• Bonusinių kelionių rezervacija turi būti atlikta bonusinių taškų galiojimo laikotarpiu.
• Bonusiniai taškai galioja 24 mėnesius nuo jų registravimo dienos, todėl bonusinę kelionę reikia rezervuoti šiuo laikotarpiu . Kelione galima pasinaudoti ne vėliau kaip 3 mėnesiai nuo taškų galiojimo pabaigos, jeigu rezervacija atlikta taškų galiojimo metu.
• Kiekvieną mėnesį nepanaudoti taškai, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, automatiškai ištrinami iš sąskaitos ir jų negalima atnaujinti.
• Bonusinės kelionės turi būti rezervuojamos Club One klientų aptarnavimo centre arba filialuose. Bonusinę kelionę galima rezervuoti tik po to, kai programos nario sąskaitoje registruotas reikiamas taškų skaičius.
• Bonusines keliones gali rezervuoti tik pagrindinės arba susietos kortelės savininkas, nurodytas Club One registre.
• Bonusiniai taškai, norint rezervuoti kelionę turi būti nuskaičiuojami iš vienos sąskaitos.
• Bonusinė kelionė apima vieną kajutę keturiems asmenims, jeigu nenustatyta kitaip. Bonusinė kelionė, apimanti sėdimąją vietą ant denio, skirta dviem asmenims. Už bonusinius taškus įsigyjamų kajučių skaičius nėra ribotas, nebent nustatyta kitaip.
• Jeigu bonusinė kelionė atšaukiama likus ne mažiau kaip 14 dienoms iki išvykimo, galiojantys bonusiniai taškai grąžinami į sąskaitą. Jeigu bonusinė kelionė atšaukiama likus mažiau nei 14 dienoms iki išvykimo, anuliuoti bonusiniai taškai į sąskaitą negrąžinami.
• Taškai, kurių galiojimo laikas yra pasibaigęs, negrąžinami. Informacija apie bendrą taškų skaičių ir taškus, kurių galiojimo laikas baigsis artimiausiu metu, pateikta Club One internetinių paslaugų skyriuje.
• Mokant už kelionę su bonus taškais, už pasirinktą kelionę bus taikoma speciali kaina.
• Jeigu bonusinius taškus (arba kitas privilegijas) siūlo mūsų partneriai, taikomos atitinkamo partnerio rezervacijos ir jos atšaukimo sąlygos.
• Club One Gold kortelės savininkai gali rezervuoti bonusinę kelionę ne ankščiau kaip 8 mėnėsiai iki kelionės.
• Club One Silver kortelės savininkai gali rezervuoti bonusinę kelionę ne ankščiau kaip 6 mėnėsiai iki kelionės.
• Club One Bronze ir Club One Silver kortelės savininkai gali rezervuoti bonusinę kelionę ne ankščiau kaip 4 mėnėsiai iki kelionės.
• Už bonusinius taškus suteikiama galimybė įsigyti Suite, Commandore ir Junior Suite klasės kajutė, ne ankščiau kaip 2 savaitės prieš kelionės datą.
• Reikalingų bonusinių taškų skaičius gali skirtis priklausomai nuo sezono. Tallink pasilieka teisę apriboti bonusinių kelionių skaičių arba tam tikrą laiką atšaukti/ apriboti bonusines keliones.
• Bonusines keliones gali rezervuoti tik pagrindinės arba susietos kortelės savininkas, registruotas atitinkamos kortelės sąskaitos Club One registre.
• Į bonusinę kelionę privalo vykti Club One klientas, kurio Club One kortelė registruota bonusinės kelionės rezervacijoje.
• Jei į bonusinę kelionę nevyksta Club One klientas, kurio Club One kortelė registruota nurodytos kelionės rezervacijoje, norėdami vykti į kelionę, kiti keleiviai privalo sumokėti susidariusį skirtumą.
• Bonusinę kelionę draudžiama parduoti ir perduoti kitam asmeniui.
• Club One privilegijoms (kelionių nuolaidoms, bonusiniams taškams kaupti ir juos naudoti) gauti į kelionę privalo vykti Club One klientas, kurio Club One kortelė registruota kelionės rezervacijoje.
• Kiekviename laive apribotas bonusinių kelionių skaičius.
• Bonusinių taškų pardavimas arba atidavimas kitam asmeniui griežtai draudžiamas.