ar bet kuris iš šeimos kortelių turėtojas Club One turi teisę atšaukti narystę ir panaikinti bet kokius bonus taškus be jokios atsakomybės Club One. Piktnaudžiavimas yra bet kokių taisyklių, nustatytų šiomis sąlygomis, pažeidimas, mokėjimo nesėkmė arba žalos atlyginimas, klastojimas, pakeitimas, pardavimas ar neteisėtas dokumentų, pvz., Bilietų ar dovanų kuponų, pristatymas kitam asmeniui, Club One kortelės atsisakymas, skirta naudoti asmeniui, kuris nėra kortelės turėtojo šeimos narys, ir bendrai netinkamai elgiasi. Tokiais atvejais Club One turi teisę panaikinti kliento bonus taškus be išankstinio įspėjimo ir atšaukti Club One narystę. Club One raštu informuos narystės nutraukimo narį ir bonus taškų atšaukimo bei panaikinimo priežastis.

2.15 Narystę galite nutraukti bet kuriuo metu, rašydami vietinei Club One klientų aptarnavimo tarnybai adresu aukščiau. Gavęs pranešimą Club One panaikins dažną keliautojo paskyrą ir ištrinsite narystės duomenis iš registro. Pagrindinis kortelių savininkų pranešimas automatiškai taikomas šeimos kortelių turėtojams.

2.16. Club One kortelė negali būti naudojama kaip mokėjimo (debeto ar kredito) kortelė.

2.17. Pagrindinis kortelės turėtojas privalo pranešti Club One klientų aptarnavimo tarnybai apie bet kokius vardo, adreso ar šeimos santykių pakeitimus. Be to, narys turi žinoti apie bet kokius programos taisyklių ir naudos pokyčius. Nariai bus informuoti apie pokyčius vietos Club One tinklalapiuose, vietos Club One klientų žurnale (jei toks yra) ir kitomis medžiagomis, susijusiomis su Club One programa.

2.18. Club One pasilieka teisę atšaukti narystės numerį su klaidinga kontaktine informacija, jei klientas nenori pranešti apie savo naują kontaktinę informaciją per 12 mėnesių.

3. CLUB ONE KLIENTO LOJALIOJO PROGRAMOS NAUDA

3.1. Programos narys gali gauti lojaliems klientams skirtų išmokų, pvz., Nuolaidas ir specialius pasiūlymus iš Tallink įmonių (išskyrus krovinių skyriaus paslaugas), taip pat iš trečiųjų partnerių, teikiančių specialias išmokas Club One turėtojui.

3.2. Specialios kainos, skirtos lojaliems klientams, nustatomos atskirai 1.3 punkte išvardytiems geografiniams rajonams. Užsakymai registruojami pagal galiojantį kliento kortelės lygį. Nuolatinis kliento adresas Club One ištikimas klientų registras apibrėžia lojalaus kliento aptarnavimo rajono šalį. Tačiau konkretaus geografinio rajono kainos taikomos kelionėms, kurios buvo įsigytos ar pradėtos negyvenamoje vietovėje.

4. LYGIAI IR JŲ SPECIFIKACIJA

4.1. Club One turi tris lygius (Bronze, Silver ir Gold). Įvairių lygių narystės kortelės suteikia teisę į skirtingas privilegijas. Lojalumo kliento lygis nustatomas pagal bonus taškų sumą, gautą per 12 iš eilės mėnesių. Daugiau informacijos apie kortelių lygius, atitinkamas lojalių klientų pranašumus ir bonus taškų skaičiavimo principus galima rasti Club One tinklalapiuose arba atitinkamo rajono klientų aptarnavimo skyriuje.

5. LYGIŲ KRITERIJAI IR TAŠKŲ PELNYMAS

5.1. Visi bonus taškai, įtakojantys lygį, turi būti užregistruoti Club One sąskaitoje per konkretų stebėjimo laikotarpį.

5.2. Club One Gold lygiui pasiekti reikalingas bonus taškų skaičius – 60 000 stebėjimo laikotarpiu. Gold lygį galima pasiekti tik pirma pasiekus Silver lygį. Silver lygiui pasiekti reikalingas bonus taškų skaičius – 15 000 tebėjimo laikotarpiu. Bronze lygis yra pradinis.

5.3. Lygmens kriterijai bus tikrinami kasdien. Pasiekti lygmens reikalavimą, pateiktą 5.2 punkte, suteikia teisę nariui nedelsiant atnaujinti lygį.

5.4. Perėjimas iš vieno lygmens į kitą ir lygio atnaujinimo ženklas, naujo stebėjimo laikotarpio pradžią ir bonus taškų stebėjimas kito lygio reikalavimams prasideda nuo nulio, bet bonus taškų suma kliento sąskaitoje, kurią jis gali naudoti pirkimo lygis nekeičia.

5.5. Club One klientas gauna bonus taškus pagal savo lygį. Bonus taškų skyrimas grindžiamas bilietų ir kitų paslaugų pirkimu bei prekių iš anksto užsakymu prieš išvykstant ir perkant prekes ir paslaugas Tallink laivuose, Tallink viešbučiuose ir Tallink el. Parduotuvėje parduodamų prekių ir paslaugų pirkimo metu. Tallink pasilieka teisę skirti skirtingus Tallink paslaugų bonus taškus įvairiems pardavimo taškams.

5.6. Už kelionių jūra bilietus (keleivių ir transporto priemonių) premijos taškai pelnomi tokia tvarka: Bronzinio lygio klientas: 1 euras = 30 premijos taškų, Sidabrinio lygio klientas: 1 euras = 35 premijos taškai, Auksinio lygio klientas: 1 euras = 40 premijos taškai.

5.7. Už papildomas paslaugas, įsigytas prieš kelionę (maitinimas, laivo kuponai, sauna ir kt.), apsipirkimas laive, Tallink viešbučiuose, restoranuose NOK NOK ir Ristorante Flavore Taline, Tallink elektroninėje parduotuvėje ir Tallink Travel Retail parduotuvėse Taline, premijos taškai uždirbami tokia tvarka: Bronzinio lygio klientas: 1 euras = 21 premijos taškas, Sidabrinio lygio klientas: 1 euras = 25 premijos taškai, Auksinio lygio klientas: 1 euras = 29 premijos taškai.

5.8. Bonus taškai dėl kelionių užsakymų, Pre-order, e-parduotuvės ir pirkiniai laivuose bei Tallink viešbučiuose įsigyti pirkiniai registruojami sąskaitoje per savaitę nuo kelionės paskutinės registracijos procedūros. Bilieto užsakymas ar išpirkimas nesuteikia bonus taškų.

5.9. Bonus taškų panaudojimas neturi įtakos Club One kortelės lygiui.

5.10. Bonus taškai galioja 24 mėnesiams nuo registracijos mėnesio. Pasibaigę galioti ir nepanaudoti bonus taškai bus automatiškai ištrinti iš paskyros be galimybės atkurti.

5.11. Klientas galės gauti Club One bonus taškų tik pradėjus narystę ir gavus Club One narystės kortelę arba aktyvuojant skaitmeninę Club One kortelę. Gauti bonus taškai yra šeimos ir neturi išpirkimo vertės.

5.12. Klientas gali įsigyti papildomų taškų, norėdamas įsigyti Tallink ir Silja Line paslaugas, atnaujinti Tallink Hotels kambarį ir įsigyti prekes iš Tallink internetinės parduotuvės.

5.13. Nutraukus Club One narystę, anuliuojami visi Club One bonus taškai. Klientas neturi teisės reikalauti kompensacijos už anuliuotus taškus.

5.14. Tallink paslaugos, parduodamos per mažmeninės prekybos tarpininką, kaups bonus taškus, jei nenurodyta kitaip.

5.15. Club One narys, mokantis už kelionę ar paslaugą, neturi teisės gauti bonus taškų arba Club One nario kainų, išskyrus atvejus, kai jis yra asmuo, kuris gauna paslaugą. Club One nario įkainiai teikiami tik maksimaliai 1 kajutei vienam nariui arba maksimaliai 2 denio vietoms vienam nariui per vieną užsakymą. Bonus taškai gaunami tik už Club One narių kainų dalį.

5.16. Keliaudamas parodyk savo Club One kortelę, už vieną mokėjimą gali sumokėti ir gauti priemoką už ne daugiau kaip 11 suaugusiųjų maitinimų.

5.17. Už Tallink dovanų kuponus ir panašius produktus Club One nariai uždirba premijos taškus naudodami produktą, o ne jį įsigydami. Papildomus taškus uždirba Club One narys, kuris naudojasi paslauga. Naudodamas iš anksto nupirktus „laivo pinigus“, Club One narys, kurio vardu yra „laivo pinigai“, uždirba premijos taškų.

5.18. Club One pasilieka teisę atsisakyti suteikti bonus taškus tam tikroms Tallink partnerių siūlomoms paslaugoms arba suteikti tik dalį normalaus kaupimo.

5.19. Jei nori panaudoti bonus taškus, klientas turi nurodyti savo sąskaitos numerį kelionių užsakymo metu ir pateikti Club One kortelę pirkdamas Tallink keliones. Club One kortelė turi būti pateikiama parduotuvėse ir "Tallink Hotels" prieš mokestį už gaminius, o restoranuose - užsakant. Kelionės ir pirkimai negali būti registruojami Club One paskyroje retrospektyviai.

5.20. CA kortelė (Cruise Account) ir Tallink kreditinė kortelė negali būti naudojamos kartu su Club One kortele.

5.21. Tik šeimos nariai, kurie yra įregistruoti Club One nariai, gauna bonus taškus į sąskaitą.

5.22. Visi registruojami Club One šeimos nariai, gyvenantys tuo pačiu adresu ir užregistruoti kaip tokie, gauna bonus taškus į tą pačią namų sąskaitą.

5.23. Pagrindinis kortelės turėtojas yra visų bonus taškų savininkas, o sąskaitos administratorius yra atsakingas už veiksmus, susijusius su sąskaita.

5.24. Pagrindinis kortelės turėtojas ir visi jo artimieji kortelių turėtojai turi vienodą teisę naudoti bet kokius bonus taškus sąskaitoje. Bonus taškai gali būti naudojami tik chronologine užsakymų tvarka.

5.25. Club One neprivalo kreiptis į pagrindinį kortelės turėtoją, norėdamas gauti išankstinį taškų naudojimo patvirtinimą arba ištaisyti bet kokį taškų panaudojimą bet kurio partnerio prašymu. Bet kokie nesutarimai dėl taškų naudojimo sprendžiami tik pagrindinės kortelės turėtojui ir tarp šeimos kortelių turėtojų.

5.26. Bonus taškai gali būti perkeliami iš vieno dažno keliautojo sąskaitos į kitą pagrindiniu arba šeimos Club One nariu. Bonus taškai taip pat gali būti perkelti į kitą dažną keliautojo sąskaitą, kai dvi ar daugiau sąskaitų yra sujungtos į vieną šeimos Club One sąskaitą.

5.27. Kelionių operatorių rengiami kelioniniai reisai kaupia taškus pagal atskirą maršruto lentelę. Kelionių organizatorių vykdomos kelionės reiškia keliones iš partnerių, pvz., kruizų paketai, kuriuose naudojamasi grįžtamuoju autobusu iš gyvenamosios vietos į uostą. Suomijoje tai taip pat taikoma kelionėms, kurioms buvo naudojama Tallink Silja organizacinė klientų kortelė.

5.28. Keleivių grupės, kurioms taikomos keleivių grupių nuolaidos, taškai skaičiuojami pagal atskirą maršrutų lentelę.

5.29. Tallink turi teisę keisti Club One programos lygmens sistemą ir išmokas, nustatytas skirtingiems lygiams.

6. BONUS KELIONĖS

6.1. Bonus kelionė turi būti rezervuojama bonus taškų galiojimo laikotarpiu.

6.2. Bonus kelionės rezervuojamos Club One klientų aptarnavimo skyriuje arba per klientų aptarnavimo kanalus. Papildomą kelionę galima užsisakyti tik po to, kai į sąskaitą įregistruotas reikiamas taškų skaičius.

6.3. Bonus kelionę gali užsisakyti tik pagrindinis ar šeimos nario kortelės turėtojas, įregistruotas Club One registre.

6.4. Tallink pasilieka teisę nustatyti papildomų taškų, bonus taškų sumą. Tallink pasilieka teisę apriboti papildomų kelionių skaičių arba susilaikyti nuo tam tikrų papildomų kelionių. Papildomų kelionių perpardavimas yra draudžiamas. Bonus kelionių produktai ir taškai, reikalingi premijoms, gali būti patikrinami Club One tinklalapiuose.

6.5. Vienu išvykimu yra ribotas bonus kelionių skaičius. Bonus taškai, kuriuos reikia rezervuoti, visada bus nuskaičiuojami iš vienos sąskaitos.

6.6. Bonus kelionė su denio vieta - 1 žmogus. Kajučių ar denio vietų skaičius neribojamas, jei nenurodyta kitaip. Bent vienas asmuo iš Club One šeimos sąskaitos turi būti įtrauktas į bonus kelionės užsakymą.

6.7. Jei bonus kelionė bus atšaukta ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki išvykimo, galiojantys bonus taškai bus grąžinti į sąskaitą. Bonus kelionės, kuri buvo atšaukta vėliau nei ji įvyko arba kuri buvo atšaukti, bus nuskaičiuojama iš bonus taškų sąskaitos. Nebegaliojantys bonus taškai nebus grąžinami į sąskaitą.

6.8. Kelio / keleivio mokestis visada pridedamas prie papildomos kelionės (taikomas asmenims nuo 6 metų ir vyresniems). Be to, Tallink gali reikalauti, kad valdžios institucijos ar atitinkami Tallink partneriai atliktų atitinkamus mokėjimu (pvz., Oro uosto mokesčiai, paslaugų mokesčiai ir tt) būtų taikomi ir bonus kelionių metu.

6.9. Jei mūsų partneriai siūlo bonus (ar kitus pasiūlymus), bus taikomos partnerio atšaukimo ir rezervavimo sąlygos.

7. VERSLO IR ORGANIZACIJŲ KLIENTŲ SUTARTYS

7.1. Kelionių užsakymas su Tallink verslo kliento numeriu nebus kaupiamas į Club One sąskaitą. Kelionių rezervavimas, sudarytas pagal Organizacinio kliento sutartį, kaupiasi į Club One sąskaitą pagal atskirą kelionių operatorių lentelę. Korporacinis klientas ir Organizacinė kliento kortelė negali būti naudojami kartu su Club One narystės kortelėmis.

8. ASMENS DUOMENŲ APDOROJIMAS

8.1. Club One programos nario asmens duomenys koreguojami pagal Tallink Group privatumo politiką, taip pat informacija apie jūsų teises išsamiau.

8.2. Prisijungiant prie programos klientas pateikia šiuos duomenis:
Vardas; Pavardė;
Gimimo data;
Lytis;
Pilietybė,
Adresas;
Pašto indeksas;
Miestas / apskritis;
Šalis;
Mobilusis telefonas;
Namų telefonas;
Darbo telefonas;
Elektroninio pašto adresas;
Pageidautina bendravimo kalba;
Pomėgiai;
Šeimos nariai (jei prašoma partnerių kortelės);
Duomenų koregavimo prioritetai rinkodaros tikslais.

8.3. Tallink renka duomenis apie naudojamas paslaugas ir kliento nupirktus produktus, kuomet yra naudojama Club One kortelė.

8.4. Prisijungdamas prie Club One programos, laikoma, kad klientas suteikia Tallink teisę siųsti informaciją apie Club One elektroniniu paštu, namų adresą ir (arba) mobilųjį telefoną, kad klientas galėtų naudotis atitinkama paslauga ir Tallink galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus klientui. Klientas gali koreguoti savo asmenines rinkodaros teises per savo asmeninę Club One paskyrą internetu arba susisiekdamas su Club One klientų aptarnavimo tarnyba.

8.5. Pateikdamas asmens duomenis, klientas suteikia Tallink leidimą tvarkyti savo asmens duomenis Club One programos narystės formoje.

8.6. Tallink išsaugo kliento, prisijungusio prie programos, asmens duomenis iki jo narystės programos pabaigos. Palikus programą, duomenys apie kliento programą ištrinami anonimiškai, todėl kliento negalima identifikuoti.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Club One priedai ir kiti privalumai gali skirtis atsižvelgiant į Club One narių lygį ir įvairias rinkos sritis.

9.2. Club One naudingi produktai gali skirtis priklausomai nuo maršruto/laivo. Specialios Club One kelionės ar kitos išmokos negalima užsisakyti/dovanoti asmenims už šeimos ribų, nebent vienas iš keliautojų yra atitinkamos Club One kortelės turėtojas.

9.3. Club One taisyklės ir sąlygos galioja, kaip paskelbta Club One tinklalapyje. Tallink turi teisę savo nuožiūra keisti Club One dažniausiai keliaujančiųjų programą, jos taisykles, kaupiamų bonus taškų ir premijos produktų kainą. Visi pakeitimai įsigalios iš karto be išankstinio įspėjimo, nebent Tallink nurodytų kitaip. Club One nariai bus informuoti apie pakeitimus per Club One tinklalapius. Tallink imsis pagrįstų pastangų, kad praneštų apie pakeitimus klientų paskyroje, jei pranešimas dar yra galiojantis paskelbimo metu.

9.4. Tallink neatsako už bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl įvykusių pakeitimų (įskaitant bonus taškų praradimą, išmokų praradimą ar išmokų mažinimą), taip pat Club One neatsako už nuostolių padengimą Club One nariams ar bet kuriai trečiajai šaliai .

9.5. Tallink neatsako už savo partnerių paslaugas ir produktus arba jų sukeltus skundus - išskyrus atvejus, kai Tallink veikia pagal paketų turus reglamentuojančius įstatymus, tačiau kiekvienas partneris yra atsakingas už savo produktus ir paslaugas.

9.6. Jei šiose taisyklėse ir sąlygose nenustatyta kitaip, klientas yra atsakingas už keleivių vežimo sąlygų laikymąsi ir jų peržiūrą interneto svetainėje www.tallink.lv arba www.tallinksilja.com.

9.7. Ginčai dėl dažnų keliautojų programos, kurių derybos negali būti išspręstos, bet turi būti išspręstos bet kuriame Club One klientų aptarnavimo tarnybos vietiniame teisme. Vartotojui taip pat gali kilti ginčas, kurį nagrinėja vietinė vartotojų skundų taryba, jei tokia yra.

Sąlygos paskutinį kartą atnaujinta 2024.07.16.