Kursēšanas grafiks

Lūdzam Jūs iepazīties ar kursēšanas grafikiem un pārbaudīt izmaiņas Jūsu izvēlētajā ceļojuma maršrutā un datumā.
Visi pulksteņa laiki uzrādīti pēc attiecīgās valsts laika.
AS Tallink Grupp patur tiesības veikt izmaiņas biļešu cenās, kursēšanas grafikā un maršrutos bez iepriekšēja brīdinājuma.