Izlozes noteikumi


Organizētājs
Tallink Grupp AS, Sadama 5/7, Tallina, Igaunija 

Norises laiks
Lai piedalītos izlozē, dalībniekam konkursa norādījumi jāizpilda laikā no 2016. gada 11. maija līdz 2016. gada 25. maijam plkst. 23:59.

Tiesības piedalīties
Tiesības uz piedalīšanos konkursā ir jebkuram Latvijas iedzīvotājam, izņemot Tallink Grupp AS un saistīto uzņēmumu, tai skaitā AS Tallink Latvija darbiniekus un viņu ģimenes locekļus.
Lai piedalītos izlozē, dalībniekam jāklikšķina “Like” Tallink Latvija Facebook ziņai un jāatbild uz diviem jautājumiem.
Izlozē var piedalīties dalībnieks, kas Facebook ir reģistrēti ar savu pases vārdu. Organizatoram ir tiesības izslēgt no izlozes dalībniekus, kuri rīkojas negodīgi vai citos veidos pārkāpj konkursa noteikumus.

Balvas iegūšana
Izlozē kopā tiks izlozētas divas balvas. Vienas vīriešu smaržas Boss Bottled Unlimited EdT 100ml un vienas sieviešu smaržas Lacoste Eau De Lacoste L.12.12 Sparkling EdT 50 ml. Balvas nevar apmainīt pret citu produktu vai naudu.

Balvas izlozes un uzvarētāja paziņošanas termiņš
Izlozes dalībnieku saraksts tiks slēgts 2016. gada 25. maijā plkst. 23:59. Izloze notiks 2016. gada 26. maijā, un divi uzvarētāji tiks paziņoti, balstoties uz uzvarētāja Facebook kontaktinformāciju. Izlozes uzvarētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa. Tiks izlozēti divi dalībnieki, un katram tiks izlozēta viena balva pēc nejaušības principa. Ja organizatoram neizdosies sazināties ar kādu no uzvarētājiem vēlākais līdz 2016. gada 29. maijam, tiks izlozēts jauns uzvarētājs. Organizators nekādā ziņā nav atbildīgs par uzvarētāju kontaktinformācijas pareizību. Izloze notiks Tallink Latvija Facebook lapā, un tiks izlozēti divi uzvarētāji. Uzvarētāju vārdi tiks publicēti Tallink Latvija Facebook lapā un, ja nepieciešams, arī citos masu saziņas līdzekļos. Uzvarētājiem ir jāuzraksta uzņēmuma Tallink Latvija lapai privāta vēstule portālā. Organizatoram ir tiesības paziņot uzvarētāja vārdu bez iepriekšējas vienošanās par to ar uzvarētāju.

Citi noteikumi
Dalībniekam jāsedz visas iespējamās izmaksas, kas var rasties saistībā ar dalību izlozē. Organizators nav atbildīgs par jebkādu trešās puses kļūdu radīto problēmu risināšanu, kas var ierobežot dalībnieku no dalības izlozē vai sazināšanos ar uzvarētāju vai dalībnieku.
Organizators ir atbildīgs par izlozes organizēšanu un balvas nodrošināšanu. Dalības noteikumi attiecas uz visiem dalībniekiem. Dalībnieki piekrīt šiem noteikumiem, un viņiem ir pienākums tos ievērot. Organizatoram ir tiesības veikt vienpusējas izmaiņas šajos noteikumos.
Dalībniekiem ir jāapzinās, ka Facebook nekādā veidā nav iesaistīts vai atbildīgs par šīs izlozes organizēšanu un balvas izlozi.

Personīgie dati
Organizators dalībnieku personīgos datus izmantos tikai šīs izlozes nolūkos un nepieciešamības gadījumā paziņojumos, kas saistīti ar balvas izlozi.

Papildu izmaksas
Balvu ieguvēji ir personīgi atbildīgs par jebkādām papildu izmaksām, kas var rasties saistībā ar balvas saņemšanu.