Išmetamųjų teršalų priemoka nuo 2024 m.

Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema nuo 2024 m. bus pradėta taikyti ir laivybai – tai turės poveikį „Tallink Group“ klientams

Linija Viena kryptis (€/asmuo) Pirmyn ir atgal (€/asmuo) Kruizas/dienos bilietas (€/asmuo)
Talinas – Helsinkis (MyStar ir Megastar) 0,9 € 1,8 € 1,8 €
Talinas – Helsinkis (Victoria I) 1,9 € 3,8 € 3,8 €
Talinas – Stokholmas 2,5 € 5 € 5 €
Helsinkis – Stokholmas 1,4 € 2,8 € 2,8 €
Turku – Stokholmas 0,9 € 1,8 € 1,8 €
Turku – Kapelskaras 0,9 € 1,8 € 1,8 €
Talinas–Mariehamnas 1,25 € 2,5 € 2,5 €
Dienos kelionė Talinas – Helsinkis ir 5 valandų kruizas - - 3 €
Talinas – Visbis kruizas - - 8,5 €

Krypčiai Helsinkis / Turku – Alandų salos šiuo metu priemoka netaikoma.
Vaikams iki 5 metų priemokos nėra.

Automobilio bilietų išdavimo mokestis nuo 2024-01-01
Į vieną pusę Talinas–Helsinkis Talinas–Stokholmas Talinas–Mariehamnas Helsinkis–Stokholmas Helsinkis–Mariehamnas Turku–Stokholmas/Kapelskaras Turku–Mariehamnas
Lengvasis automobilis
↕ 1,9 m
↔ 5,0 m
2 € 6 € 3 € 3 € - 2 € -
Lengvasis automobilis
↕ 2,4 m
↔ 5,5 m
3 € 9 € 4,5 € - - 3 € -
Autobusas
↕ 2,4 m
↔ 7,0 m
5 € 10 € 5 € 5 € - 5 € -
Automobilis su priekaba
↕ 1,9 m
↔ 12,0 m
5 € 10 € 5 € 5 € - 5 € -
Automobilis su priekaba
↕ 2,4 m
↔ 12,0 m
5 € 10 € 5 € 5 € - 5 € -
Automobilis su priekaba
↕ 4,4 m
↔ 12,0 m
5 € 10 € 5 € 5 € - 5 € -
Autobusas
↕ 4,4 m
↔ 12,0 m
5 € 10 € 5 € 5 € - 5 € -
Motociklas
↕ 1,5 m
↔ 3,0 m
1,5 € 1,5 € 0,75 € 1,5 € - 1,5 € -
Motociklas su priekaba
↕ 1,9 m
↔ 4,0 m
1,5 € 1,5 € 0,75 € 1,5 € - 1,5 € -
Priparkuotas automobilis
↕ 1,9 m
↔ 5,0 m
2 € 2 € 1 € 2 € - 2 € -
Priparkuotas autobusiukas
↕ 2,4 m
↔ 7,0 m
2 € 2 € 1 € 2 € - 2 € -
Pirkėjo auto
↕ 1,9 m
↔ 5,0 m
1,5 € 1,5 € 0,75 € 1,5 € - 1,5 € -
Pirkėjo autobusas
↕ 2,4 m
↔ 7,0 m
1,5 € 1,5 € 0,75 € 1,5 € - 1,5 € -
Dviratis, el. paspirtukas
↕ 1,5 m
↔ 3,0 m
- - - - - - -

Kas yra ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS)?

Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (angl. EU ETS), pradėta taikyti 2005 m., yra pirmoji pasaulyje prekybos taršos leidimais sistema ir tebėra didžiausia pasaulyje šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistema, veikianti įvairiose šalyse ir įvairiuose ekonomikos sektoriuose. ATLPS yra pagrindinė ES klimato politikos, kurios tikslas – kova su klimato kaita, priemonė, taip pat tai pagrindinė priemonė ekonomiškai efektyviai mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą.

Iki šiol laivyba nebuvo įtraukta į ATLPS apimamus sektorius, todėl laivybos bendrovėms anksčiau nereikėjo mokėti už išmetamus CO2 teršalus.

Nors jūrų transportas ES ekonomikoje vaidina svarbų vaidmenį ir yra viena iš efektyviausiai energiją vartojančių transporto rūšių, jis taip pat yra didelis ir augantis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo šaltinis. ES lygmeniu jūrų transportas yra reikšmingas CO2 išmetimo šaltinis, sudarantis 3–4 % viso ES išmetamo anglies dioksido kiekio, t. y. daugiau nei 144 mln. tonų CO2 teršalų 2019 metais.

Transport Analysis - IEA

Siekdama užtikrinti, kad jūrų transportas prisidėtų prie ES ambicingų klimato tikslų įgyvendinimo, Europos Komisija pasiūlė išplėsti ES prekybos taršos leidimais sistemą, įtraukiant didelių (virš 5000 t bendro tūrio) laivų išmetamus CO2 teršalus, nepaisant to, kuriai valstybei priklauso laivas. Šis pakeitimas dabar jau priimtas, taigi nuo 2024 m. ATLPS bus taikoma ir laivybos sektoriui. Išplėsta taikymo sritis apima visus išmetamus teršalus iš visų teršalų šaltinių, įskaitant laivus, įplaukiančius į ES uostą ES vidaus reisų metu (ES viduje), taip pat 50 % išmetamų teršalų, susijusių su reisais, kurie prasideda arba baigiasi už ES ribų, ir visus teršalų kiekius, išmetamus laivams stovint ES šalių uostuose.

Kaip veikia ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema?

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema yra vadinamoji ribojimo ir prekybos (angl. cap and trade) sistema, ribojanti bendrą visų leidžiamo teršalų išmetimo lygį ir įpareigojanti mus, kaip įmonę, pirkti taršos leidimą kiekvienai išmetamų CO2 ar kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tonai. Lėšos, gautos pardavus taršos leidimus, nukreipiamos į ES klimato fondą.

Pradiniame etape ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema apims CO2 išmetimą, o vėliau ir azoto oksidų, suodžių ir metano išmetimą – jie bus įtraukti į ATLPS taikant atitinkamą skaičiavimo metodą.

Nėra patvirtinto šių leidimų kainoraščio – jų kaina nustatoma pagal rinkos paklausą ir pasiūlą. Kadangi leidimų kiekis palaipsniui mažinamas, kad būtų pasiektas 2050 m. klimato neutralumo tikslas – nulinis grynasis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, leidimai nuolat brangsta, todėl laivybos bendrovės dar labiau spaudžiamos spartinti pastangas mažinti savo poveikį aplinkai.

Siekdamos sklandžiai pereiti prie ATLPS, laivybos bendrovės pradiniu ATLPS diegimo laikotarpiu pirks leidimus už laipsniškai nustatytą visų išmetamų teršalų dalį: 2024 m. – 40 % , 2025 m. – 70 % ir 2026 m. – 100 %.

Ką „Tallink Grupp“ iki šiol darė, kad sumažintų išmetamų teršalų kiekį?

„Tallink Grupp“ nuo 2000-ųjų pradžios nuosekliai mažina laivyno parko išmetamų teršalų kiekį.

Pastarąjį pusantro dešimtmečio „Tallink“ dėjo nuoseklias pastangas mažinti išmetamų teršalų kiekį, įskaitant mažesnio sieros kiekio kurą naudojančių laivų eksploatavimą bei naujų laivų, naudojančių tradicinio jūrinio kuro alternatyvą, pavyzdžiui, suskystintąsias gamtines dujas (SGD), statybą, didindama bendrovės laivų energijos vartojimo efektyvumą, nes tai mažina laivų degalų sąnaudas ir teršalų išmetimą.

Nuo 2009 m. pradėjome įdėmiau stebėti savo laivų išmetamą CO2 kiekį, todėl savo laivų anglies dioksido emisiją absoliučiais skaičiais patys sumažinome daugiau nei 51 proc. Didžiausią įtaką neabejotinai padarė mūsų laivyną papildę du suskystintas gamtines dujas (SGD) naudojantys laivai „Megastar“ ir „MyStar“, tačiau svarbaus teigiamo poveikio pasiekta ir mūsų laivams prijungus prie kranto maitinimo, todėl laivams nebereikia deginti kuro energijos gamybai stovint prieplaukoje, taip pat įgyvendinus keletą kitų energijos vartojimo efektyvumą didinančių projektų, technologijų ir sprendimų.

„Tallink“ įsipareigojo mažiausiai 2 % per metus padidinti bendrovės laivų energijos vartojimo efektyvumą, o išmetamą CO2 kiekį sumažinti bent 2 % per metus. Tai realūs tikslai, kurie padės mums priartėti prie pasaulinių anglies dioksido mažinimo siekių ir leis mums visiems ateityje už išmetamų teršalų kiekį mokėti mažiau.

Siekdama taikyti esamus pasaulinius ir tarpsektorinius technologinius sprendimus bei žinias, didindama energijos vartojimo efektyvumą ir spręsdama teršalų išmetimo problemas, „Tallink“ neseniai prisijungė prie pasaulinės technologijų milžinės ABB pradėto energijos vartojimo efektyvumo judėjimo: energyefficiencymovement.com

Kokią įtaką mūsų klientams daro ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema?

Kadangi nuo 2024 m. sausio 1 d. laivybos įmonės turės pradėti pirkti apyvartinius taršos leidimus, kad kompensuotų laivybos išmetamą teršalų kiekį, kartu turėsime daug investuoti į technologijas ir degalus, kurie leis sumažinti išmetamų teršalų kiekį, akivaizdu, kad tik laivybos įmonės negali padengti visų susijusių išlaidų, todėl dalis šių išlaidų turi būti perkeltos mūsų klientams.

Kadangi 2024 m. išvykstančių laivų bilietų užsakymai mūsų rezervavimo sistemoje pradėti priiminėti 2023 m. birželio 13 d., nuo šios datos įvedame naują priemoką visiems 2024 m. užsakymams. Naujoji taršos priemoka pirmiausia bus taikoma visiems kelionių 2024 metais užsakymams, o nuo 2023 metų rudens priemoka bus pridėta ir mūsų krovinių gabenimo klientams.

Kadangi CO2 leidimų kaina ir kiekis rinkoje priklauso dėl kintančios paklausos, nuo jos laikui bėgant priklausys ir aplinkosaugos priemokos dydis.

Plačiau apie ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą skaitykite Europos Komisijos svetainėje.

УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ АО TALLINK GRUPP

Утверждено
решением правления
AS Tallink Grupp от 15.01.2019 г.

 

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕШЕСТВИЙ AS TALLINK GRUPP

Настоящие правила организации путешествий AS Tallink Grupp (далее: Правила организации путешествий) действуют в отношении путешествий на кораблях АО (AS) Tallink Grupp и ее дочерних компаний (далее: Tallink). Правила организации путешествий вступают в силу 01 февраля 2019 году и распространяются только на самостоятельных путешественников. На туристические пакеты Tallink распространяются правила, отличающиеся от настоящих Правил и публикуемые вместе с предложением туристического пакета.

ЧАСТЬ I – ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

– «Маршрутное путешествие» – путешествие на корабле в один конец или в оба конца, за исключением круизов.

– «Круизное путешествие» – путешествие в оба конца на одном и том же корабле, при этом Билет на поездку в оба конца регистрируется в первом порту отправления судна, а путешествие включает в себя ночевку на борту судна, которая является неотъемлемой составной частью перевозки пассажиров.

– «Однодневная поездка» – путешествие туда и обратно в течение одного дня, а Билеты на путешествие в оба конца регистрируются в первом порту отправления судна.

– «Пакет на путешествие с автомобилем» – путешествие, включающее Билет в один конец не менее одного пассажира и транспортного средства (за исключением велосипедов и автобусов).

– «Бронирование» – заказ, оформленный пассажиром для использования услуги по перевозке Пассажиров, Услуги на борту и других услуг (например, услуг третьих лиц).

– «Билет» – подтверждение факта заключения договора на перевозку пассажиров морем и оплаты поездки, выданное перевозчиком на бумажном носителе или в электронной форме.

– «Услуга перевозки пассажиров» – совокупность услуг, включающая перевозку пассажира (каюта, место в каюте или место на палубе) и перевозку его транспортного средства.

– «Услуга на борту» – услуга, оказываемая на борту судна и не являющаяся услугой по перевозке пассажиров. Услуги на борту включают в себя обслуживание кают, питание, сауну, услуги по уходу и другие услуги, предоставляемые на борту.

– «Посадочный талон» – выданный пассажиру документ на бумажном носителе или в электронной форме, дающий пассажиру право взойти на борт. Посадочный талон является личным документом, который запрещено передавать другим лицам.

– «Член семьи» – отец, мать или другой законный представитель путешествующего ребенка в возрасте от 18 лет, или тетя, дядя, сестра, брат, бабушка и дедушка ребенка в возрасте от 25 лет.

– «Опекун» – лицо, являющееся представителем путешествующего ребенка в возрасте до 17 лет. Обязанности Опекуна может выполнять лицо не моложе 25 лет, ознакомившееся с инструкцией опекуна АО (AS) Tallink Grupp и подписавшее соответствующую форму, взявшее на себя обязательство нести ответственность за представляемых им лиц и возмещать причиненный ими ущерб.

– «Разрешение на поездку» – документ определенной формы, заполненный и подписанный родителем или другим законным представителем ребенка, содержащий в себе разрешение родителя или другого законного представителя путешествовать пассажиру в возрасте 15–17 лет в одиночку.

– «Доверенность на поездку» – документ определенной формы, заполненный и подписанный родителем или другим законным представителем ребенка, уполномочивающий другое лицо (другого члена семьи или лицо, осуществляющее уход) быть опекуном данного ребенка в период поездки и обязывающий это лицо заботиться о ребенке и нести за него ответственность на протяжении всей поездки.

– «Форма опекуна» – документ, надлежащим образом заполненный и подписанный опекуном пассажира в возрасте до 17 лет, налагающий на опекуна ответственность за пассажира в возрасте до 17 лет в течение всей поездки.

– «Плата за услуги» – плата за дополнительные услуги (например, почтовые расходы) согласно прейскуранту Tallink. Стоимость услуг указана на соответствующем веб-сайте местного рынка.

– «Штраф» – Tallink взимает с пассажира плату за обмен или аннулирование билета в случаях и в соответствии с процедурами, предусмотренными Правилами организации поездки.


ЧАСТЬ II – ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕШЕСТВИЙ

1. БРОНИРОВАНИЕ И БИЛЕТЫ

(1) При оформлении бронирования необходимо указать имя и фамилию пассажира, дату его рождения (дата, месяц и год), гражданство, пол, номер контактного телефона и адрес электронной почты.

(2) При бронировании места для транспортного средства пассажира (велосипед, сигвей, мопед, мотоцикл, легковой автомобиль, автобус) указывается регистрационный номер транспортного средства, а также точная длина и высота транспортного средства. Необходимо также указать длину и высоту дополнительного оборудования транспортного средства (ящик для лыж, багажник, прицеп и т. д.), а также оборудования, установленного на крыше транспортного средства или сзади (велосипед, держатель багажа и т. д.). При необходимости в момент бронирования клиент должен указать полную массу автомобиля.

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ БИЛЕТОВ (CHECK-IN)

(1) Билет необходимо зарегистрировать (check-in) до отправления судна в билетной кассе терминала порта, в киоске самообслуживания, в интернет-среде или через приложение для смартфона.

(2) После регистрации Билета Пассажиру выдается посадочный талон. В посадочном талоне указываются данные пассажира, время путешествия, название судна и пункт назначения; посадочный талон действителен только в том случае если лицо, владеющее им, является путешественником в период путешествия, указанного в посадочном талоне.

(3) Посадочный талон необходимо хранить в течение всего путешествия. Член экипажа имеет право проверить, а пассажир обязан предъявить посадочный талон при посадке на борт и позже во время путешествия по требованию члена экипажа. При необходимости пассажир должен быть в состоянии подтвердить свою личность члену экипажа.

(4) Регистрация пассажира без транспортного средства:

1) Открывается в билетной кассе терминал порта за 1,5 часа до отправления. В интернете-среде, в киоске самообслуживания и в приложении для смартфона Билет можно зарегистрировать за 24 часа до отправления. Регистрация производится на основании билета и проездного документа.
2) Закрывается за 30 минут до отправления судна. Посадка заканчивается за 20 минут до отправления судна.

(5) Регистрация пассажира с транспортным средством:

1) Открывается в пункте регистрации транспортных средств терминал порта за 1,5 часа до отправления. Билеты можно зарегистрировать за 24 часа до отправления в интернет-среде и в приложении для смартфона. Регистрация производится на основании билета, проездного документа и регистрационного свидетельства транспортного средства.
2) Закрывается за 30 минут до отправления судна.
3) После регистрации Билета пассажир с транспортным средством должен находиться за 30 минут до отправления судна в зоне ожидания транспортных средств порта.

(6) Пассажиры, явившиеся позднее срока, указанного в пунктах 4 и 5, не подлежат регистрации, а их Билеты более недействительны для поездки.

 

3. ПРОЕЗДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(1) Пассажир на протяжении всей поездки должен иметь при себе действительный проездной документ и прочие необходимые документы, включая визу, если таковая необходима. Пассажир несет ответственность за действительность и правильность всех документов.

(2) Все пассажиры, пересекающие государственную границу, должны предъявить проездной документ. Лица, не имеющие проездных документов или отказывающиеся их предъявить, на судно не допускаются.

(3) Tallink не возмещает пассажиру стоимость Билета, если путешествие невозможно по причине неправильно оформленного или недействительного проездного документа или его отсутствия у пассажира.

 

4. ЛИЦА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ИЛИ ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

(1) Чтобы лица с инвалидностью или ограниченными возможностями передвижения имели такие же возможности путешествовать по водным путям, как и другие пассажиры, лица с инвалидностью или ограниченными возможностями передвижения имеют, помимо общих прав пассажиров, право, вытекающее из Регламента (ЕС) № 1177/2010 о правах пассажиров при путешествии по морю и внутренним водным путям http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1426665556376&uri=CELEX:32010R1177

(2) Если во время поездки Пассажира сопровождает лицензированная собака-поводырь (собака-поводырь – это лицензированная собака, сопровождающая лицо с инвалидностью или ограниченными возможностями передвижения), Пассажир должен иметь все документы, необходимые для ввоза и вывоза собаки-поводыря в страну и из страны: паспорт собаки-поводыря является обязательным для всех пассажиров, путешествующих с животными в пределах Европейского Союза.

(3) При бронировании пассажир обязан сообщить информацию, необходимую для бронирования собаки-поводыря, и количество собак-поводырей.

 

5. ПЕРЕВОЗКА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

(1) Пассажир на протяжении всей поездки должен иметь при себе документы, необходимые для ввоза и вывоза домашнего животного в страну и из страны. Паспорт домашнего животного является обязательным для всех пассажиров, путешествующих с животными в пределах Европейского Союза.

(2) Член экипажа имеет право проверить, а пассажир обязан предъявить указанный в части 1 настоящего пункта документ на домашнее животное при посадке на борт и позже, во время путешествия по требованию члена экипажа корабля.

(3) Перевозка домашних животных, представляющая угрозу пассажирам и экипажу, является предметом специального соглашения с перевозчиком. Запросы на специальные соглашения следует отправлять на следующие адреса электронной почты:

(4) Пассажир перед оформлением бронирования обязан ознакомиться с информацией о каютах и клетках для домашних животных и пр. Более подробную информацию можно найти на домашней страничке:

(5) При бронировании пассажир обязан сообщить информацию, необходимую для бронирования перевозки домашних животных, и количество домашних животных.

(6) Tallink не возмещает Пассажиру стоимость Билета, если поездка невозможна в связи с неправильным оформлением или отсутствием документов на домашних животных.

 

6. ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Для индивидуальных пассажиров в возрасте до 18 лет (несовершеннолетних лиц), путешествующих на судах торговой марки Tallink и Silja Line, установлены следующие возрастные ограничения:

(1) Пассажир в возрасте от 15 до 17 лет может путешествовать в одиночку в любой день недели в дневной поездке в одном направлении или в однодневной поездке при условии, что у него имеется разрешение путешествовать, подписанное родителем или другим законным представителем. За наличие разрешения на путешествие ответственность несет агент по бронированию или сам пассажир.

(2) Пассажир в возрасте до 17 лет имеет право участвовать в поездке с ночевкой только на следующих условиях:

1) вместе с одним из родителей, другим законным представителем, другим членом Семьи или Опекуном, которому выдана Доверенность на путешествие. Образец Доверенности на путешествие опубликован по адресу:

Эстония: https://www.tallink.ee/documents/10192/65370944/Reisiluba_15_17_EE.pdf/bdfe565b-f330-4cd3-baea-b92fd4118836
Финляндия: https://www.tallink.ee/documents/10192/65369933/Matkustuslupa_15_17v_2017/95f96492-1f13-4ab1-8fb6-577688d3d449
Швеция: https://www.tallink.ee/documents/10192/65608302/RESETILLSTA%CC%8AND_15-17+a%CC%8Ar_2017.pdf/6252db8f-61e6-4e85-9830-c2368ceba7a6
Латвия: https://www.tallink.lv/documents/12353/19182586/pilnvarojums_lat/860c6f20-4255-47db-bf43-72d3c3ac7784
Международная домашняя страница: https://www.tallink.ee/documents/10192/65371006/Permission_to_travel_alone_0_17_EN.pdf/ea182cf9-bb34-41fa-b1c7-f5dd4510e565

2) другой член семьи или Опекун, путешествующий с пассажиром в возрасте до 17 лет, заполняет форму Опекуна, образец которой прилагается:

Эстония: https://www.tallink.ee/documents/10192/65370944/Jarelvaataja_ankeet_yksikreisijale_EE.pdf/dd2ac64b-42ab-4294-b554-87b70fb8eee5
Финляндия: https://www.tallink.ee/documents/10192/65369933/Valvojalomake_yksittaismatkustajalle_2017/87a69e72-d45e-43d8-bf3f-be799873dc9e
Швеция: https://www.tallink.ee/documents/10192/65608302/O%CC%88VERVAKARBLANKETT+FO%CC%88R+PRIVATKUNDER_2017.pdf/4424e414-c817-4f42-bbfd-efce3ac1de93
Латвия: https://www.tallink.ee/documents/12353/19182586/Instrukcija+aizbildniem_LAT/17306888-aa19-4a5f-8cd3-b9e99df0a5ca
Международная домашняя страница: https://www.tallink.ee/documents/10192/65371006/Guardian_instructions_individual_travel_EN.pdf/dc8b8477-6b4f-439a-b8f0-2dc6a64c9e4d

3) с пассажиром в возрасте до 14 лет в каюте должен находиться хотя бы один Член семьи или Опекун.

(3) Пассажир в возрасте до 14 лет может совершить дневную поездку в одном направлении или однодневную поездку:

1) вместе с одним из родителей, другим законным представителем, другим членом Семьи или Опекуном, которому выдана Доверенность на путешествие. Образец доверенности на поездку публикуется в подпункте 1 части 2 настоящего пункта;
2) другой член семьи или Опекун, путешествующий с пассажиром в возрасте до 14 лет, заполняет форму Опекуна, образец которой опубликован в подпункте 2 части 2 настоящего пункта:

(4) Tallink не возмещает Пассажиру стоимость Билета, если у несовершеннолетнего Пассажира отсутствуют необходимые документы, упомянутые в предыдущих пунктах, или если они неправильно оформлены и, следовательно, Пассажиру отказано в посадке.

ЧАСТЬ III – БРОНИРОВАНИЕ, ОПЛАТА, ЗАМЕНА И АННУЛИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ БИЛЕТОВ

(1) Условия бронирования, оплаты, замены и аннулирования билета (далее: Условия) применяются к бронированиям отдельных пассажиров, осуществляемым через интернет-сайт Tallink, через приложение для смартфонов, в торговых представительствах, в колл-центрах, в билетных кассах терминала порта, в киосках самообслуживания и других туристических агентствах или на их интернет-сайтах.

(2) Условия действительны в интернет-среде, а при использовании приложения для смартфона – для бронирования до 24 человек. При бронировании по другим каналам Условия действительны при бронировании до 9 человек.

(3) Билет может быть забронирован и оплачен по каналам, указанным в части 1.

(4) Билет не может быть отменен в онлайн-среде Tallink, в приложении для смартфонов и в онлайн-среде турагентства.

(5) Билет может быть заменен и аннулирован по любому из каналов, упомянутых в части 1, за исключением случаев, предусмотренных в части 4.


2. ОПЛАТА БРОНИРОВАНИЯ

(1) При оформлении бронирования необходимо немедленно оплатить полную стоимость Бронирования.

(2) Не оплаченное вовремя Бронирование будет отменено.

(3) Если Бронирование произведено менее чем за 5 рабочих дней до отправления судна, а оплата была произведена банковским переводом, сотрудник билетной кассы терминала порта имеет право потребовать оплату на месте, если итоговая сумма за бронирование не поступила на банковский счет Tallink.

 

3. ЗАМЕНА БИЛЕТА

(1) В Билете можно изменить направление и/или маршрут путешествия, дату или время отправления, класс каюты, транспортное средство и Услугу на борту. При изменениях вышеупомянутых услуг возможно изменение их стоимости.

(2) Изменение персональных данных в Билете не считается изменением Билета.

(3) При замене Билета необходимо оплатить поменянные услуги согласно прейскуранту Tallink. При изменении услуги пассажирской перевозки и/или Услуги на борту необходимо оплатить сумму разницы в цене первоначально приобретенной услуги и измененной услуги. Сумма будет возвращена на тот же банковский счет, с которого был оплачен Билет, при этом налагается Штраф.

(4) Замена билета возможна на всех линиях (кроме Билета по маршруту Таллинн-Хельсинки) в нижеследующих случаях.

1) При обмене Билета за 21 и более дней до отправления, штраф не налагается.
2) Если пассажир желает изменить направление и/или маршрут путешествия, дату или время отправления, указанные в Билете, за 20–10 дней до отправления, пассажир уплачивает Штраф в размере 10 евро. Если замененный Билет дешевле первоначального билета, Tallink возместит пассажиру разницу за вычетом вышеупомянутого Штрафа.
3) Если пассажир желает изменить направление и/или маршрут путешествия, дату или время отправления, указанные в Билете, за 9 дней – 24 часа до отправления, и если билет уже зарегистрирован (check-in), пассажир уплачивает Штраф в размере 10 евро, а разница в цене не компенсируется.
4) Менее чем за 24 часа до отправления судна изменить направления и/или маршрута невозможно, равно как дату и время отправления или количество пассажиров.

(5) Обмен билета на судно по маршруту Таллинн-Хельсинки возможен в нижеследующих случаях:

1) При обмене Билета за 7 и более дней до отправления, штраф не налагается.
2) Если пассажир желает изменить направление и/или маршрут путешествия, дату или время, указанные в Билете, за 6 дней – 48 часов до отправления судна, пассажир уплачивает Штраф в размере 5 евро. Если замененный Билет дешевле первоначального билета, Tallink возместит пассажиру разницу за вычетом вышеупомянутого Штрафа.
3) Если пассажир желает изменить направление и/или маршрут путешествия, дату или время, указанные в Билете, не менее, чем за 45 минут до отправления, а также если билет уже зарегистрирован (check-in), пассажир уплачивает Штраф в размере 5 евро, а разница в цене не компенсируется.
4) Менее чем за 45 минут до отправления судна изменить направление и/или маршрут, а также дату и время отправления, указанные в Билете, невозможно.
5) При замене Билета класса Business Lounge Штраф не налагается, а Билет можно заменить до окончания регистрации (check-in).
(6) При изменении билета в отношении услуг каюты менее чем за 48 часов до отправления судна, в качестве Штрафа удерживается стоимость услуги каюты.

 

 

4. АННУЛИРОВАНИЕ БИЛЕТА

(1) Tallink в одностороннем порядке отменяет неоплаченное Бронирование. Tallink отменяет Билет, если Пассажир не зарегистрировал (check-in) Билет в интернет-среде Tallink, через приложение для смартфона, в билетной кассе терминала порта или в киоске самообслуживания до начала путешествия, или если у пассажира отсутствует действительный проездной документ. В случае однодневной или круизной поездки Tallink отменяет всю поездку, если пассажир не зарегистрировал Билет в первом порту отправления.
(2) В случае аннулирования Билета на основании настоящих Условий взимается штраф. В случае аннулирования Билета возвращается сумма, уплаченная за Билет, за вычетом Штрафа, на тот же банковский счет, с которого Билет был оплачен.
(3) Штраф налагается как указано ниже (за исключением Билета на судно по маршруту Таллинн-Хельсинки).

 

1) Если Билет аннулируется за 21 и более дней до отправления, взимается Штраф в размере 10 евро, а остальная часть стоимости Билета возвращается.
2) Если Билет аннулируется за 20-10 дней до отправления, взимается Штраф в размере 10 евро и 20 % стоимости Билета, а остальная часть стоимости Билета возвращается.
3) Если Билет аннулируется за 9 дней – 48 часов до отправления судна, взимается Штраф в размере 10 евро и 50 % стоимости Билета, а остальная часть стоимости Билета возвращается.
4) Если Билет аннулируется менее чем за 48 часов до отправления судна, штраф составляет 100% от стоимости Билета.
5) По маршруту Таллинн-Хельсинки штраф за аннулирование налагается следующим образом:

1) Если Билет аннулируется более чем за 7 дней до отправления судна, взимается Штраф в размере 5 евро, а остальная часть стоимости Билета возвращается.
2) Если Билет аннулируется за 6 дней – 48 часов до отправления судна, взимается Штраф в размере 5 евро и 20 % от стоимости Билета, а остальная часть стоимости Билета возвращается.
3) Если Билет аннулируется менее чем за 48 часов до отправления судна, штраф составляет 100% от стоимости Билета.

ЧАСТЬ IV – ПОДАЧА ЖАЛОБ (ПРЕТЕНЗИЙ)

(1) Пассажир имеет право подать жалобу на действия или бездействие Tallink в любой форме. Если жалоба не может быть урегулирована на основании устной жалобы, Пассажир передает ее в Tallink в письменной форме или письменно воспроизводимой форме.

(2) Жалобу можно подать, отправив ее на адрес электронной почты обратной связи с клиентами Tallink, в письменном виде, по почте или заполнив анкету-заявку на домашней странице Tallink.

(3) Жалоба должна содержать по меньшей мере следующую информацию:

 • - персональные данные заявителя (имя, фамилия, дата рождения) и контактные данные;
 • - дата подачи жалобы;
 • - описание недостатков услуг;
 • - выдвигаемое требование.

(4) В случае финансовых требований к жалобе должны быть приложены соответствующие документы о расходах или другие соответствующие документы.

(5) Жалобы, касающиеся услуг, оказываемых на борту, должны незамедлительно направляться в судовой информационный центр на борту во время рейса.

(6) Если Пассажир подал жалобу в письменной форме или в письменно воспроизводимой форме, Tallink подтверждает получение жалобы таким же образом.

(7) Жалобы обычно урегулируются не позднее, чем в течение 2 месяцев с момента их получения Tallink. Жалобы, для урегулирования которых требуется проведение специальных проверок и/или другие конкретные действия, урегулируются в установленные законом сроки.

(8) Пассажир Tallink информируется о ходе рассмотрения жалобы и обоснованной необходимости продления сроков ее рассмотрения.

AS “Tallink Grupp” un tā meitasuzņēmumu prāmju biļešu maiņas vai atcelšanas aizsardzības noteikumi.

1. No 2019. gada 9. decembra individuāls pasažieris var iegādāties maiņas vai atcelšanas aizsardzību AS “Tallink Grupp” un tā meitasuzņēmumu prāmju biļetēm.
2. Maiņas vai atcelšanas aizsardzība garantē pasažiera tiesības mainīt vai atcelt iegādāto biļeti, nemaksājot soda naudu, ne vēlāk kā 4 stundas (maršrutā Tallina – Helsinki / Mūga – Vuosāri – ne vēlāk kā 45 minūtes) pirms atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju.
3. Maksa par maiņas vai atcelšanas aizsardzību:
maršrutā Tallina – Helsinki un Mūga – Vuosāri:
pieaugušajiem – 5 EUR, bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem – 2,5 EUR, bērniem vecumā no 0 līdz 5 gadiem – bez maksas;
citos Tallink maršrutos:
pieaugušajiem – 8 EUR, bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem – 4 EUR, bērniem vecumā no 0 līdz 5 gadiem – bez maksas.
4. Maiņas vai atcelšanas noteikumi un nosacījumi
• Maiņas vai atcelšanas aizsardzību var iegādāties individuālu pasažieru biļetēm Tallink interneta vidē, viedtālruņa lietotnē, ceļojumu birojā, informācijas centrā un ostas termināla biļešu kasē.
• Maiņas vai atcelšanas aizsardzība ir jāiegādājas visiem biļetē norādītajiem pasažieriem.
• Maiņas vai atcelšanas aizsardzību maršrutā Tallina – Helsinki un Mūga – Vuosāri var iegādāties kā papildu pakalpojumu kopā ar biļeti 7 vai vairāk dienas pirms pirmās atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju; 6 dienas līdz 48 stundas pirms pirmās atiešanas maiņas vai atcelšanas aizsardzību var iegādāties tikai kopā ar biļeti; maiņas vai atcelšanas aizsardzību nevar iegādāties vēlāk kā 48 stundas pirms pirmās atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju. • Citos Tallink prāmju maršrutos maiņas vai atcelšanas aizsardzību var iegādāties kā papildu pakalpojumu kopā ar biļeti 21 vai vairāk dienas pirms pirmās atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju; 20 dienas līdz 48 stundas pirms pirmās atiešanas maiņas vai atcelšanas aizsardzību var iegādāties tikai kopā ar biļeti; maiņas vai atcelšanas aizsardzību nevar iegādāties vēlāk kā 48 stundas pirms pirmās atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju.
• Ja biļetē, papildus Tallina – Helsinki un/vai Mūga – Vuosāri maršrutiem, ir ietverti citi prāmju maršruti, maiņas vai atcelšanas aizsardzības cenas pamatā ir prāmja maršruts ar augstāko maksu (pieaugušajiem – 8 EUR, bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem – 4 EUR, bērniem vecumā no 0 līdz 5 gadiem – bez maksas).
• Biļeti maršrutā Tallina – Helsinki vai Mūga – Vuosāri var mainīt vai atcelt, nemaksājot soda maksu, ne vēlāk kā 45 minūtes pirms pirmās atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju.
• Biļetes citos Tallink prāmju maršrutos var mainīt vai atcelt, nemaksājot soda maksu, ne vēlāk kā 4 stundas pirms pirmās atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju.
• Ja biļetē norādīto pasažieru skaits tiek samazināts, maksa par pasažiera pārvadāšanas pakalpojumu (izņemot kajītes maksu) un iepriekš iegādātajiem pakalpojumiem uz klāja tiks atmaksāta. Kajītes maksa tiks atmaksāta tikai tad, ja visi vienu kajīti rezervējušie pasažieri atcels savas biļetes.
• Pasažieris nesaņems kompensāciju par maiņas vai atcelšanas aizsardzības maksu.
• Par maiņas vai atcelšanas aizsardzību netiek piešķirti Club One bonusa punkti.
• Maiņas vai atcelšanas aizsardzību nevar iegādāties:
a) ceļojuma biļetei, kas iegādāta par Club One bonusa punktiem standarta piedāvājumā;
b) ceļojuma biļetei, kas iegādāta par akcijas cenu (īpašā cena, piedāvājums, dāvanu kupons utt.);
c) sērijveida ceļojuma biļetei.

Mokesčiai už grūstis Stokholme

Švedijos miestuose Stokholme ir Geteborge galioja mokesčių už grūstis sistema. Nuo sausio 1 d. mokestis bus taikomas Švedijoje ir už jos ribų registruotoms transporto priemonėms. Anksčiau šis mokestis galiojo tik Švedijoje registruotoms transporto priemonėms.
Mokėjimų sistema yra visiškai automatizuota – pravažiavus mokėjimo automatą transporto priemonė yra užregistruojama, o mokėjimo pranešimas yra išsiunčiamas jos savininkui. Daugiau »

Atgal į viršų

Informacija apie eismo apribojimus

Rygoje, Stokholme ir kituose miestuose, į (iš) kuriuos (kurių) plaukioja Tallink keltai, visus metus vyksta automobilių kelių rekonstrukcija ir įvairūs viešieji renginiai, kurių metu viešasis miesto transportas, transporto priemonių ir pėsčiųjų judėjimas gali būti ribojamas. Tallink neprisiima atsakomybės už transporto eismo organizavimą miestų ir uostų teritorijose. Kiekvienas klientas yra atsakingas už atvykimą registruotis nustatytu laiku.

Pets

Pets

For information concerning the transportation and import of pets, please contact:.

In Finland

The Ministry of Agriculture and Forestry, the Department of Food and Health (Evira)
Mustialankatu 3, FI-00790 Helsinki, Finland
Tel: +358 (0)20 690 991 (weekdays 9.00-11.00)
Email: ehyt@evira.fi

In Sweden
Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket)
551 82 Jönköping
Tel: +46 (0) 36-15 50 00
Fax: +46 (0) 36-19 05 46

In Estonia
Veterinary and Food Board
Västriku 2b, 11312 Tallinn
Tel: +372 658 0420
Fax: +372 658 042
 

Pets are allowed on board all cruises in special pet cabins or kennels (except; not allowed on some special cruises). A guide dog can be taken on board all ferries and is not subject to the transportation fee. 

Passengers must observe the current regulations concerning the transportation of pets issued by the public authorities and present any required documents. Should the documents not be in order and the public authorities turn the pet back at the border, the passenger is liable for any related expenses.

Pet passport is compulsory for all passengers traveling with pets within the European Union.

Dangerous animals are not allowed on board.

There are a limited number of pet friendly cabins available on all ships. Also not all hotels accept pets in their rooms, check the matter when booking your trip.

For reasons of public hygiene on board all Tallink and Silja Line vessels, pets are not allowed in bars, restaurants and the ship's indoor public areas. Pets are allowed only in pet friendly cabins, but not in the beds.
 

Scheduled traffic between Finland and Sweden/Åland

Helsinki-Stockholm and Turku-Stockholm or v.v.

Silja Symphony, Silja Serenade, Galaxy and Baltic Princess:

Price: 16 €/animal/one way

Cabin reservations are compulsory on both day and night departures. Passengers travelling with pets must reserve a whole cabin C-, B- or A-categories (not in the Promenade-class). There are a limited number of cabins for pets available. The number of animals is limited; max 3 animals allowed per cabin.

Walking the pets on outside deck:

Symphony: on deck 10, aft of the ship

Serenade: on deck 12, aft of the ship

Galaxy: Deck 10, aft of the ship, left side. Elevator access from the back

Baltic Princess: Deck 6

- A sandbox can be found from the deck for pet use 24/7
 

Scheduled traffic between Sweden and Estonia/Latvia

Stockholm-Tallinn and Stockholm-Riga or v.v.

Victoria I, Romantika and Isabelle:

Price: 16 €/animal/direction

Pets must travel in the special on-board kennels or in the pet friendly cabins on deck 5. Passengers travelling with pets must reserve a whole cabin. A limited number of cabins is allocated for pet transportation. The number of animals is limited; max 3 animals allowed per cabin.

NB! No kennels on board Isabelle.
 

Scheduled traffic between Finland and Estonia

Helsinki-Tallinn or v.v.

Star, Superstar and Baltic Queen:

Price: 13 €/animal/one way, 26€/animal/overnight departures

Pets must be transported in a kennel or in the pet friendly cabins (max 3 animals allowed per cabin). Passengers travelling with pets should contact the information desk on board immediately after boarding. The kennel or cabin must be booked in advance.

The number of pets per voyage is limited.

On board Star and Superstar it is also possible to transport pets without any extra charge in the owner's vehicle at the owner's responsibility during the 2 hour one way crossing. (NB! There is no access to the car deck during the voyage due to security reasons.)

Back to top

Vehicles

text. 

 

Back to the top

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ БИЛЕТОВ

(1) Условия бронирования, оплаты, замены и аннулирования билета (далее: Условия) применяются к бронированиям отдельных пассажиров, осуществляемым через интернет-сайт Tallink, через приложение для смартфонов, в торговых представительствах, в колл-центрах, в билетных кассах терминала порта, в киосках самообслуживания и других туристических агентствах или на их интернет-сайтах.

(2) Условия действительны в интернет-среде, а при использовании приложения для смартфона – для бронирования до 24 человек. При бронировании по другим каналам Условия действительны при бронировании до 9 человек.

(3) Билет может быть забронирован и оплачен по каналам, указанным в части 1.

(4) Билет не может быть отменен в онлайн-среде Tallink, в приложении для смартфонов и в онлайн-среде турагентства.

(5) Билет может быть заменен и аннулирован по любому из каналов, упомянутых в части 1, за исключением случаев, предусмотренных в части 4.


2. ОПЛАТА БРОНИРОВАНИЯ

(1) При оформлении бронирования необходимо немедленно оплатить полную стоимость Бронирования.

(2) Не оплаченное вовремя Бронирование будет отменено.

(3) Если Бронирование произведено менее чем за 5 рабочих дней до отправления судна, а оплата была произведена банковским переводом, сотрудник билетной кассы терминала порта имеет право потребовать оплату на месте, если итоговая сумма за бронирование не поступила на банковский счет Tallink.

 

3. ЗАМЕНА БИЛЕТА

(1) В Билете можно изменить направление и/или маршрут путешествия, дату или время отправления, класс каюты, транспортное средство и Услугу на борту. При изменениях вышеупомянутых услуг возможно изменение их стоимости.

(2) Изменение персональных данных в Билете не считается изменением Билета.

(3) При замене Билета необходимо оплатить поменянные услуги согласно прейскуранту Tallink. При изменении услуги пассажирской перевозки и/или Услуги на борту необходимо оплатить сумму разницы в цене первоначально приобретенной услуги и измененной услуги. Сумма будет возвращена на тот же банковский счет, с которого был оплачен Билет, при этом налагается Штраф.

(4) Замена билета возможна на всех линиях (кроме Билета по маршруту Таллинн-Хельсинки) в нижеследующих случаях.

1) При обмене Билета за 21 и более дней до отправления, штраф не налагается.
2) Если пассажир желает изменить направление и/или маршрут путешествия, дату или время отправления, указанные в Билете, за 20–10 дней до отправления, пассажир уплачивает Штраф в размере 10 евро. Если замененный Билет дешевле первоначального билета, Tallink возместит пассажиру разницу за вычетом вышеупомянутого Штрафа.
3) Если пассажир желает изменить направление и/или маршрут путешествия, дату или время отправления, указанные в Билете, за 9 дней – 24 часа до отправления, и если билет уже зарегистрирован (check-in), пассажир уплачивает Штраф в размере 10 евро, а разница в цене не компенсируется.
4) Менее чем за 24 часа до отправления судна изменить направления и/или маршрута невозможно, равно как дату и время отправления или количество пассажиров.

(5) Обмен билета на судно по маршруту Таллинн-Хельсинки возможен в нижеследующих случаях:

1) При обмене Билета за 7 и более дней до отправления, штраф не налагается.
2) Если пассажир желает изменить направление и/или маршрут путешествия, дату или время, указанные в Билете, за 6 дней – 48 часов до отправления судна, пассажир уплачивает Штраф в размере 5 евро. Если замененный Билет дешевле первоначального билета, Tallink возместит пассажиру разницу за вычетом вышеупомянутого Штрафа.
3) Если пассажир желает изменить направление и/или маршрут путешествия, дату или время, указанные в Билете, не менее, чем за 45 минут до отправления, а также если билет уже зарегистрирован (check-in), пассажир уплачивает Штраф в размере 5 евро, а разница в цене не компенсируется.
4) Менее чем за 45 минут до отправления судна изменить направление и/или маршрут, а также дату и время отправления, указанные в Билете, невозможно.
5) При замене Билета класса Business Lounge Штраф не налагается, а Билет можно заменить до окончания регистрации (check-in).
(6) При изменении билета в отношении услуг каюты менее чем за 48 часов до отправления судна, в качестве Штрафа удерживается стоимость услуги каюты.

 

 

4. АННУЛИРОВАНИЕ БИЛЕТА

(1) Tallink в одностороннем порядке отменяет неоплаченное Бронирование. Tallink отменяет Билет, если Пассажир не зарегистрировал (check-in) Билет в интернет-среде Tallink, через приложение для смартфона, в билетной кассе терминала порта или в киоске самообслуживания до начала путешествия, или если у пассажира отсутствует действительный проездной документ. В случае однодневной или круизной поездки Tallink отменяет всю поездку, если пассажир не зарегистрировал Билет в первом порту отправления.
(2) В случае аннулирования Билета на основании настоящих Условий взимается штраф. В случае аннулирования Билета возвращается сумма, уплаченная за Билет, за вычетом Штрафа, на тот же банковский счет, с которого Билет был оплачен.
(3) Штраф налагается как указано ниже (за исключением Билета на судно по маршруту Таллинн-Хельсинки).

 

1) Если Билет аннулируется за 21 и более дней до отправления, взимается Штраф в размере 10 евро, а остальная часть стоимости Билета возвращается.
2) Если Билет аннулируется за 20-10 дней до отправления, взимается Штраф в размере 10 евро и 20 % стоимости Билета, а остальная часть стоимости Билета возвращается.
3) Если Билет аннулируется за 9 дней – 48 часов до отправления судна, взимается Штраф в размере 10 евро и 50 % стоимости Билета, а остальная часть стоимости Билета возвращается.
4) Если Билет аннулируется менее чем за 48 часов до отправления судна, штраф составляет 100% от стоимости Билета.
5) По маршруту Таллинн-Хельсинки штраф за аннулирование налагается следующим образом:

1) Если Билет аннулируется более чем за 7 дней до отправления судна, взимается Штраф в размере 5 евро, а остальная часть стоимости Билета возвращается.
2) Если Билет аннулируется за 6 дней – 48 часов до отправления судна, взимается Штраф в размере 5 евро и 20 % от стоимости Билета, а остальная часть стоимости Билета возвращается.
3) Если Билет аннулируется менее чем за 48 часов до отправления судна, штраф составляет 100% от стоимости Билета.

Maksu- ja peruutusehdot ryhmille

A group consists of at least 10 adult passengers. The word 'cabin' is also used to refer to deck accommodation or a rest chair.


1. PAYMENT TERMS
 

- Group travel is subject to an advance fee of 10% of the total price, payable at the time of making the booking.
- Final payment must be made no later than 28 days before departure.
- If the booking is made less than 28 days before departure, the booking will not be subject to an advance fee, and the trip becomes immediately due for payment.


2. TERMS AND CONDITIONS OF CHANGES AND CANCELLATIONS, ONE-WAY AND CRUISE DEPARTURES
 

2.1. Group cancellations

If the reservation is cancelled for the whole group, the applicable cancellation terms will be determined on the basis of the original number of cabins as specified in section 2.3.
Partial cancellations are regarded as group cancellations if the original total number of cabins is reduced by 50% or more.
 

2.2. Partial cancellations

If the original total number of cabins is reduced by less than 50%, this is regarded as a partial cancellation.

In this case, the applicable cancellation terms are determined on the basis of the number of the cancelled tickets as specified in section 2.3.
 

2.3. Total cabin number of the group
 

Groups of less than 100 cabins
 

- The entire booking may be cancelled 28 days before departure free of charge.
- Tickets cancelled 27-21 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 10% of the total price of the cancelled cabins.
- Tickets cancelled 20-14 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 25% of the total price of the cancelled cabins.
- Tickets cancelled 13-7 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 50% of the total price of the cancelled cabins.
- Tickets cancelled less than 7 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 100% of the total price of the ticket.
 

Groups of more than 100 cabins
 

- The entire booking may be cancelled 90 days before departure free of charge.
- Tickets cancelled 28-89 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 10% of the total price of the cancelled cabins.
- Tickets cancelled 27-21 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 50% of the total price of the cancelled cabins.
- Tickets cancelled 20-14 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 75% of the total price of the cancelled cabins.
- Tickets cancelled less than 14 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 100% of the total price of the ticket.
 

Special and charter cruises

- With regard to special and charter cruises, we reserve the right for separate terms and conditions of cancellation and payment.
- A 'special cruise' denotes a reservation which affects the standard cruise programme of the ship and/or the ship's departure/arrival times or ports.
 

2.4. Partners
 

If the booking involves one of Tallink Silja Oy's external partners, such as a shipping company offering co-operative transportation, the cancellation terms of each partner will be applied separately.


3. TERMS AND CONDITIONS OF CHANGES AND CANCELLATIONS, HOTEL TRIPS
 

Groups of less than 50 rooms
 

- The entire booking may be cancelled 28 days before departure free of charge.
- Tickets cancelled 27-14 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 25% of the total price of the cancelled tickets.
- Tickets cancelled 13-7 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 50% of the total price of the cancelled tickets.
- Tickets cancelled less than 7 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 100% of the total price of the ticket.
 

Groups of more than 50 rooms

- We reserve the right for separate terms and conditions of cancellation and payment.
 

Cancellations, including partial cancellations, must be made in writing, either by letter, fax or e-mail, etc. The cancellation is valid from the date when Silja receives notice of the cancellation. Against a doctor's certificate, only a handling fee of €17 will be charged.
 

Tallink Silja Oy's group travel is subject to Tallink Silja Oy's terms and conditions of passage and the general terms and conditions for package tours agreed on by the Association of Finnish Travel Agents (SMAL) and the consumer Ombudsman, so that cancellation terms for groups are applied instead of section 4 "The passenger's right to cancel the booking without a special reason".

 

Terms and conditions of payment, changes and cancellations for invoicing contract customers of Tallink Silja


A group consists of at least ten (10) adult passengers. The word 'cabin' is also used to refer to deck accommodation or a rest chair.
 

1. PAYMENT TERMS AND CONDITIONS
 

The trip must be paid by the due date of the invoice.


2. TERMS AND CONDITIONS FOR CHANGES AND CANCELLATIONS, ONE-WAY AND CRUISE DEPARTURES

2.1. Group cancellations

If the reservation is cancelled for the whole group, the applicable cancellation terms will be determined on the basis of the original number of cabins as specified in section 2.3.
Partial cancellations are regarded as group cancellations if the original total number of cabins is reduced by 50% or more.
 

2.2. Partial cancellations

If the original total number of cabins is reduced by less than 50%, this is regarded as a partial cancellation.

In this case, the applicable cancellation terms are determined on the basis of the number of the cancelled tickets as specified in section 2.3.
 

2.3. Total cabin number of the group
 

Groups of less than 100 cabins
 

- The entire booking may be cancelled 28 days before departure free of charge.
- Tickets cancelled 27-14 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 10% of the total price of the cancelled cabins.
- Tickets cancelled 13-7 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 50% of the total price of the cancelled cabins.
- Tickets cancelled less than 7 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 100% of the total price of the ticket.


Groups of more than 100 cabins
 

- The entire booking may be cancelled 90 days before departure free of charge.
- Tickets cancelled 89-28 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 10% of the total price of the cancelled cabins.
- Tickets cancelled 27-21 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 50% of the total price of the cancelled cabins.
- Tickets cancelled 20-14 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 75% of the total price of the cancelled cabins.
- Tickets cancelled less than 14 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 100% of the total price of the ticket.


Special and charter cruises
 

- With regard to special and charter cruises, we reserve the right for separate terms and conditions of cancellation and payment.
- A 'special cruise' denotes a reservation which affects the standard cruise programme of the ship and/or the ship's departure/arrival times or ports.


Cancellations, including partial cancellations, must be made in writing, either by letter, fax or e-mail, etc. The cancellation is valid from the date when Tallink Silja receives notice of the cancellation.
 

Tallink Silja Oy's group travel is subject to Tallink Silja Oy's terms and conditions of passage and the general terms and conditions for package tours agreed on by the Association of Finnish Travel Agents (SMAL) and the consumer Ombudsman, so that cancellation terms for groups are applied instead of section 4 "The passenger's right to cancel the booking without a special reason".
 

2.4. Partners
 

Should the booking involve one of Tallink Silja Oy's external partners, such as a shipping company offering co-operative transportation, the cancellation terms of each partner will be applied separately.


3. TERMS AND CONDITIONS OF CHANGES AND CANCELLATIONS, HOTEL TRIPS

Groups of less than 50 rooms
 

- The entire booking may be cancelled 28 days before departure free of charge.
- Tickets cancelled 27-14 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 25% of the total price of the cancelled tickets.
- Tickets cancelled 13-7 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 50% of the total price of the cancelled tickets.
- Tickets cancelled less than 7 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 100% of the total price of the ticket.
 

Groups of more than 50 rooms

- We reserve the right for separate terms and conditions of cancellation and payment.
 

Cancellations, including partial cancellations, must be made in writing, either by letter, fax or e-mail, etc. The cancellation is valid from the date when Tallink Silja receives notice of the cancellation. Against a doctor's certificate, only a handling fee of €17 will be charged.
 

Tallink Silja Oy's group travel is subject to Tallink Silja Oy's terms and conditions of passage and the general terms and conditions for package tours agreed on by the Association of Finnish Travel Agents (SMAL) and the consumer Ombudsman, so that cancellation terms for groups are applied instead of section 4 "The passenger's right to cancel the booking without a special reason".

Terms and conditions of group trips' payment, changes and cancellation, hotel trips, groups of more than 50 rooms


Cancellation of a maximum of 50% of the booked rooms
 

- A maximum of 50% of the booked rooms may be cancelled 28 days before departure free of charge.
- Tickets cancelled 27-8 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 50% of the total price of the cancelled tickets.
- Tickets cancelled less than 8 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 100% of the total price of the ticket.


Cancellation of more than 50% of the booked rooms
 

- The entire booking may be cancelled 60 days before departure free of charge.
- Tickets cancelled 59-28 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 50% of the total price of the cancelled tickets.
- Tickets cancelled 27-8 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 75% of the total price of the cancelled tickets.
- Tickets cancelled less than 8 days before departure are subject to a cancellation fee corresponding to 100% of the total price of the ticket.

 

Turvallisuus laivalla

Yleistä

Turvallisuuspolitiikalla tarkoitamme, että ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvaaminen on ensi sijalla. Niin alustemme turvallisuus kuin henkilökuntamme turvallisuusosaaminen ovat ensiluokkaista.

Aluksen henkilökunta

Henkilökunta saa koulutusta turvallisuuden perusteista ennen töiden alkua. Henkilöstölle järjestetään viikoittain turvallisuusharjoituksia ja monella on erikoiskoulutus palotorjuntaan ja pelastusveneen käsittelemiseen.

Alukset

Merenkulkuviranomaiset tarkastavat ja hyväksyvät säännöllisesti alustemme turvallisuusorganisaatiot.

Hätätilanteessa

Henkilökunta harjoittelee säännöllisesti pelastaakseen matkustajat hyteistä ja muista tiloista. Hätätilanteessa hälytetään signaalilla, joka kuuluu koko laivassa. Hälytysääni on seitsemän lyhyttä ja yksi pitkä, millä tarkoitetaan, että jokaisen on siirryttävä omalle kokoontumisasemalleen. Kokoontumisasema on merkitty matkalippuun ja hyttiin. Tarkempia toimintaohjeita saa seuraamalla kuulutuksia. Kokoontumisasemalla matkustajat saavat toimintaohjeita henkilökunnalta.

Pelastusveneet, pelastuslautat sekä pelastusliivit

Laivan pelastusveneissä ja -lautoissa on enemmän paikkoja kuin laivan matkustajamäärä. Myös pelastusliivien määrä on matkustajamäärää suurempi.

Sprinklerit

Alustemme kaikki tilat on varustettu sprinklereillä. Savu- ja lämpöilmaisimet Alustemme kaikissa tiloissa on ilmaisin, joka hälyttää henkilökuntaa, jos tilassa on savua tai lämpötila nousee.

Informaatio

Matkustajat saavat turvallisuusinformaatiota esitteistä, joita jaetaan terminaalissa ja turvallisuudesta kerrotaan myös terminaalien sisäisessä TV:ssä ja lipuissa. Laivalla turvallisuudesta kerrotaan hyteissä, turvallisuustauluissa sekä laivan sisäisessä TV:ssä. Laivan lähdön yhteydessä annetaan kuulutuksella turvallisuustiedote. Jokainen on velvollinen tutustumaan laivan turvallisuuteen ja tarkistamaan oman kokoontumispaikkansa sijainti. Turvallisuusasioista saa lisätietoa henkilökunnalta.

Järjestysmiehet

Järjestysmiehet partioivat laivalla vuorokauden ympäri.

Kova merenkäynti

Merenkäynnin ollessa kova alus voi joutua hidastamaan vauhtia, jolloin tulo satamaan saattaa myöhästyä. Myös kapteeneillemme turvallisuus on ehdottomasti aina ensi sijalla.

 

Back to the top

Talino keleivių uostas D-Terminalas

Laivai į/iš Stokholmo:
M/S Romantika ir M/S Victoria I

Laivai į/iš Helsinkio:
M/S Star, M/S Superstar ir M/S Baltic Queen 

Adresas: 
D-terminalas, Lootsi 13,
10151 Talinas

Darbo laikas:
kiekvieną dieną: 06:00 - 22:30

Registracija: 
• Registracija keleiviams be transporto priemonių vykdoma 2 aukšte. Keleivių patekimas į laivą vykdomas iš uosto 2 aukšto.
• Registracija keleiviams su transporto priemonėmis vykdoma atskirai nuo keleivių be transporto priemonių. Atvykę į Frihamnsterminalen su transporto priemone, prašome sekti nuorodomis, kad patekti į automobilių registracijos vietą. 

VIEŠASIS TRANSPORTAS:
Iš uosto kursuoja 2 autobusas, uostas - miesto centras - oro uostas.

BAGAŽO SAUGYKLA: YRA 
• Mažo bagažo saugykla: 2.00 EUR/24h. 
• Didelio bagažo saugykla: 3.00 EUR/24h. 

VALIUTO KEITYKLA: yra

BANKOMATAS: yra

KAVINĖ: yra

TAKSI: yra  
Terminalą aptarnauja Tallink taksi parkas - Tallink Takso. 
Taksi galite atsiskaityti grynais arba kortele.
Daugiau »  

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ: yra 
Tallinna Sadama stovėjimo aikštelės mokestis:
1.00 EUR/h
4.90 EUR/24h
 

Värtahamnen Terminalas Stokholme

Laivai į/iš Talino:
M/S Romantika ir M/S Victoria I

Laivai į/iš Helsinkio:
M/S Silja Serenade ir M/S Silja Symphony

Laivai iš/š Turku:
M/S Galaxy ir M/S Baltic Princess

Adresas: 
Södra Hamnvägen 46, Stokholma

Darbo laikas:
kiekvieną dieną 5:45 - 19:30  

GPS koordinatės: 
Lat: N 59 ° 21,024 ' 
Lon: E 18 ° 06,372 '

Registracija: 
• Registracija keleiviams be transporto priemonių vykdoma 2 aukšte. Keleivių patekimas į laivą vykdomas iš uosto 2 aukšto.
• Registracija keleiviams su transporto priemonėmis vykdoma atskirai nuo keleivių be transporto priemonių. Atvykę į Frihamnsterminalen su transporto priemone, prašome sekti nuorodomis, kad patekti į automobilių registracijos vietą. 

Viešasis transportas: 
• Iš uosto į miesto centrą kursuoja Tallink autobusas.Autobuso tvarkaraštis suderintas su laivo atvykimo ir išvykimo laikais.
• Metro. Stacija Gärdet yra 500 metrų nuo uosto. Iš uosto į metro veda perėja.
• Miesto autobusas Nr.76.

Bagažo saugykla: yra 

Valiutos keitykla: Nėra

Bankomatas: yra

Kavinė: yra

Taksi: yra
Rekomeduojame pasirinkti oficialių taksi paslaugas ir prieš kelionė susitarti dėl kainos.

Automobilių stovėjimo aikštelė: YRA 

Maksuvälineet

Maksuvälineet laivalla 

Tallinkin aluksilla Suomen ja Viron välisessä liikenteessä kelpaavat eurot. Maksuvälineinä kelpaavat suomalaiset pankkikortit, ja luottokorteista Visa, EuroCard, MasterCard, Diners Club ja American Express.

Kaikissa kaupoissa on yhdellä kassalla mahdollista maksaa Visa Electron, Visa Debit ja Maestro -korteilla. Huom! Toiminta on riippuvainen satelliittiyhteydestä (ei toimi aina). Huom! Baareissa ja ravintoloissa on mahdollista maksaa näillä korteilla vain Baltic Princessillä. 

Lounassetelit eivät käy maksuvälineenä.

Tukholma-Riika ja vv. reitillä maksuvälineinä kelpaavat Latvian latit, Ruotsin kruunut, eurot sekä VISA, MasterCard, EuroCard, VISA Electron, Maestro ja JCB kortit.

Tallinna-Tukholma ja vv. reitillä maksuvälineinä kelpaavat Ruotsin kruunut, eurot sekä VISA, MasterCard, EuroCard, VISA Electron, Maestro, American Express ja JCB kortit. 

Siljan aluksilla voi maksaa käteisellä euroilla ja Ruotsin kruunuilla. Kaikissa laivamyymälöissä otetaan vastaan seteleinä myös muita valuuttoja.

Siljan laivoilla voi maksaa seuraavilla luotto- ja maksukorteilla:

 • JCB-kortti
 • EuroCard
 • MasterCard
 • VISA
 • VISA Electron (edellyttäen, että satelliittiyhteys toimii)
 • VISA Debit (Silja Europalla, Galaxylla, Silja Serenadella ja Silja Symphonylla edellyttäen, että satelliittiyhteys toimii)
 • American Express
 • Diners Club International
 • Matkaluotto/Käyttöluotto
 • OP-Kultaraha
 • TiliRaha
 • Aktiiviraha
 • Stockmann Master Card
 • Tapiola-kortti
 • K-plussa-maksu- ja luottokortti
 • suomalaiset pankkikortit
 • ruotsalaiset pankkikortit

Huom! Nesteen luottokortit eivätkä lounassetelit kelpaa maksuvälineenä Siljan laivoilla.

Luotto- ja maksukorteilla yli 50 euron arvoisia ostoksia tehtäessä pyydetään asiakasta todistamaan henkilöllisyytensä. Henkilöllisyys on todistettava joko passilla tai 1.3.1999 jälkeen myönnetyllä kuvallisella henkilökortilla tai pohjoismaiden kansalaisen EU-ajokortilla.

Maksuvälineet terminaaleissa / matkamyymälöissä

 

Helsingin Olympiaterminaalissa voi maksaa euroilla, suomalaisilla pankkikorteilla ja yllä mainituilla luottokorteilla. Helsingin Länsiterminaalissa ja matkamyymälöissä maksuvälineinä käyvät eurot, suomalaiset pankkikortit sekä EuroCard, MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro, American Express, Diners Club International ja Nordean Käyttöluotto. Turun terminaalissa voi maksaa euroilla, suomalaisilla pankkikorteilla ja yllä mainituilla luottokorteilla. Tallinnan terminaalissa voi maksaa euroilla, virolaisilla pankkikorteilla tai yllämainituilla Tallinkin aluksilla kelpaavilla luottokorteilla. Värtanin ja Frihamnenin terminaaleissa Tukholmassa voi maksaa kruunuilla, kansainvälisillä maksu- ja luottokorteilla, ruotsalaisilla pankkikorteilla ja euroilla. Euroilla maksettaessa peritään käsittelykuluina 100 SEK (summa max 1500 SEK:n asti) tai 200 SEK (summa yli 1500 SEK). Suomalaiset pankkikortit eivät käy maksuvälineinä.

Maksuvälineet puhelimitse

Luottokorteilla Visa, Mastercard, Eurocard ja American Express voi maksaa puhelimitse matkan. HUOM! Diners Club ei käy puhelimitse maksuvälineenä.

Maksuvälineet muualla Virossa

Virossa ainoa virallinen käypä valuutta on euro. Myös kansainväliset luottokortit käyvät maksuvälineenä useimmissa liikkeissä. Luottokortilla voi nostaa käteistä rahaa pankeista ja joistakin automaateista.

Valuutta

Valuuttaa sekä kolikoita peli- ja muita automaatteja varten voi vaihtaa laivan infossa. Huom! Helsinki-Tallinna linjalla valuutanvaihto on päättynyt 31.12.2010 Viron euroon siirtymisen myötä.

Takaisin ylös

KELEIVIŲ SAUGOS TAISYKLĖS

Siekiant užtikrinti visų laive esančių asmenų patogumą ir saugumą, keleiviai privalo laikytis šių saugos taisyklių ir laivo personalo nurodytų apsaugos ir saugumo instrukcijų bei ant laivo denių esančių ženklų nurodymų. Laivo įgula palaikydama tvarką ir saugumą laive veikia pagal laivo kapitono įgaliojimus. Keleiviai kelionės metu neturi trukdyti bendrakeleiviams, jiems grasinti ar kitu būdu kelti pavojų. Savikontrolę praradęs arba trikdančiai ar nepadoriai besielgiantis asmuo, siekiant užtikrinti saugumą, kapitono įsakymu iki reiso pabaigos gali būti patalpintas specialioje laivo patalpoje.
 
1. Keleiviai privalo turėti galiojančią įlaipinimo kortelę ir, laivo apsaugos darbuotojams ar kitiems laivo darbuotojams pareikalavus, turi įrodyti savo tapatybę, pateikdami galiojantį kelionės dokumentą.
 
2. Saugumo sumetimais kiekvienas laive ar uosto teritorijoje esantis asmuo arba jo bagažas gali būti apieškotas, o prireikus gali būti paprašyta duoti paaiškinimus. Asmuo neprivalo sutikti su bagažo arba asmens apžiūra arba duoti paaiškinimus, tačiau atsisakęs asmuo gali būti išlydėtas iš laivo ar uosto teritorijos ir apie tai bus pranešta policijai. Gali būti apžiūrėtas bet koks uždaras keleivio bagažas, transporto priemonė, salonas ar kita uždara saugykla. Keleiviai, kuriems uždrausta įlipti į laivą arba buvo iš jo pašalinti, neturi teisės į kompensaciją už nepanaudotus bilietus ar kitas patirtas keleivių išlaidas.
 
3. Keleiviai visos kelionės metu privalo su savimi turėti galiojančius kelionės dokumentus. Jeigu įmonė prisiima atsakomybę arba jai yra kitu būdu padaryta įtaka dėl dingusių keleivio kelionės ar kitų dokumentų, minėtas keleivis yra atsakingas už šias bendrovės patirtas išlaidas.
 
4. Į laivą neįleidžiami keleiviai, kurie kitiems keleiviams grasina, trukdo ar kelia kitų problemų, nesilaiko nustatytų reikalavimų, yra nepadoriai apsirengę. Keleiviai į laivą gali būti neįleidžiami ir dėl kitų pagrįstų priežasčių.
Kapitono įsakymu itin neblaivūs ir tvarką pažeidžiantys, trikdantys bendrakeleivių ramybę ir saugumą, keliantys pavojų sau, bendrakeleiviams, įgulai ir laivui keleiviai gali būti patalpinti į specialią laivo patalpą ir išlaipinti iš laivo išvykimo uoste arba kitame uoste bei perduoti vietos policijai. Kajučių zonoje bendrakeleivius trikdantis asmuo gali būti išvesdintas iš kajučių zonos; tokiu atveju jis netenka teisės naudotis savo kajute.
 
5. Alkoholinius gėrimus leidžiama vartoti tik laivo restoranuose ir kitose maitinimo vietose. Draudžiama vartoti į laivą atsineštus alkoholinius gėrimus. Viešose laivo patalpose draudžiama vartoti iš laivo parduotuvių įsigytus alkoholinius gėrimus. Laivo restoranuose draudžiama vartoti keleivių atsineštą maistą, išskyrus specialias dietas arba kūdikių maistą ir gėrimus.
 
Kruizų, trečiųjų šalių organizuojamų kelionių, specialių kelionių ir (arba) kelionių su specialiu pasiūlymu keleiviams į laivą draudžiama įsinešti maisto produktus ir alkoholinius gėrimus. Į laivą leidžiama įsinešti tik specialų dietinį ir kūdikių maistą. Įmonė turi teisę paimti keleivių atsineštus alkoholius gėrimus ir maisto produktus. Paimti maisto produktai ir gėrimai nekompensuojami.
 
6. Keleiviams draudžiama į laivą įsinešti pavojingus daiktus ir medžiagas. Norint laive gabenti šaunamuosius ginklus ar kitus ginklus ir šaudmenis, apie jų pervežimą būtina pranešti užsakant bilietą arba laivo informacijos punkto darbuotojams; minėti objektai turi būti perduoti saugojimui laivo apsaugos tarnybos seife arba kitoje laive esančioje seifo patalpoje. Įgula turi teisę susipažinti su teisę turėti ginklą ir (arba) šaudmenis ir jų pristatymo į paskirties šalį patvirtinančiais dokumentais. Neturint minėtų dokumentų arba jų nepateikus, įgula turi teisę atsisakyti vežti keleivį. Bendrovė keleiviui padarytos žalos nekompensuoja.
 
7. Laive draudžiama turėti, laikyti ir vartoti narkotines medžiagas. Turint gydytojo paskirtas narkotines medžiagas (vaistus) medicinos reikmėms, būtina turėti medicininę pažymą ir prireikus ją pateikti.
 
8. Keleiviams draudžiama laive naudoti atvirą ugnį, išskyrus tabako gaminių pridegimui ir jų rūkymui tam skirtose vietose priemones. Kajutėse ar kitose viešose vietose keleiviams draudžiama naudoti elektrines virimo spirales ir kitus maisto ruošimui skirtus elektros prietaisus. Laivo personalas turi teisę laikinai paimti minėtą įrangą. Keleiviams draudžiama palikti be priežiūros prie laivo maitinimo šaltinio prijungtus elektroninius prietaisus. Laive draudžiama važiuoti dviračiais, paspirtukais (taip pat ir elektriniais) ir pan., išskyrus įlaipinimo ir išlaipinimo iš iš laivo automobilių denio metu.
 
9. Rūkyti leidžiama tik tam skirtose ir pažymėtose vietose. Draudžiama rūkyti (taip pat ir elektronines cigaretes) laivo keleivių zonoje, kajutėse ir kitose viešose laivo patalpose. Griežtai draudžiama uždengti ar kitaip gadinti laivo dūmų detektorius.
 
10. Kelionės metu keleiviai gali būti tik keleiviams skirtose patalpose. Kelionės metu draudžiama būti automobilių denyje, remontuoti transporto priemones ir pilti kurą.
 
11. Laive keleiviai turi atsižvelgti į bendrakeleivių patogumą. Kajučių zonoje draudžiama naudoti garsiakalbius ar kitus panašius garsaus garso įrenginius; nesilaikant nurodymų jie gali būti paimti iki kelionės pabaigos.
 
12. Jaunimo grupių vadovai atsako už savo grupės narių elgesį laive ir už šių saugos taisyklių laikymąsi. Iškilus problemoms grupės vadovas bendradarbiauja su laivo personalu ir vykdo jų nurodymus.
 
13. Kajutėje esančius daiktus (pagalves, patalynę, kėdes ir kitus įmonei priklausančius daiktus) draudžiama išnešti iš kajutės ar juos gadinti. Apie laive įvykdytas vagystes, įsilaužimus, sukčiavimus ar kitą neteisėtą veiklą yra pranešama policijai.
 
14. Griežtai draudžiama gadinti, pažeisti ar be priežasties įjungti laivo apsaugos, signalizacijos ir saugos priemones (gesintuvus, purkštukus, pavojaus signalizaciją, gelbėjimosi liemenes ir valtis, saugos ženklus, įskaitant kajučių numerius (šis sąrašas nėra baigtinis). Minėti pažeidimai pranešami policijai.
 
15. Savo veiksmais apgadinęs laivą ar laivo turtą, įvykdęs vagystę ar padaręs kitokią žalą keleivis privalo atlyginti padarytą žalą. Keleivis žalą gali atlyginti iškart sumokėdamas laivo informaciniame punkte. Neatlyginus padarytos žalos, įmonė turi teisę išieškoti patirtus nuostolius. Vienoje kajutėje su bendra rezervacija ir bilietu keliaujantys keleiviai yra solidariai atsakingi už laivui ar laivo turtui padarytą žalą.
 
16. Keleiviams draudžiama laive užsiimti verslo ar kitokia pardavimo veikla, organizuoti lėšų rinkimo akcijas, loterijas ar propagandinius renginius, vykdyti agitaciją arba sakyti politines kalbas, nebent dėl atitinkamos veiklos buvo iš anksto su bendrove susitarta.
 
17. Bendrovė neatsako už keleivių kajutėje paliktus pinigus, vertybinius popierius, aukso ir sidabro dirbinius, papuošalus, meno kūrinius ar kitas vertybes bei kitus asmeninius daiktus. Vertingus daiktus ir papuošalus keleiviai galima laikyti laivo informaciniame punkte ar kitoje laivo vietoje esančioje saugykloje.
 
18. Jeigu laive įvykdoma veika, kuri pagal vėliavos valstybės įstatymus yra laikoma nusikaltimu, įrodymų rinkimui ir įvykio vietos neliečiamumui užtikrinti kapitonas vadovaujasi atitinkamais vėliavos valstybės teisės aktais.
 
19. Fotografuoti ar filmuoti kitus keleivius arba laivo įgulos narius leidžiama tik jiems sutikus.
 
Su bagažu susiję nurodymai keleiviams pateikiami terminale, laive, kelionės ir kituose dokumentuose. Daugiau informacijos galima rasti bendrovės interneto svetainėse www.tallink.com.
 
Visi keleiviai (t. y. asmenys, kuris nėra laivo įgulos nariai) pagal Estijos komercinės laivybos įstatymo 60 straipsnio 4 dalį, Suomijos jūrų kodekso 15 skyriaus 4 dalį, Švedijos jūrų kodekso 15 skyriaus 7 dalį, privalo laive ir terminale laikytis Tarptautinio laivų ir uostų įrenginių apsaugos kodekso, ES reglamento 725/2004 bei Estijos, Suomijos, Latvijos ir Švedijos jūrų administracijų apsaugos taisyklių.
 
Valdybos sprendimas, 2023.03.01, galioja nuo 2023.03.15.

Henkilöllisyyden todistaminen sekä passi- ja viisumimääräykset

Henkilöllisyyden todistaminen sekä passi- ja viisumimääräykset 

Mitä parempi matkustusasiakirja matkustajalla on, sitä sujuvammin hän selviää mahdollisista tarkastuksista. Matkustaja on velvollinen ottamaan itse selvää passi- ja viisumimääräyksistä.

Henkilöiltä, jotka eivät halua todistaa tai jotka eivät pysty todistamaan henkilöllisyyttään ja/tai ilmoittamaan sitä pyydettäessä, evätään pääsy alukselle. On myös hyvä huomata, että esimerkiksi hotelleissa tai leirintäalueilla täytyy Schengen-sääntöjen mukaan pystyä pyydettäessä todistamaan kansalaisuutensa. 

RUOTSIIN MATKUSTETTAESSA:

Pohjoismaiden kansalaiset:

Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse passia matkustaessaan Pohjoismaissa.

Henkilöllisyyden todistamiseksi on kuitenkin oltava mukana:

 • Virallinen, voimassaoleva henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, 1.3.1999 jälkeen myönnetty kuvallinen henkilökortti (ei koske väliaikaista henkilökorttia, alaikäiselle ilman huoltajan suostumusta annettua henkilökorttia eikä ulkomaalaiselle myönnettyä henkilökorttia) tai EU-ajokortti
 • HUOM! Alle 15-vuotias voi lähteä Ruotsin risteilylle, kun hänellä on mukana kuvaton Kela-kortti.

Luotto- ja maksukorteilla yli 50 euron arvoisia ostoksia tehtäessä pyydetään asiakasta todistamaan henkilöllisyytensä. Henkilöllisyys on todistettava joko passilla tai 1.3.1999 jälkeen myönnetyllä kuvallisella henkilökortilla tai pohjoismaiden kansalaisen EU-ajokortilla.

Muut EU-kansalaiset ja Sveitsin kansalaiset:

 • Passi tai kuvallinen EU-standardien mukainen henkilökortti, josta käy ilmi sen voimassaoloaika sekä sen haltijan kansalaisuus.

Muiden maiden kansalaiset:

 • Passi sekä tarvittaessa viisumi

VIROON MATKUSTETTAESSA:

Suomen kansalaiset:

 • Passi tai kuvallinen, 1.3.1999 jälkeen myönnetty henkilökortti (ei koske väliaikaista henkilökorttia, alaikäiselle ilman huoltajan suostumusta annettua henkilökorttia eikä ulkomaalaiselle myönnettyä henkilökorttia). Huom. Ajokortti ei ole henkilökortti.

Suomen voimassa olevan passilain mukaan lasta ei enää voi merkitä vanhempiensa passiin. Alaikäinen lapsi tarvitsee oman matkustusasiakirjan (passi tai henkilökortti). Kuitenkin vanhat, ennen 21.8.2006 tehtyä passilakimuutosta myönnetyt passit, joihin lapsi voitiin merkitä, ovat hyväksyttäviä matkustusasiakirjoja Virossa siihen asti kunnes lapsi täyttää 7 vuotta.

EU-kansalaiset (muut kuin Suomen kansalaiset):

 • Passi tai henkilökortti, joka on myönnetty jossakin EU-maassa ja jonka kyseinen valtio on hyväksynyt matkustusasiakirjana.

Alle 15-vuotias EU-kansalainen ei tarvitse Viroon matkustaessaan omaa passia eikä henkilökorttia, jos hänen nimensä, syntymäaikansa ja valokuvansa ovat hänen kanssaan matkustavan vanhemman passissa.

Alle 7-vuotiaan lapsen kuva ei ole vanhemman passissa välttämätön.

15-vuotta täyttänyt EU-kansalainen tarvitsee Viroon matkustaessaan voimassaolevan passin tai henkilökortin, joka on myönnetty jossakin EU-maassa ja jonka kyseinen valtio on hyväksynyt matkustusasiakirjana.

Muiden maiden kansalaiset:

 • Passi sekä tarvittaessa viisumi

Lisätietoja (englanniksi) Viron viisumimääräyksistä (englanniksi) Viron ulkoministeriön sivuilta.

Sisärajatarkastukset vuonna 2004 liittyneiden valtioiden ja vanhojen EU-maiden välisillä maa- ja merirajoilla poistuivat 21.12.2007. Schengenin säännöstöä soveltavat 21.12.2007 alkaen Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Tšekki, Slovakia, Slovenia ja Malta. Ilmarajoilla (eli lentoliikenteessä) sisärajatarkastukset poistuivat 30.3.2008. Schengenin säännöstöön liittyneet valtiot noudattavat yhteistä ulkorajan valvontaa. Kun liikutaan Schengenin säännöstöä soveltavasta maasta toiseen, matkustusasiakirjaa ei yleensä viranomaisen toimesta tarkasteta. Matkustajan on kuitenkin pidettävä mukanaan voimassa olevaa kussakin jäsenmaassa hyväksyttyä matkustusasiakirjaa (passia tai uudenmallista henkilökorttia).

Takaisin ylös

Reģistrācija ceļojumiem

Informacija apie eismo apribojimus:

Rygoje, Stokholme ir kituose miestuose, į (iš) kuriuos (kurių) plaukioja Tallink keltai, visus metus vyksta įvairūs renginiai, kurių metu viešasis miesto transportas, transporto priemonių ir pėsčiųjų judėjimas gali būti ribojamas. Tallink neprisiima atsakomybės už transporto eismo organizavimą miestų ir uostų teritorijose. Kiekvienas klientas yra atsakingas už atvykimą registruotis nustatytu laiku.

Registracija:

• Keleivių registracija be transporto priemonių vykdoma uosto 1 aukšte. Pakliūti į laivą galima iš uosto 2 aukšto.
• Keleiviams be transporto priemonių ir keleiviams su transporto priemonėmis registracija vykdoma atskirai. Atvykę į uosta su transporto priemone, prašome. vadovaukitės nuorodomis, kad patekti į transporto priemonių registracijos vietą. 
Naujiena! Automatinė registracija - greita ir patogi galimybė registruotis be eilių, pimkite tik kelionės rezervaciją ir saugos kodą.

.................

VECUMA IEROBEŽOJUMI IZMANTOJOT TALLINK SILJA LINE PRĀMJU UN CEĻOJUMU PAKALPOJUMUS

INDIVIDUĀLIE CEĻOTĀJI

Vecuma ierobežojums 18 gadi

Rīga-Stokholma (ISABELLE, ROMANTIKA).
Tallina-Stokholma (VICTORIA I, BALTIC QUEEN). 
Turku-Stokholma (BALTIC PRINCESS, GALAXY) - ar nakšņošanu uz prāmja.
Turku-Mariehamna, Helsinki-Mariehamna (DIENAS KRUĪZS).
Helsinki-Stokholma, (SILJA SERENADE, SILJA SYMPHONY).
Tallina-Helsinki (STAR, MEGASTAR, SILJA EUROPA) - ar nakšņošanu uz prāmja.

Pasažieri vecumā līdz 17 gadiem (ieskaitot) var ceļot kopā ar:
• aizbildni (māte, tēvs, aizbildnis).
• ģimenes locekli vai citu aizbildni (minimālais aizbildņa vecums -  25 gadi), kuru pilnvarojis aizbildnis (ne vairāk kā 2 nepilngadīgie, neskaitot savus bērnus). Pasažieriem, kuri jaunāki par 17 gadiem, ceļojuma laikā jābūt līdzi aizbildņa izsniegtai pilnvarai.
• ja aizbildnis nav ģimenes loceklis, aizbildnim jāaizpilda aizbildņa veidlapa.

Vecuma ierobežojums 15 gadi (Tallinna-Helsinki, Turku-Stokholma)
Ceļojumi vienā virzienā un dienas kruīzi, bez nakšņošanas uz prāmja (neatkarīgi no prāmja) - katru darba dienu.
Pasažieri vecumā no 15 līdz 17 gadiem var ceļot vieni, uzrādot aizbildņa parakstītu atļauju.

Pasažieri vecumā līdz 14 gadiem (ieskaitot) var ceļot kopā ar:
• aizbildni (māte, tēvs, aizbildnis).
• ģimenes locekli vai citu aizbildni (minimālais aizbildņa vecums -  25 gadi), kuru pilnvarojis aizbildnis (ne vairāk kā 2 nepilngadīgie, neskaitot savus bērnus). Ceļojuma laikā jābūt līdzi aizbildņa izsniegtai pilnvarai.
• ja aizbildnis nav ģimenes loceklis, aizbildnim jāaizpilda aizbildņa veidlapa.

Svarīgi zināt:
• Ģimenes locekļi - tēvs, māte vai cits aizbildnis, vecvecāki, tante, onkulis, māsa vai brālis. Ģimenes loceklim ir jāatbilst noteiktajiem vecuma ierobežojumiem. 
• Gadījumā, ja persona nevar uzrādīt rakstisku pilnvaru vai pārkāpj vecuma ierobežojumus, prāmju līnija neatbild par pasažierim radītajiem zaudējumiem un neatmaksā biļetes iegādei iztērētos līdzekļus.
• Pasažieris / persona, kas veic ceļojuma rezervēšanu, ir atbildīga par atbilstošu pilnvaru sagatavošanu.
• Aizbildnis ir atbildīgs par to, lai aizgādībā esošais jaunietis ievēro alkohola lietošanas ierobežojumus un prāmja iekšējās kārtības noteikumus, kā arī atbild par zaudējumiem, kas aizgādībā esošā jaunieša darbības/bezdarbības rezultātā radīti prāmja līnijai, viesnīcai, citiem pasažieriem vai pašam jaunietim.
• Tallink Silja Line ir tiesības mainīt vecuma ierobežojumus.

JAUNIEŠU GRUPAS

Uz jauniešu grupām attiecināmi tie paši vecuma ierobežojumi, kas tiek piemēroti citiem pasažieriem. Gadījumā, ja tiek veikta biļešu rezervācija pasažieru grupai, kura sastāv no vairāk nekā 10 nepilngadīgiem pasažieriem, kurus nepavada aizbildņi, šāda pasažieru grupa tiek uzskatīta par jauniešu grupu. Veicot biļešu rezervēšanu grupai, par šādiem apstākļiem nepieciešams informēt biļešu rezervēšanas un pārdošanas aģentu, jo jauniešu grupu skaits uz prāmjiem ir ierobežots. 
Jauniešu grupu ir jāpavada pieaugušai personai, kas sasniegusi vismaz 25 gadu vecumu. Grupas vadītājam rakstiski jāapliecina, ka viņš / viņa ir informēts /-a par Tallink Silja Line prāmju līnijas noteikumiem, kas attiecināmi uz pasažieru grupu vadītājiem. Viens grupas pavadonis var uzņemties atbildību un pavadīt ne vairāk kā 10 jauniešus vai bērnus, kas reģistrēti sarakstā. Grupas pavadonim un jauniešu grupai jāiegādājas ceļojums vienas klases kajītēs un jāierodas uz kuģa klāja kopā. Grupas pavadonim uz grupas pavadoņa veidlapas jāveic reģistrācijas kasē saņemto grupas dalībnieku kajīšu numuru uzskaite, jāparaksta un jāuzrāda prāmja drošības dienesta pārstāvjiem. Drošības apsvērumu dēļ katram grupas dalībniekam līdz 18 gadu vecumam jābūt līdzi rakstveida vecāku/aizbildņu pilnvarai, kas apliecina grupas pavadoņa tiesības pavadīt jaunieti ceļojuma laikā.

INSTRUKCIJU VEIDLAPAS INDIVIDUĀLAJIEM CEĻOTĀJIEM UN JAUNIEŠU GRUPĀM

Lai apliecinātu aizbildņa un jauniešu grupas vadītāja pilnvaras, tiek izmantotas Tallink Silja Line veidlapas. 

Ceļojumi maršrutā Rīga-Stokholma, Tallina-Stokholma, Helsinki-Stokholma:

Instrukcijas nepilngadīgo aizbildņiem - individuālajos ceļojumos (pdf).

Instrukcijas nepilngadīgo aizbildņiem - jauniešu grupas (pdf).

Aizbildņa pilnvarojums pavadīt nepilngadīgu pasažieri (līdz 17 gadu vecumam) (pdf).

Ceļojumi maršrutā Tallina-Helsinki, Turku-Stokholma:

Aizbildņa pilnvarojums ceļot vienam (15-17 gadu vecumā) (pdf).

Aizbildņa pilnvarojums pavadīt nepilngadīgu pasažieri (līdz 17 gadu vecumam) (pdf).

Rakstveida aizbildņa pilnvarai jābūt līdzi ceļojumā, un tā pēc pieprasījuma jāuzrāda prāmja apkalpei.

 

Atpakaļ uz augšu

Rygos keleivių uostas

Laivai į/iš Stokholmo:

M/S Isabelle 

Adresas: 

Eksporta iela 3a, Ryga
Darba laikas: 
kiekvieną dieną: 09:00-18:00

GPS koordinatės:

Lat: N 56° 57.32´
Lon: E 24° 5.40 ´ 

Informacija ir bilietų pardavimas:

Darbo laikas:
kiekvieną dieną: 09:00–18:00

Informacija »

Registracija:

• Keleivių registracija be transporto priemonių vykdoma uosto 1 aukšte. Pakliūti į laivą galima iš uosto 2 aukšto.
• Keleiviams be transporto priemonių ir keleiviams su transporto priemonėmis registracija vykdoma atskirai. Atvykę į uosta su transporto priemone, prašome. vadovaukitės nuorodomis, kad patekti į transporto priemonių registracijos vietą. 
Naujiena! Automatinė registracija » - greita ir patogi galimybė registruotis be eilių, pimkite tik kelionės rezervaciją ir saugos kodą.

Viešasis transportas:

Pageidaujant nuvykti iš uosto į miesto centrą siūlome pasinaudoti:
• Tallink autobusu.
Bilieto kaina: 
• Įsigyjant autobuso bilietus perkant kelionę ir rezervuojant Tallink Hotel Riga viešbutį: 2.50 .
• Kitais atvejais: 3.50 
• Vaikams iki 5 metų kelionė nemokama, nesuteikiant atskiros sėdimos vietos.
 

Daugiau »

• Rygos miesto viešasis transportas.
Tramvajus Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 arba Nr. 9: iš stotelės Kronvalda bulvaris į Nacionala Opera stotelę.
 

Bagažo saugykla: yra

• Išmatavimai: gylis 82 cm; plotis 42 cm; aukštis 65 cm.
• Bagažo saugyklos mokestis: 1.00   

Valiutos keitykla: yra

Siūlomas tik grynųjų pinigų keitimas.
Valiutos keitimo operacijos, atsiskaitant banko mokėjimo kortelėmis, neįmanomos.
 

bankomatas: yRa

kAvinė: yra

taksi: yra

Siūlome pasirinkti oficialių taksi kompanijų paslaugas ir susitarti paslaugos kainą prieš važiavimą su taksi. 

Automobilių stovėjimo aikštelė: yra

EuroPark stovėjimo aikštelės mokestis: 12.00  (42.15 LTL) / 24h.

Providing proof of identity

3. TRAVEL DOCUMENTS

(1) The passenger should have the valid travel document and other necessary documents, including, if required, also the visa along within the whole trip and the passenger is responsible for the validity and correctness of all documents.

(2) All passengers crossing the state border are obliged to submit the travel document. The persons with no travel document or the ones who refuse to submit it are not allowed onboard.

(3) Tallink is not compensating the ticket to the passenger, if the trip will not take place due to inadequately registered or invalid travel document or the passenger has no required travel document at all. 

Back to the top

CLUB ONE TAISYKLĖS

1. PAGRINDINĖ INFORMACIJA

1.1. Dėkodama už glaudų bendradarbiavimą, įmonė AS „Tallink Grupp" ir jos filialai reiškia padėką savonuolatiniams klientams ir siūlo dalyvauti Club One programoje. Įmonės, asociacijos arba organizacijos neturi teisės dalyvauti Club One lojalių klientų programoje.

1.2. Už Club One lojalių klientų programą atsako AS „Tallink Grupp", Sadama 5/7, 10111, Talinas, Estija. Registracijos Nr. 10238429.

1.3. Kontaktinė Club One programos informacija:

Latvijoje ir Lietuvoje:
AS Tallink Latvija, Eksporta g. 3A, LV-1010 Ryga, Latvija, www.tallink.lv  

Estijoje ir Rusijoje:
AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Talinas, Estija, www.clubone.ee  

Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje:
Tallink Silja AB, Box 27295, 102 53, Stokholmas, Švedija, www.clubone.se  

Vokietijoje:
Tallink Silja GmbH, Böckmannstrasse 56, D-20099 Hamburgas, Vokietija, http://www.tallinksilja.de  

Suomijoje:
Tallink Silja Oy, Club One, P. O. Box 100, 00181, Helsinkis, Suomija; www.clubone.fi 

Kitose šalyse:
Tallink Silja Oy, Club One, P. O. Box 100, 00181, Helsinkis, Suomija; www.clubone.fi  

2. NARIAI IR JŲ KORTELĖS

2.1. Programoje gali dalyvauti ne jaunesni kaip 18 m. asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą.

2.2. Club One narystė ir teikiamos privilegijos paremtos šeimos principu. Šiuo atveju šeima reiškia šeimos narius (2 suaugusieji (sugyventiniai) ir jų vaikai), kurie dalijasi vienu ūkiu ir gyvena vienu adresu. Visi vyresni nei 18 m. šeimos nariai turi teisę gauti atskirą pririštą kortelę. Visi šeimos asmenys, neatsižvelgiant į amžių, gyvenantys vienoje šeimoje kartu su pagrindinės kortelės savininku, gali registruotis kaip programos nariai. Visiems šeimos nariams suteikiamas vienas Club One kortelės numeris. Tik tie šeimos nariai, kurie registravosi kaip Club One programos nariai, gali kaupti bonusinius taškus ir pasinaudoti nuolatinio keleivio privilegijomis.

2.3. Tallink pasilieka teisę atsisakyti užregistruoti Club One paskyrą ir pašalinti bet kurį prijungtąjį narį, kilus pagrįstų abejonių, kad tas asmuo nėra tos pačios šeimos narys, kaip apibrėžta. Visi pagrindinio kortelės savininko gauti pranešimai automatiškai galioja prijungtiesiems nariams.

2.4. Dažnai keliaujantiems asmenims taikomos specialios kainos priklauso nuo pirmiau nurodytų geografinių regionų. Rezervacijos registruojamos atsižvelgiant į kliento lygį užsakymo metu. Klientas priskiriamas konkrečiam Club One padaliniui pagal jo nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, užregistruotą Club One duomenų bazėje. Tačiau įsigyjant bilietų ar keliaujant kitoje geografinėje teritorijoje, nei nario nuolatinė gyvenamoji vieta, taikomos konkrečios vietos kainos.

2.5. Lygiai ir jų apibrėžimai: yra trys Club One kortelės lygiai („Bronze", „Silver" ir „Gold"). Skirtingo lygio kortelė teikia skirtingas privilegijas. Club One kortelės lygis nustatomas, atsižvelgiant į per pastaruosius 12 mėnesių uždirbtus bonusinius taškus. Informacija apie kortelių lygius ir siūlomas privilegijas pateikta internete ir Club One klientų aptarnavimo skyriuje.

2.6. Tallink turi teisę keisti Club One kortelės lygių sistemą ir skirtingų lygių privilegijas.

2.7. Klientui gali būti suteiktas tik vienas Club One kortelės numeris.

2.8. Club One nario kortelės mokestis – nemokamai.

2.9. Club One programos nariu galima tapti užpildžius nario anketą Tallink biure, bilietų kasose, Tallink svetainėje, keltuose arba atsiuntus užpildytą nario anketą į Tallink biurą.

2.10. Užpildęs ir pasirašęs nario anketą, asmuo (pagrindinės kortelės savininkas arba susietos kortelės savininkas) sutinka su Club One taisyklėmis ir sąlygomis.

2.11. Pateikdamas asmens duomenis narystei Club One užregistruoti, klientas suteikia Tallink leidimą tvarkyti jo asmens duomenis, įskaitant, pavyzdžiui, informaciją apie jo keliones ir pirkinius, programos vykdymo tikslais. Club One narių asmens duomenų tvarkymo aprašą rasite vietos Club One svetainėje. Norėdamas tapti programos Club One nariu, klientas privalo suteikti Tallink teisę siųsti jam informaciją apie programą Club One el. paštu, paprastu paštu ir (arba) mobiliuoju telefonu, kad klientas galėtų naudotis atitinkama paslauga, o Tallink galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus klientui. Klientas gali tvarkyti savo asmeninius rinkodaros leidimus prisijungęs prie savo Club One paskyros arba susisiekęs su vietos Club One klientų aptarnavimo skyriumi.

2.12. Užsakant susietų narių korteles, visada reikalingas pagrindinės kortelės savininko sutikimas. Prašymą privalo pasirašyti susietos kortelės savininkas.

2.13. Narystė Club One programoje ir namų ūkio premijos taškų kaupimo periodas prasideda, kai kliento pateikta informacija yra registruota Club One duomenų bazėje ir suaktyvinta nuolatinio keleivio sąskaita.

2.14. Kaip registracijos patvirtinimą Tallink per keturias savaites nuo registracijos atsiųs Club One kortelę ir nario numerį. Gavęs Club One nario kortelę, asmuo privalo ją pasirašyti. Be parašo kortelė negalioja. Jei reikia, naudojantis Club One kortele, gali tekti pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

2.15. Konkrečiam kortelės lygiui taikomos privilegijos įsigalioja nedelsiant ir jomis galima pasinaudoti keltuose pateikus naują Club One kortelę.

2.16. Pametęs Club One kortelę, klientas privalo apie tai nedelsdamas parnešti Club One klientų aptarnavimo centrui. Tallink neatlygina žalos, patirtos pametus kortelę. Gavus pranešimą apie pamestą kortelę, maždaug per keturias savaites klientui bus nusiųsta nauja kortelė.

2.17. Griežtai draudžiama Club One korteles arba jų numerius duoti asmenims, kurie nėra kliento šeimos nariai. Tallink Club One turi teisę anuliuoti nesąžiningai gautus taškus.

2.18. Jei pagrindinis kortelės savininkas arba prijungtieji nariai tyčia piktnaudžiauja programa ar bet kuriomis Tallink taisyklėms ir (arba) kitaip netinkamai elgiasi, Club One turi teisę panaikinti narystę ir bonusinius taškus be jokios atsakomybės Club One atžvilgiu. Piktnaudžiavimu laikomas bet kokių šiose sąlygose nurodytų sąlygų pažeidimas, neatsiskaitymas už paslaugas ar žalos neatlyginimas, dokumentų, tokių kaip bilietai ar kuponai, klastojimas, keitimas, pardavimas ar neteisėtas perdavimas kitam asmeniui, Club One kortelės davimas naudotis kitam asmeniui, nesančiam kortelės savininko šeimos nariu, ir bendrojo pobūdžio netinkami veiksmai. Tokias atvejais Club One turi teisę panaikinti kliento bonusinius taškus iš anksto neįspėjusi ir atšaukti narystę Club One. Club One informuos narį apie narystės nutraukimą bei nutraukimo ir bonusinių taškų panaikinimo priežastis raštu.

2.19. Narystę programoje galima nutraukti bet kuriuo metu raštu apie tai pranešus Club One klientų aptarnavimo centrui. Gavus pranešimą, nuolatinio keleivio sąskaitos numeris anuliuojamas. Pagrindinės kortelės savininko pranešimas savaime taikomas visiems susietų kortelių savininkams.

2.20. Club One kortelė nėra debetinė ar kreditinė kortelė.

2.21. Pagrindinis kortelės savininkas privalo pranešti Club One klientų aptarnavimo skyriui apie bet kokius vardo, pavardės, adreso ar šeiminių santykių pasikeitimus. Be to, narys turi domėtis programos taisyklių ir privilegijų pokyčiais. Informacija apie pokyčius bus skelbiama vietos Club One svetainėse, Club One klientams skirtame vietos žurnale (jei yra) ir kituose šaltiniuose, susijusiuose su Club One programa.

2.22. Club One pasilieka teisę panaikinti narystę, jei per pastaruosius 5 metus Club One narys nenaudojo Club One kortelės keliauti ar registruoti pirkinių ir negavo bonusinių taškų į asmeninę Club One sąskaitą.

2.23. Club One turi teisę anuliuoti nariui suteiktą numerį, jei pateikta neteisinga kontaktinė informacija arba klientas per 12 mėn. nėra pateikęs duomenų apie naują kontaktinę informaciją.

3. LYGIŲ KRITERIJAI IR TAŠKŲ PELNYMAS

3.1. Club One lygis priklauso nuo per pastaruosius 12 mėnesių surinktų bonusinių taškų (toliau – sekimo laikotarpis) skaičiaus. Visi bonusiniai taškai, darantys įtaką nario lygiui, turi būti užregistruoti Club One sąskaitoje konkrečiu sekimo laikotarpiu.

3.2. Club One auksiniam lygiui pasiekti reikalingas bonusinių taškų skaičius – 60 000 sekimo laikotarpiu. Auksinį lygį galima pasiekti tik pirma pasiekus sidabrinį. Sidabriniam lygiui pasiekti reikalingas bonusinių taškų skaičius – 15 000 sekimo laikotarpiu. Bronzinis lygis yra pradinis.

3.3. Lygių kriterijai bus tikrinami kasdien. Surinkus 3.2 punkte nurodytą taškų skaičių, nario lygis iš karto paaukštinamas (į sidabrinį arba auksinį). Pasikeitus lygiui, naujojo lygio kortelė bus nusiųsta klientui paštu. Kortelės pristatymo trukmė – apie keturios savaitės.

3.4. Suteikus naują kortelės lygį arba jį atnaujinus, prasideda naujas apskaitos periodas. Bonusinių taškų apskaita, reikalinga naujam lygiui gauti, pradedama skaičiuoti nuo nulio. Pasikeitus kortelės lygiui, nesikeičia bonusinių taškų, skirtų pirkiniams įsigyti, skaičius.

3.5. Club One klientas gauna bonusinių taškų atsižvelgiant į jo lygį. Skiriamų bonusinių taškų skaičius priklauso nuo įsigytų bilietų ir kitų paslaugų, iš anksto užsakytų gaminių prieš prasidedant kelionei ir Tallink laivuose bei viešbučiuose nupirktų gaminių bei paslaugų. Bonusinių taškų gaunama užsisakius Tallink paslaugų ir nakvynių Tallink viešbučiuose kartu su kelione. Tallink pasilieka teisę skirti skirtingą bonusinių taškų skaičių už skirtingas Tallink paslaugas skirtingose pardavimo vietose.

3.5.1. Bonusiniai taškai už iš anksto užsakytas paslaugas ir gaminius skiriami taip: bronzinio lygio klientas: 1 euras = 30 bonusinių taškų, sidabrinio lygio klientas: 1 euras = 35 bonusiniai taškai, auksinio lygio klientas: 1 euras = 40 bonusinių taškų.

3.5.2. Bonusiniai taškai už paslaugas, įsigytas Tallink laivuose ir viešbučiuose, skiriami taip: bronzinio lygio klientas: 1 euras = 21 bonusinis taškas, sidabrinio lygio klientas: 1 euras = 25 bonusiniai taškai, auksinio lygio klientas: 1 euras = 29 bonusiniai taškai.

3.6. Bonusiniai taškai už užsakytas keliones, iš anksto užsakytus gaminius ir Tallink laivuose bei viešbučiuose įsigytus gaminius pervedami į sąskaitą per savaitę po paskutinės registracijos procedūros kelionės metu. Vien tik bilieto užsakymas už pinigus ar taškus nesuteikia teisės gauti bonusinių taškų.

3.7. Bonusinių taškų panaudojimas neturi įtakos Club One kortelės lygiui.

3.8. Bonusiniai taškai galioja 24 mėn. nuo jų registravimo Club One sistemoje dienos.

3.9. Bonusiniai taškai gali būti suteikti tik suaktyvinus narystę Club One programoje ir gavus Club One kortelę. Uždirbti taškai įskaitomi visiems namų ūkio nariams, taškai neturi išperkamosios vertės.

3.10. Klientas gali pasinaudoti sukauptais bonusiniais taškais Tallink paslaugoms įsigyti.

3.11. Nutraukus Club One narystę, anuliuojami visi Club One bonusiniai taškai. Klientas neturi teisės reikalauti kompensacijos už anuliuotus taškus.

3.12. Įsigijus Tallink paslaugų iš prekybos agento, taip pat skiriama bonusinių taškų, nebent nurodyta kitaip.

3.13. Club One narys, mokantis už kelionę ar paslaugą, bonusinių taškų arba galimybę įsigyti kelionę ar paslaugą Club One nariams taikoma kaina gauna tik tuo atveju, jei pats naudosis paslauga ar vyks į kelionę, už kurią moka. Club One nariams taikomos paslaugų kainos galioja daugiausia 1 kabinai arba daugiausia 2 vietoms denyje vienam nariui vieno užsakymo metu.

3.14. Club One nariai, įsigiję Tallink dovanų kuponų ir panašių gaminių, negali gauti bonusinių taškų. Įsigijus gaminį, laivo pinigai, bonusiniai taškai skiriami, kai laivo pinigai pridedami prie kelionės rezervacijos, o narys į ją išvyksta.

3.15. Club One pasilieka teisę nesuteikti taškų už tam tikras paslaugas ir trečiųjų asmenų siūlomas paslaugas, taip pat pasilieka teisę suteikti tik dalį taškų sumos.

3.16. Norėdamas užregistruoti bonusinius taškus, klientas turi nurodyti sąskaitos numerį kelionės užsakymo metu, o ką nors pirkdamas Tallink laivuose – pateikti Club One nario kortelę. Club One kortelę reikia pateikti parduotuvėse ir Tallink viešbučiuose prieš kasininkei apskaičiuojant galutinę sumą, restoranuose – prieš ką nors užsisakant. Kelionės ar pirkiniai negali būti registruojami Club One paskyroje atgaline tvarka.

3.17. Kruizų apskaitos kortele (Cruise Account card) negalima naudotis kartu su Club One kortele.

3.18. Taškai įskaitomi tik už pirkinius, kuriuos įsigijo Club One programoje registruoti šeimos nariai.

3.19. Visi registruoti Club One programos nariai, gyvenantys viename namų ūkyje, gauna taškų, kurie įskaitomi į bendrą namų ūkio sąskaitą.

3.20. Visi kortelėje sukaupti taškai priklauso pagrindinės kortelės savininkui ir jis, kaip sąskaitos valdytojas, atsako už visus su Club One kortelės sąskaita susijusius veiksmus.

3.21. Pagrindinės kortelės savininkas ir susietų kortelių savininkai turi vienodas teises naudotis sąskaitojesukauptais taškais chronologine seka.

3.22. Club One klientų aptarnavimo centras neprivalo susisiekti su pagrindinės kortelės savininku, kad gautų jo (jos) sutikimą naudotis taškais arba atliktų jų naudojimo pataisas, jei kuris iš namų ūkio gyventojų pateikia pretenziją. Nesutarimai, susiję su taškų panaudojimu, turi būti sprendžiami tik tarp pagrindinės kortelės savininko ir susietų kortelių savininkų.

3.23. Pagrindinis arba prijungtasis Club One narys gali pervesti bonusinius taškus iš vienos dažnai keliaujančio asmens sąskaitos į kitą. Bonusinius taškus taip pat galima pervesti į kitą dažnai keliaujančio asmens sąskaitą, kai dvi ar daugiau sąskaitų sujungiamos į vieną šeiminę Club One sąskaitą.

3.24. Užsisakius kelionę iš kelionių agentūros, bonusiniai taškai skiriami pagal atskirą maršrutų lentelę. Šiuo atveju kelionių agentūrų kelionės – tai partnerių siūlomos kelionės, pavyzdžiui, kruizų paketai, įskaitant klientų nuvežimą autobusu iš gyvenamosios vietos į uostą. Suomijoje prie tokių kelionių priskiriamos ir kelionės, kurių metu naudojamasi Tallink Silja organizacijos kliento kortele.

3.25. Keleivių grupės, kurioms taikomos keleivių grupių nuolaidos, taškai skaičiuojami pagal atskirą maršrutų lentelę.

4. BONUSINĖS KELIONĖS

4.1. Bonusinių kelionių rezervacija turi būti atlikta bonusinių taškų galiojimo laiku. Bronzinio lygio klientas gali užsisakyti kelionę už bonusinius taškus 4 mėnesius iki išvykimo datos, sidabrinio lygio – 6 mėnesius, auksinio lygio – 8 mėnesius.

4.2. Kiekvieną mėnesį nepanaudoti taškai, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, automatiškai ištrinami iš sąskaitos ir jų negalima atnaujinti.

4.3. Bonusinės kelionės turi būti rezervuojamos Club One klientų aptarnavimo centre arba filialuose. Bonusinę kelionę galima rezervuoti tik po to, kai programos nario sąskaitoje registruotas reikiamas taškų skaičius.

4.4. Bonusines keliones gali rezervuoti tik pagrindinės arba susietos kortelės savininkas, nurodytas Club One registre.

4.5. Tallink pasilieka teisę nustatyti bonusinių taškų, už kuriuos galima įsigyti kelionę, skaičių. Tallink pasilieka teisę riboti kelionių už taškus skaičių ar tam tikru metu nesiūlytų tokių kelionių. Perparduoti už taškus įsigytą bilietą draudžiama. Keliones už taškus ir reikalingą taškų skaičių rasite vietos Club One svetainėse.

4.6. Kiekviename kelto reise yra ribotas bonusinių kelionių skaičius. Kelionės rezervacijai reikalingi bonusiniai taškai visada atskaitomi iš vienos sąskaitos.

4.7. Kelionė už taškus yra kelionė su vieta denyje vienam asmeniui. Kabinų ar vietų denyje skaičius neribojamas, jei nenurodyta kitaip. Užsisakant kelionę už taškus, į ją turi vykti bent vienas asmuo iš Club One šeimos paskyros.

4.8. Jei kelionė už taškus atšaukiama ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki išvykimo datos, bonusiniai taškai grąžinami į sąskaitą. Jei kelionė atšaukiama vėliau arba neatšaukiama visai, bonusiniai taškai nuskaičiuojami. Bonusiniai taškai, kurių galiojimo laikas baigėsi, negrąžinami į sąskaitą.

4.9. Nuo maršruto priklausantis mokestis už kabiną (keleivį) visuomet pridedamas prie kelionės už taškus (taikomas 6 metų ir vyresniems asmenims). Be to, mokesčiai įvairioms įstaigoms ar atitinkamiems Tallink partneriams (pvz., oro uosto mokesčiai, paslaugų mokesčiai ir t. t.) gali būti taikomi keliaujant už taškus, ir Tallink paprašys juos sumokėti.

4.10. Jei bonusinius taškus (arba kitas privilegijas) siūlo mūsų partneriai, taikomos atitinkamo partnerio rezervacijos ir jos atšaukimo sąlygos.

5. VERSLO IR ORGANIZACIJŲ KLIENTŲ SUTARTYS

5.1. Rezervavus kelionę pateikus Tallink įmonės kliento numerį, nebus pervedama taškų į Club One sąskaitą. Rezervavus kelionę pagal organizacijų klientų susitarimą taškai bus pervedami į Club One sąskaitą pagal atskirą kelionių organizatoriaus lentelę. Įmonės kliento ir organizacijos kliento kortelės negali būti naudojamos kartu su Club One nario kortele.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Club One privilegijos ir kiti pranašumai gali skirtis atsižvelgiant į Club One nario lygį ir skirtingas rinkos sritis.

6.2. Club One specialieji produktai gali skirtis atsižvelgiant į maršrutą (laivą). Kelionių ar kitų privilegijų, parduodamų Club One nariams už specialią kainą, negalima užsakyti (dovanoti) asmenims, kurie nėra šeimos nariai, nebent vienas iš keleivių turi Club One paskyrą.

6.3. Club One taisyklės įsigalioja jas paskelbus Club One svetainėje. Tallink turi teisę savo nuožiūrakeisti Club One nuolatinio keleivio programą, jos taisykles, bonusinių taškų kaupimo sąlygas ir bonusinių gaminių kainas. Bet kurie pakeitimai įsigalioja nedelsiant be išankstinio pranešimo, nebent Tallink nustato kitaip. Club One kortelės savininkams apie pakeitimus pranešama Tallink svetainėje klientų aptarnavimo skyriuje. Pakeitimai taip pat publikuojami klientų žurnale su sąlyga, kad žurnalo išleidimo dieną šie pakeitimai vis dar aktualūs.

6.4. Tallink nėra atsakinga už jokius nuostolius dėl įmonės padarytų pokyčių (įskaitant prarastus bonusinius taškus ar privilegijas arba suprastėjusias privilegijas), o Club One neprivalo atlyginti nuostolių Club One nariams ar trečiosioms šalims.

6.5. Tallink neatsako už savo partnerių gaminius ir paslaugas arba skundus dėl jų veiklos. Kiekviena įmonė atsako už savo gaminius ir paslaugas, išskyrus atvejus, kai Tallink veikia pagal sąlygas, reguliuojančias kompleksines turistines keliones.

6.6. Jei šiuose terminuose ir sąlygose nenurodyta kitaip, klientas privalo laikytis keleivių vežimo sąlygų ir su jomis susipažinti. Sąlygos pateiktos internete adresu www.tallink.lv.

6.7. Ginčai, susiję su Nuolatinio keleivio programa, kurių neįmanoma išspręsti derybomis, sprendžiami vietinės šalies teismuose. Iškilus ginčų arba neaiškumų, klientas turi teisę kreiptis į vartotojų teisių apsaugos centrą.