Emisiju piemaksa no 2024. gada

Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēma no 2024. gada tiks attiecināta arī uz kuģniecību – ietekme uz Tallink Grupas klientiem

Virzieni Helsinki/Turku - Ālandu salas šobrīd ir bez piemaksas.
Piemaksa netiek piemērota bērniem līdz 5 gadu vecumam.

Vairāk informācijas par biļešu papildu maksām

Kas ir ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS)?

Eiropas Savienības 2005. gadā ieviestā emisijas kvotu tirdzniecības sistēma ((ES ETS), European Union Emissions Trading System (EU ETS)), ir pasaulē pirmā emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, un arī šobrīd joprojām ir pasaulē lielākā valstu un ekonomikas sektoru siltumnīcas gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma. ETS ir ES klimata politikas stūrakmens, kā mērķis ir cīnīties ar klimata pārmaiņām, vienlaikus arī galvenais līdzeklis siltumnīcas gāzu emisijas rentablai samazināšanai.

Līdz šim kuģniecība nav bijusi ieskaitīta ETS ietvertajos sektoros, līdz ar to kuģniecības uzņēmumiem iepriekš nebija jāmaksā par radītajiem CO2 izmešiem.

Lai gan jūras transportam ir būtiska loma ES ekonomikā, un tas ir viens no energoefektīvākajiem transporta veidiem, tas vienlaikus ir arī liels un augošs siltumnīcas gāzu izmešu avots. ES līmenī jūras transports ir vērā ņemams CO2 izmešu radītājs, veidojot 3-4 % visu ES oglekļa dioksīda izmešu daudzuma, jeb vairāk nekā 144 miljonus tonnu CO2 izmešu 2019. gadā..

Transport Analysis - IEA

Lai nodrošinātu, ka jūras transports sniedz ieguldījumu ES ambiciozo klimata mērķu sasniegšanā, Eiropas Komisija izteica priekšlikumu paplašināt ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu tā, lai aptvertu arī CO2 izmešus, kurus rada lielie kuģi (ar kopējo ietilpību vairāk nekā 5000 t), neatkarīgi no kuģa karoga valsts. Šīs izmaiņas šobrīd ir pieņemtas un no 2024. gada ETS tiks attiecināta arī uz kuģniecības sektoru. Šī attiecināšana ietver visus izmešus no visiem izmešu avotiem, tostarp kuģiem, kas piestāj ES ostā ceļojumiem ES robežās (ES iekšējie), kā arī 50 % izmešu ceļojumiem, kas sākas vai beidzas ārpus ES, kā arī visus izmešus, kas tiek izmesti gaisā kuģu stāvēšanas ostā laikā ES valstu ostās.

Kā strādā ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma?

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma ir t. s. Ierobežošanas un tirdzniecības (cap and trade) sistēma, kurā ierobežo atļauto visu izmešu vispārējo līmeni un mums kā uzņēmumam uzliek pienākumu iegādāties piesārņojuma kvotu atbilstoši katrai CO2 vai citai siltumnīcas gāzu izmešu tonnai, kuru mēs radām. Naudas līdzekļi, kas tiek iegūti no piesārņojuma kvotu pārdošanas, tiek novirzīti ES klimata fondā.

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma sākuma fāzē sāks aptvert CO2, beigās arī dislāpekļa oksīdu, kvēpu un metāna izmešus – tie ETS regulācijas jomā tiek ieslēgti ar atbilstošu aprēķinu metodi.

Konkrēts cenrādis šīm piesārņojuma kvotām netiek noteikts – tā vietā cenu nosaka tirgus pieprasījums un piedāvājums. Tā kā pieejamo piesārņojuma kvotu apjoms tiek pakāpeniski samazināts, lai līdz 2050. gadam sasniegtu izvirzīto klimata neitralitātes mērķi – siltumnīcas gāzu nulles neto izmešus, piesārņojuma kvotas kļūst aizvien dārgākas, kas rada vēl lielāku spiedienu uz kuģniecības uzņēmumiem paātrināt centienus samazināt savu ekoloģisko pēdu.

Lai nodrošinātu vieglu pāreju uz emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, kuģniecības uzņēmumi sākotnējā tirdzniecības sistēmas ieviešanas periodā iegādājas kvotas pakāpeniski, noteiktā daļā no to izmešiem – veidojot 2024. gadā 40 %, 2025. gadā 70 % un 2026. gadā sasniedzot 100 %.

Ko Tallink Grupa šobrīd ir izdarījusi izmešu daudzumu samazināšanai?

Tallink Grupa ir pastāvīgi strādājusi kuģu flotes izmešu samazināšanas vārdā jau kopš 2000. gadu sākuma.

Pēdējās pusotras desmitgades laikā Tallink ir pastāvīgi centusies samazināt emisijas, tostarp ekspluatējot kuģus, kas izmanto degvielu ar zemāku sēra saturu vai būvējot jaunus kuģus, kas izmanto tradicionālo kuģu degvielu alternatīvas, piemēram, sašķidrināto dabasgāzi (LNG), uzlabojot uzņēmuma kuģu energoefektivitāti, kas savukārt samazina kuģu degvielas patēriņu un emisijas

Tā kā savu kuģu CO2 emisijas sākām detalizētāk novērot jau 2009. gadā, ar vairākiem saviem soļiem savu kuģu oglekļa dioksīda emisijas absolūtos skaitļos esam jau samazinājuši par vairāk nekā 51 %. Lielākā ietekme, bez šaubām, ir bijusi divu kuģu Megastar un MyStar, kas darbojas ar sašķidrināto dabasgāzi (LNG), pievienošanai mūsu flotei, bet ievērojama pozitīva ietekme ir bijusi arī mūsu kuģu pievienošanai krasta strāvai, kas nozīmē, ka kuģiem, paliekot ostā, vairs nav jādedzina degviela, lai ražotu enerģiju, kā arī vairāku citu energoefektivitātes paaugstināšanas projektu, tehnoloģiju un risinājumu īstenošanai.

Tallink ir apņēmusies palielināt uzņēmuma kuģu energoefektivitāti vismaz par 2 % gadā, kā arī samazināt CO2 emisijas par vismaz 2 % gadā. Tie ir reālistiski mērķi, kas palīdzēs mums tuvināties globālajiem oglekļa dioksīda izmešu samazināšanas mērķiem un ļaus mums visiem arī turpmāk maksāt mazāk par savām emisijām.

Lai piemērotu esošos globālos un starpnozaru tehnoloģiskos risinājumus un zināšanas energoefektivitātes uzlabošanai un emisiju problēmu risināšanai, Tallink nesen pievienojās globālā tehnoloģiskā milža ABB nodibinātajai energoefektivitātes kustībai: energyefficiencymovement.com

Kāda ir ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ietekme uz mūsu klientiem?

Tā kā no 2024. gada 1. janvāra kuģu operatoriem būs jāsāk pirkt piesārņojuma kvotas, lai segtu kuģu reisu radītās emisijas, un vienlaikus mums būs jāveic būtiskas investīcijas tehnoloģijās un degvielās, kas ļaus mums samazināt emisijas, ir skaidrs, ka kuģu operatori vieni paši nespēs segt visas saistītās izmaksas, un daļai no šīm izmaksām būs jāpāriet arī uz mūsu klientiem.

Tāpēc, tā kā kuģu biļešu rezervēšana uz 2024. gada braucieniem mūsu rezervāciju sistēmā tiks atvērta 2023. gada 13. jūnijā, mēs jau no šī datuma noteiksim jaunu piemaksu visām 2024. gada rezervācijām. Jaunā emisijas piemaksa vispirms tiks piemērota visām 2024. gada ceļojumu rezervācijām, un no 2023. gada rudens piemaksa tiks piemērota arī uzņēmuma kravu pārvadājumu klientiem.

Tā kā CO2 kvotas cena un daudzums tirgū mainās pieprasījuma izmaiņu dēļ, šīs izmaiņas laika gaitā atspoguļosies arī vides piemaksas apjomā.

Sīkāku informāciju par ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu skatiet Eiropas Komisijas interneta vietnē.

PERSONU APLIECINOŠI DOKUMENTI UN IECEĻOŠANAS VĪZAS

Lai dotos ceļojumā ar Tallink prāmjiem, ir nepieciešama derīga pase vai personas apliecība (identifikācijas karte).
Reģistrējoties jūras ceļojumam, pasažierim ir obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Pirms ceļojuma, lūdzu, pārbaudiet, kādi ieceļošanas dokumenti ir nepieciešami attiecīgajās valstīs. Pasažierim ir nepieciešams pārliecināties par to, vai attiecīgajā valstī ir nepieciešama ieceļošanas vīza. Gadījumā, ja ieceļošanas vīza ir nepieciešama, pasažierim pašam ir pienākums pieteikties vīzas saņemšanai. Gadījumā, ja ieceļošanas vīza vai citi ceļošanas dokumenti neatbilst prasībām un pasažieris netiek ielaists attiecīgajā valstī, pasažieris atbild par zaudējumiem un izdevumiem, kas radušies šādu apstākļu rezultātā. 

Prāmju terminālos pasažieri var tikt pakļauti drošības kontroles pasākumiem, kas atbilst Starptautiskās Jūrniecības organizācijas noteikumiem.

Atpakaļ uz augšu

„AS TALLINK GRUPP” CEĻOŠANAS NOTEIKUMI

Apstiprināti
AS Tallink Grupp
valdes 07.05.2024. lēmumu

 

AS TALLINK GRUPP CEĻOŠANAS NOTEIKUMI

Šie AS Tallink Grupp ceļošanas noteikumi (turpmāk: Ceļošanas noteikumi) ir spēkā AS Tallink Grupp un tās meitas uzņēmumu (turpmāk: Tallink) kuģu ceļojumiem. Ceļošanas noteikumi stājas spēkā 2024. g. 1. jūnijā un tiek piemēroti tikai individuālajiem ceļotājiem. Tallink Ceļojumu komplektiem tiek piemēroti noteikumi, kas atšķiras no šiem Noteikumiem, tie tiek publicēti kopā ar ceļojuma komplekta piedāvājumu.

AS Tallink Grupp ceļošanas nosacījumi individuālajiem ceļotājiem no 1. jūnija PDF →

AS “Tallink Grupp” un tā meitasuzņēmumu prāmju biļešu maiņas vai atcelšanas aizsardzības noteikumi.

1. No 2019. gada 9. decembra individuāls pasažieris var iegādāties maiņas vai atcelšanas aizsardzību AS “Tallink Grupp” un tā meitasuzņēmumu prāmju biļetēm.
2. Maiņas vai atcelšanas aizsardzība garantē pasažiera tiesības mainīt vai atcelt iegādāto biļeti, nemaksājot soda naudu, ne vēlāk kā 4 stundas (maršrutā Tallina – Helsinki / Mūga – Vuosāri – ne vēlāk kā 45 minūtes) pirms atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju.
3. Maksa par maiņas vai atcelšanas aizsardzību:
maršrutā Tallina – Helsinki un Mūga – Vuosāri:
pieaugušajiem – 5 EUR, bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem – 2,5 EUR, bērniem vecumā no 0 līdz 5 gadiem – bez maksas;
citos Tallink maršrutos:
pieaugušajiem – 8 EUR, bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem – 4 EUR, bērniem vecumā no 0 līdz 5 gadiem – bez maksas.
4. Maiņas vai atcelšanas noteikumi un nosacījumi
• Maiņas vai atcelšanas aizsardzību var iegādāties individuālu pasažieru biļetēm Tallink interneta vidē, viedtālruņa lietotnē, ceļojumu birojā, informācijas centrā un ostas termināla biļešu kasē.
• Maiņas vai atcelšanas aizsardzība ir jāiegādājas visiem biļetē norādītajiem pasažieriem.
• Maiņas vai atcelšanas aizsardzību maršrutā Tallina – Helsinki un Mūga – Vuosāri var iegādāties kā papildu pakalpojumu kopā ar biļeti 7 vai vairāk dienas pirms pirmās atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju; 6 dienas līdz 48 stundas pirms pirmās atiešanas maiņas vai atcelšanas aizsardzību var iegādāties tikai kopā ar biļeti; maiņas vai atcelšanas aizsardzību nevar iegādāties vēlāk kā 48 stundas pirms pirmās atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju. • Citos Tallink prāmju maršrutos maiņas vai atcelšanas aizsardzību var iegādāties kā papildu pakalpojumu kopā ar biļeti 21 vai vairāk dienas pirms pirmās atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju; 20 dienas līdz 48 stundas pirms pirmās atiešanas maiņas vai atcelšanas aizsardzību var iegādāties tikai kopā ar biļeti; maiņas vai atcelšanas aizsardzību nevar iegādāties vēlāk kā 48 stundas pirms pirmās atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju.
• Ja biļetē, papildus Tallina – Helsinki un/vai Mūga – Vuosāri maršrutiem, ir ietverti citi prāmju maršruti, maiņas vai atcelšanas aizsardzības cenas pamatā ir prāmja maršruts ar augstāko maksu (pieaugušajiem – 8 EUR, bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem – 4 EUR, bērniem vecumā no 0 līdz 5 gadiem – bez maksas).
• Biļeti maršrutā Tallina – Helsinki vai Mūga – Vuosāri var mainīt vai atcelt, nemaksājot soda maksu, ne vēlāk kā 45 minūtes pirms pirmās atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju.
• Biļetes citos Tallink prāmju maršrutos var mainīt vai atcelt, nemaksājot soda maksu, ne vēlāk kā 4 stundas pirms pirmās atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju.
• Ja biļetē norādīto pasažieru skaits tiek samazināts, maksa par pasažiera pārvadāšanas pakalpojumu (izņemot kajītes maksu) un iepriekš iegādātajiem pakalpojumiem uz klāja tiks atmaksāta. Kajītes maksa tiks atmaksāta tikai tad, ja visi vienu kajīti rezervējušie pasažieri atcels savas biļetes.
• Pasažieris nesaņems kompensāciju par maiņas vai atcelšanas aizsardzības maksu.
• Par maiņas vai atcelšanas aizsardzību netiek piešķirti Club One bonusa punkti.
• Maiņas vai atcelšanas aizsardzību nevar iegādāties:
a) ceļojuma biļetei, kas iegādāta par Club One bonusa punktiem standarta piedāvājumā;
b) ceļojuma biļetei, kas iegādāta par akcijas cenu (īpašā cena, piedāvājums, dāvanu kupons utt.);
c) sērijveida ceļojuma biļetei.

Informācija par sastrēgumu nodevu Stokholmā

Zviedrijā pastāv sastrēgumu nodevas sistēma, kas ir spēkā arī Stokholmā. No 2016. gada janvāra nodeva attiecas gan uz Zviedrijā, gan ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem. Iepriekš tā attiecās tikai uz Zviedrijā reģistrētiem transportlīdzekļiem.
Maksājumu sistēma ir pilnībā automātiska. Kad Jūs braucat garām kontrolpunktam, tas tiek reģistrēts, un automašīnas īpašniekam tiek nosūtīts rēķins. Vairāk informācijas šeit

Atpakaļ uz augšu

Informācija par satiksmes ierobežojumiem

Rīgā, Stokholmā un citās pilsētās, uz/no kurām kursē Tallink prāmji, visu gadu notiek autoceļu rekonstrukcijas un dažādi publiskie pasākumi, kuru laikā pilsētas sabiedriskā transporta satiksme, transportlīdzekļu un gājēju kustība var būt ierobežota.
Tallink neuzņemas atbildību par satiksmes plūsmas organizāciju pilsētās un ostu teritorijās.
Katrs klients ir atbildīgs par ierašanos uz reģistrāciju noteiktā laikā.

 

Atpakaļ uz augšu

Maksājumu veikšanas un atcelšanas noteikumi Bērnu ballītei

1. APMAKSAS NOTEIKUMI
Rezervējot Bērnu ballīti, nepieciešams veikt priekšapmaksu 10% apmērā no Bērnu ballītes maksas.
Priekšapmaksa jāveic 14 dienu laikā no rezervācijas veikšanas datuma. Bērnu ballītei jābūt pilnībā apmaksātai 28 dienas pirms Bērnu ballītes datuma. Ja Bērnu ballītes rezervācija veikta vēlāk nekā 28 dienas pirms Bērnu ballītes datuma, apmaksa jāveic uzreiz.

2. ATCELŠANAS NOTEIKUMI

- Atceļot Bērnu ballīti 28 dienas pirms Bērnu ballītes datuma tiek piemērota atcelšanas maksa 5.00 EUR apmērā.
- Atceļot Bērnu ballīti 27-21 dienu pirms Bērnu ballītes datuma tiek piemērota atcelšanas maksa 10% apmērā no Bērnu ballītes maksas.
- Atceļot Bērnu ballīti 20-14 dienas pirms Bērnu ballītes datuma, tiek piemērota atcelšanas maksa 25% apmērā no Bērnu ballītes maksas.
- Atceļot Bērnu ballīti 13-7 dienas pirms Bērnu ballītes datuma, tiek piemērota atcelšanas maksa 50% apmērā no Bērnu ballītes maksas.
- Atceļot Bērnu ballīti 7 dienas pirms Bērnu ballītes datuma, tiek piemērota atcelšanas maksa 100% no Bērnu ballītes maksas.

AS TALLINK GRUPP un TALLINK SILJA OY STANDARTA NOTEIKUMI PAR PASAŽIERU UN VIŅU BAGĀŽAS PĀRVADĀŠANU

 

1. Pārvadātājs
Pārvadāšanas līgums, kas ir apliecināts ar biļeti vai citu dokumentu attiecībā uz šiem
standarta pārvadāšanas noteikumiem, ir līgums starp pārvadātāju un pasažieri.
AS Tallink Grupp ir Pārvadātājs attiecībā uz katru pārvadāšanas līgumu sekojošos maršrutos:
Tallina – Helsinki (v.v.),
Tallina – Mariehamna – Stokholma (v.v.),
Paldiski – Kapelšēra (v.v.),
Rīga – Stokholma (v.v.),
un visos citos maršrutos, kas minēti zemāk.
Tallink Silja Oy ir pārvadātājs attiecībā uz katru pārvadājuma līgumu sekojošos maršrutos:
Helsinki – Mariehamna – Stokholma (v.v.),
Turku – Mariehmana – Stokholma/Kapelšēra (v.v.)
 
2. Piemērojamais likums
Pārvadājuma līgums tiek pārvaldīts vai nu pēc Igaunijas Tirgotāju kuģu piegādātāju akta,
Somu Jūrniecības kodeksa, Zviedru Jūrniecības kodeksa, Vācijas Federālās Republikas
Komerckodeksa vai Latvijas Jūrniecības kodeksa noteikumiem, atkarībā no tā, kurš no tiem
ir saistoši pielietojams kompetentas tiesas atrašanās vietā saskaņā ar šiem standarta
pārvadāšanas noteikumiem. Ja neviens no šiem likuma noteikumiem nav obligāti
piemērojams kompetentas tiesas atrašanās vietā saskaņā ar šiem standarta pārvadāšanas
noteikumiem, tad šajā vietā ir pielietojami obligāti piemērojama likuma noteikumi, saskaņā
ar pasažieru un viņu bagāžas pārvadāšanu (kas ietverts šeit, un pēc tam - papildus
transporta līdzekeļu un kajītes bagāžas).
Ja neviens no obligāti piemērojamiem likuma noteikumiem nav piemērojams pasažieru un
viņu bagāžas pārvadāšanai kompetentas tiesas atrašanās vietā saskaņā ar šiem standarta
noteikumiem vai citas tiesas, kas piešķir jurisdikciju, atrašanās vietā, tad pārvadāšanas
līgums tiks pārvaldīts pēc 1974. gada Atēnu Konvencijas noteikumiem attiecībā uz
pasažieru un viņu bagāžas pārvadāšanu pa jūru, kas ir laboti ar 1990. gada 29.marta
protokolu.
 
3. Jurisdikcija
Strīdi saskaņā ar pārvadājumu līgumu tiks risināti kompetentā tiesā pēc prasītāja izvēles:
a) pastāvīgajā dzīves vietā, vai sūdzētāja juridiskajā adresē, vai
b) atiešanas vietā, vai galapunktā, kā tas ir izvirzīts par noteikumu pārvadājumu
līgumā.
Ja saskaņā ar augstāk minēto 2. pantu pārvadāšanas līgumam ir jāpiemēro Zviedru
Jūrniecības kodeksa noteikumus, strīdu var risināt pēc prasītāja izvēles kompetenta tiesa,
kas noteikts Zviedru Jūrniecības kodeksa 21. sadaļas 4. nodaļas 1.apakšnodaļas 3. un 4.
punktā.
Ja saskaņā ar augstāk minēto 2. pantu pārvadāšanas līgumam ir jāpiemēro Atēnu
konvencija, strīdu var arī risināt pēc prasītāja izvēles kompetenta tiesa, kas ir 17. panta 1.
(c) un (d) apakšnodaļās.
 
4. Pielietojama spektrs
Pārvadājuma līgums un likuma noteikumi saskaņā ar augstāk minēto 2. pantu pārvaldīs
pasažieru un viņu bagāžas pārvadāšanu pa jūru. Pārvadāšana pa jūru neietvers laiku pirms
uzkāpšanas uz kuģa vai laiku pēc pasažiera nokāpšanas no kuģa un viņa bagāžas
nogādāšanas no kuģa. Pārvadāšana pa jūru neiekļauj periodu, kura laikā pasažieris ir
terminālā vai krastmalā.
Pārvadājuma līgums un likuma noteikumi saskaņā ar augstāk minēto 2. pantu netiks
pielietoti citiem pakalpojumiem un/vai līgumiem, kas ir noslēgti starp pasažieri un
Pārvadātāju ārpus pārvadājumu pa jūru spektra, kā tas ir definēts augstāk. Šādi pakalpojumi
un / vai līgumi tiek pārvaldīti pēc kompleksa tūres ceļojumu vispārīgiem noteikumiem,
Turklāt, svarīgus nosacījumus, apmaksas un ceļojumu atcelšanas noteikumus, likumus, kā arī
piemērojamos noteikumus attiecībā uz kārtību un drošību, kas ir piemērota visiem
līgumiem starp Pārvadātāju un pasažieri.
Visi augstāk minētie noteikumi un nosacījumi ir ietverti pārvadātāju brošūrās, kas
pieejamas uz kuģu klājiem, pārvadātāju birojos un citās ceļojuma aģentūrās, kas pārdod
citus pakalpojumus, ko nodrošina pārvadātājs un internets www.tallink.lv, www.tallink.ee,
www.talinksilja.com.
Neatbilstības starp šiem standarta pārvadājuma noteikumiem un kompleksa tūres ceļojumu
vispārīgajiem noteikumiem, Svarīgi zināt – nosacījumiem, maksājumu un atcelšanas
noteikumiem un nosacījumiem, kā arī jebkuriem piemērojamiem noteikumiem attiecībā uz
kārtību un drošību gadījumā, šie standarta pārvadājumu nosacījumi gūs priekšroku.
 
5. Biļetes un kuģis
Biļete vai cits dokuments, kas liecina par pārvadājuma līgumu, ir jāuzrāda reģistrējoties
braucienam pārvadātāja terminālā atiešanas vietā. Pasažierim nav tiesību nodot tiesības uz
biļeti vai citu dokumentu citai personai. Ikviens, kurš ieguvis biļeti vai citu dokumentu
citas personās vārdā, tiks uzskatīts par tiesīgu to darīt, un viņam būs jāakceptē šie standarta
pārvadājuma noteikumi šīs personas vārdā.
Pārvadātājam nav pienākums maksāt kādu atmaksu par nozagtu, pazaudētu vai sabojātu
biļeti vai citu dokumentu, citos gadījumos tiks piemēroti maksājumu un atcelšanas
noteikumi.
Gan pasažiera, gan pārvadātāja tiesības atcelt pārvadājuma līgumu ir definētas likuma, kas
piemērojams atbilstoši augstāk minētājam 2. pantam, noteikumos.
Pārvadātājam ir tiesības veikt pārvadājumus ar citu kuģi, bez iepriekšēja brīdinājuma un
norādīšanas biļetē vai citā ceļojuma dokumentā.
 
6. Bagāžas ierobežojumi
Pasažieri nedrīkst nest uz terminālu vai uz klāja bagāžu, kas var radīt briesmas vai
ievērojamas neērtības terminālam, kuģim, cilvēkiem vai citai bagāžai vai kravai.
Pārvadātājam ir tiesības bīstamu bagāžu nogādāt krastā, novērst tās bīstamību vai
kaitīgumu apkārtējiem vai iznīcināt bīstamo bagāžu par pasažiera izmaksām, Pārvadātājs
no savas puses par šādu rīcību nenes atbildību. Uz klāja nav atļauts atrasties bagāžai, kas ir
neidentificēta / nepieprasīta, kamēr pasažieris, kuram konkrētā bagāža pieder nav atzinis
par savu esam.
Pasažierim nav atļauts vest uz terminālu vai uz kuģa klāju dzīvnieku bez īpašas vai
atsevišķas vienošanās ar Pārvadātāju.
Pārvadātājam ir tiesības drošības apsvērumu dēļ pārbaudīt pasažieru identitāti un bagāžu,
gan terminālā, gan uz klāja.
 
7. Pārvadātāja atbildība
Pārvadātāja atbildība ir noteikta saskaņā ar piemērotu likumu atbilstoši augstāk minētā
likuma 2.pantam un ir vienmēr ierobežota, kā tas ir definēts līdz apjomam, kas ir pieejams
piemērotā likuma noteikumos vai Atēnas konvencijā, kas labota ar 1990. gada 29. marta
protokolu.
Pārvadātāju atbildība ir ierobežota arī saskaņā ar likuma noteikumiem vai starptautiskajām
konvencijām attiecībā uz jūrniecības prasību atbildības ierobežošanu , kā tas ir piemēroti
kompetentas tiesas vietā saskaņā ar augstāk minēto 3. pantu.
Pārvadātājs nav atbildīgs par bojājumiem, zaudējumiem vai izdevumiem attiecībā uz
kavēšanos, lai kāds būt to iemesls un kas radušies pirms sākšanās vai pēc pārvadājuma pa
jūru beigām.
Pārvadātājs neatbild par naudas, juvelierizstrādājumu, mākslas darbu, elektronikas vai citu
materiālo vērtību nozaudēšanu vai sabojāšanu, izņemot gadījumus, kad minētās lietas
nodotas pārvadātāja uzraudzībā. Bagāžas nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā
pasažierim rakstiski jāinformē pārvadātājs (tai skaitā automašīnas):
(a) bagāžas redzama bojājuma gadījumā:
(i) par kajītes bagāžu pirms vai laikā, kad pasažieris nokāpj no kuģa;
(ii) visai citai bagāžai pirms vai tās atkārtotas piegādes laikā;
(b) bagāžas neredzama bojājuma gadījumā vai bagāžas nozaudēšanas gadījumā,
piecpadsmit dienu laikā pēc nokāpšanas no kuģa, vai no laika, kad šāda atkārtota
piegāde varētu būt notikusi.
Ja pasažieris pārvadātājam nepaziņo, kā noteikts augstāk, tiks uzskatīts, kamēr nav pierādīts
pretēji, ka viņš ir saņēmis nesabojātu bagāžu / transporta līdzekli. Rakstisku
paziņojumu iesniegt nav nepieciešams, ja bagāžas / transporta līdzekļa stāvoklis tā
saņemšanas laikā ir bijis kopējas apskates vai pārbaudes priekšmets.
 
8. Pārvadātāju kalpotāju, Aģenta un Neatkarīga līgumslēdzēja atbildība
Ja kāda darbība tiek tieši vērsta pret kuģa kapteini, viņa vadīto komandu, vai kādu
kalpotāju, aģentu vai neatkarīgu uzņēmēju, vai pret jebkuru, kas ieinteresēts kuģī, šādai
personai būs tiesības atbrīvot sevi no trūkumiem un atbildības ierobežošanas, uz ko
pārvadātājs ir tiesīgs, lai lūgtu palīdzību saskaņā ar pārvadājumu līgumu un piemērojamā
likuma noteikumiem atbilstoši augstāk minētajam 2. pantam tā, it kā tie īpaši būtu izveidoti
viņa labā. Slēdzot kādu pārvadājumu līgumu, pārvadātājs to dara ne tikai savā vārdā, bet arī
kā šādu personu aģents vai pilnvarotais, kas līdz šim apjomam ir vai tiks uzskatīts par
pārvadājuma līguma pusēm.
Kopējās summas, kas ir jāatgūst no Pārvadātāja un šādām citām personām, nekādā ziņā
nepārsniegs limitus, kas ir nodrošināti saskaņā ar pārvadājuma līgumu un piemērojamā
likuma noteikumiem saskaņā ar augstāk minēto 2. pantu.

 

Atpakaļ uz augšu

TALLINK / SILJA LINE CEĻOŠANA AR MĀJDZĪVNIEKIEM

Mājdzīvniekiem ir atļauts atrasties uz klāja visos kruīzos, ja tie ir īpašās mājdzīvniekiem paredzētās kajītēs vai būros (izņemot īpašus kruīzus, kuros tas nav atļauts). Suns –pavadonis drīkst atrasties uz visu kuģu klāja, un tam netiek piemērota pārvadāšanas maksa.
Pasažieriem ir jāievēro pašreizējie noteikumi saistībā ar mājdzīvnieku pārvadāšanu, ko izdevušas valsts iestādes, kā arī jāuzrāda visi nepieciešamie dokumenti. Ja dokumenti neatbilst prasībām un valsts iestādes liedz mājdzīvnieka pārvešanu pāri robežai, pasažieris sedz visus saistītos izdevumus.
Mājdzīvnieka pase ir obligāta visiem pasažieriem, kas ceļo ar mājdzīvniekiem Eiropas Savienības robežās. Bīstami dzīvnieki nedrīkst atrasties uz klāja.
Visos kuģos ir pieejams ierobežots skaits mājdzīvniekiem piemērotu kajīšu. Ne visu viesnīcu numuros ir atļauts izmitināt mājdzīvniekus, tāpēc noskaidrojiet šo informāciju, rezervējot ceļojumu. Mājdzīvnieki drīkst atrasties mājdzīvniekiem piemērotās kajītēs, bet ne gultās.
Atbildību par mājdzīvnieku uzņemas tā īpašnieks.
Lieli mājdzīvnieki (virs 8 kg) drīkst ceļot īpašā būrī uz klāja vai mājdzīvniekiem piemērotā kajītē, kas ir jārezervē atsevišķi. Mājdzīvniekiem paredzēto vietu pieejamība ir ierobežota. Atrodoties ārpus kajītes, mājdzīvniekiem vienmēr jābūt pavadā un ar uzpurni.
Mazi mājdzīvnieki (līdz 8 kg) pārnēsājamā būrī vai pārvadāšanas somās drīkst atrasties visās Tallink un Silja Line kuģu pasažieru telpās, izņemot bērnu zonu, restorānus, krogus un bārus. Mājdzīvniekus ceļojuma laikā nedrīkst atstāt nepieskatītus.

Regulārie braucieni maršrutā Somija–Zviedrija
Helsinki–Stokholma un Turku–Stokholma vai otrādi

Silja Symphony, Silja Serenade un Baltic Princess
Cena: 16 € par vienu dzīvnieku vienā virzienā

Kajīšu rezervācija ir obligāta gan dienas, gan nakts kruīzos. Pasažieriem, kas ceļo ar mājdzīvniekiem, ir jārezervē visa C, B vai A klases kajīte (nav atļauts rezervēt Promenade klases kajīti). Ir pieejams ierobežots skaits mājdzīvniekiem piemērotu kajīšu. Dzīvnieku skaits ir ierobežots – vienā kajītē drīkst atrasties ne vairāk kā 3 dzīvnieki.

Mājdzīvnieku staidzināšana uz ārējā klāja

Symphony: uz 12. klāja, kuģa pakaļgalā.

Serenade: uz 12. klāja, kuģa pakaļgalā.

Baltic Princess: uz 6. klāja.

- Uz klāja atrodas smilšu kaste mājdzīvnieku vajadzībām, kas pieejama visu diennakti, 7 dienas nedēļā.

Regulārie braucieni maršrutā Zviedrija–Igaunija
Stokholma–Tallina vai otrādi

Baltic Queen

Cena: 16 € par vienu dzīvnieku vienā virzienā

Mājdzīvniekiem ir jāceļo īpašos būros uz klāja vai mājdzīvniekiem piemērotās kajītēs uz 5. klāja. Pasažieriem, kas ceļo ar mājdzīvniekiem, ir jārezervē visa kajīte. Mājdzīvnieku pārvadāšanai ir paredzēts ierobežots skaits kajīšu. Dzīvnieku skaits ir ierobežots – vienā kajītē drīkst atrasties ne vairāk kā 3 dzīvnieki.

Ir pieejami divu izmēru mājdzīvnieku būri: 3 mazi būri, 84 x 65 x 96 cm, un 2 lieli būri, 100 x 84 x 96 cm.

Regulārie braucieni maršrutā Somija–Igaunija
Helsinki–Tallina vai otrādi

MyStar un Megastar

Cena: 9 € par vienu dzīvnieku vienā virzienā.

Mājdzīvnieki ir jāpārvadā būrī vai mājdzīvniekiem piemērotās kajītēs (kajītē drīkst atrasties ne vairāk kā 3 dzīvnieki). Pasažieriem, kas ceļo ar mājdzīvniekiem, pēc uzkāpšanas uz kuģa ir nekavējoties jāvēršas uz klāja esošajā informācijas centrā. Būris vai kajīte ir jārezervē iepriekš.

Uz MyStar klāja ir 6 mazi mājdzīvnieku būri, 69 x 75,5 x 102 cm, un 4 lieli mājdzīvnieku būri, 103,5 x 77,5 x 102 cm. Uz Megastar klāja ir 6 mazi mājdzīvnieku būri, 69 x 77,5 x 102 cm, un 4 lieli mājdzīvnieku būri, 103,5 x 77,5 x 102 cm.

Mājdzīvnieku skaits katrā braucienā ir ierobežots.

Uz MyStar un Megastar klāja, veicot 2 stundu pārbraucienu vienā virzienā un īpašniekam uzņemoties atbildību, ir iespējams pārvadāt arī mājdzīvniekus īpašnieka transportlīdzeklī, nepiemērojot papildu maksu. (Uzmanību! Brauciena laikā drošības apsvērumu dēļ automašīnu klājam nevar piekļūt.)

Atpakaļ uz augšu

Transportlīdzekļu pārvadājumi

• Pasažieru transportlīdzekļa neto masa nedrīkst pārsniegt 3500 kg.
• Motorizēto transportlīdzekļu, kuru neto masa pārsniedz 3,5 tonnas (izņemot pasažieru pārvadāšanai izmantojamos motorizētos transportlīdzekļus: vieglos automobiļus, autobusus, kemperauto, treilerus utt.) vai platums pārsniedz 2,6 m, vai transportlīdzekļu bez vadītāja vai kravas biļetes jāiegādājas caur kravu pārvadājumu nodaļu un biļetēm ir īpašas cenas. Pārej uz Tallink Silja Line kravu pārvadājumu vietni
• Pasažieriem ar transportlīdzekļiem reģistrācija tiek pārtraukta 60 minūtes pirms kuģa atiešanas.
• Transportlīdzekļu rezervācija pasažieriem, kas ierodas vēlāk kā 60 minūtes pirms kuģa atiešanas, tiek anulēta.
• Lūdzu, norādiet korektus transportlīdzekļa izmērus (garumu un augstumu).
Transportlīdzekļa garuma un augstuma izmēros arī ir jāiekļauj potenciālās kravas vai jumta bagāžnieki.
Transportlīdzekļa izmēri tiek nomērīti ostā. Gadījumos, kad izmēri pārsniedz kādu no parametriem, cenas starpības piemaksas par transportlīdzekļa pārvadājumu būs jāveic ostā, vai transportlīdzeklis var netikt uzlaists uz kuģa, gadījumā, ja nav brīvu vietu citas kategorijas transportlīdzeklim.  
• Ja transportlīdzeklis sastāv no divām vienībām – automašīna un piekabe, tad šādam transportlīdzeklim tiek piemērots maksājums par savienoto transportlīdzekļu pārvadājumu.
• Ja transportlīdzeklis sastāv no divām vienībām – motocikls un piekabe, tad šādam transportlīdzeklim tiek piemērots maksājums par automašīnas pārvadājumu.
• Ja transportlīdzeklis sastāv no divām vienībām – velosipēds un piekabe, tad šādam transportlīdzeklim tiek piemērots maksājums par velosipēda pārvadājumu.
• Ja transportlīdzeklis velk sakabē citu transportlīdzekli, tad, rezervējot ceļojumu, par to obligāti ir jāinformē. Katrā no transportlīdzekļiem ir jābūt transportlīdzekļa vadītājam. Šāds transportlīdzeklis ir jārezervē kategorijā – transportlīdzeklis ar piekabi, garums līdz 12m, augstums līdz 4.4m. Ja transportlīdzeklī, kas tiek vilkts sakabē, nav transportlīdzekļa vadītājs, tad transportlīdzeklis ir jārezervē Kravu pārvadājumu nodaļā.
• Visiem transportlīdzekļiem jābūt savas valsts identifikācijas uzlīmei.
• Viens pasažieris drīkst pārvadāt tikai vienu transportlīdzekli.
• Pasažieriem ceļojuma laikā aizliegts uzturēties uz autoklāja.
• Transportlīdzekli ir iespējams pievienot viena virziena ceļojumam vai kruīza ceļojumam abos virzienos.
• Uz kuģa autoklāja netiek nodrošināta garantēta elektrības padeve.
• Uz kuģa nav iespējams uzlādēt elektriskos transportlīdzekļus (elektromobiļus).

Lai uzzinātu maksu par transportlīdzekļu pārvadājumu bez autovadītāja un kravas automašīnas
transportēšanas izmaksām, lūdzam kontaktēties ar Kravu pārvadājumu nodaļu.

Kravas pārvadājumu noteikumi 
Šajā dokumentā noteiktie nosacījumi ir balstīti uz STANDARTA PĀRVADĀJUMU NOTEIKUMIEM ZIEMEĻJŪRĀ, izmainot šo noteikumu 21.panta 1.punktu. 
Šie standarta pārvadājumu noteikumi tiek piemēroti katram līgumam, kas noslēgts ar Pārvadātāju, un Pārvadātāja sniegtajiem pārvadāšanas pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai par šādu pakalpojumu sniegšanu ir izsniegts apliecinošs dokuments. 
 
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1. Noteikumos izmantoto terminu definīcijas
„Pārvadātājs" – līgumslēdzēja puse, kas tieši vai ar apakšuzņēmēju starpniecību sniedz pārvadāšanas pakalpojumus pilnā apmērā no kravas saņemšanas vietas vai iekraušanas ostas līdz izkraušanas ostai vai piegādes vietai atkarībā no atrunātajiem nosacījumiem. 
„Komersants" – kravas nosūtītājs, kravas saņēmējs, persona, kurai izsniegts dokuments, kas apliecina pārvadājuma līguma noslēgšanu, un preču īpašnieks. „Transporta vienība" – ja nav noteikts citādi – jebkurš transportlīdzeklis, konteiners, palete, piekabe, pārvietojama cisterna un tamlīdzīgas vienības, kas izmantojamas, lai konsolidētu preces un kokmateriālus. 
„Preces" – ja nav noteikts citādi – transporta vienība un tās saturs. 
2. Tarifi 
Tarifi, kas piemērojami pārvadājuma veikšanas datumā, ir ietverti šajos noteikumos. Spēkā esošo tarifu sarakstu pēc pieprasījuma iespējams saņemt no pārvadātāja. Gadījumā, ja pastāv atšķirības starp šiem standarta noteikumiem un tarifu sarakstu, par noteicošajiem tiek uzskatīti šie standarta noteikumi. 
3. Atbildības termiņš un paziņojums par kravas nozaudēšanu kombinētu pārvadājumu gadījumā
Pārvadātāja atbildība tiek pārtraukta, ja prasība tiesā netiek iesniegta deviņu mēnešu laikā pēc preču piegādes datuma vai arī datuma, kurā preces ir bijis paredzēts piegādāt. Ja piegādes vietā pirms preču nodošanas preču saņēmējam vai preču nodošanas laikā Pārvadātājam netiek iesniegts paziņojums par preču nozaudēšanu vai bojājumiem, vai gadījumā, ja preču nozaudēšana vai bojājumi nav vizuāli konstatējami sešu secīgu dienu laikā pēc preču nodošanas, tiek uzskatīts, ka Pārvadātājs preces ir piegādājis atbilstoši nosacījumiem. 
4. Piemērojamais likums un jurisdikcija
Strīdi, kas saistībā ar pārvadājuma līguma noteikumiem radušies līgumslēdzēju starpā tiek izskatīti atbilstoši prasītāja izvēlei kompetentā tiesā un atbilstoši šiem standarta noteikumiem, kā arī piemērojamiem likumiem: 
a) atbilstoši atbildētāja juridiskajai adresei vai, ja tādas nav, atbilstoši atbildētāja dzīvesvietas adresei; 
b) pārvadājuma līguma noslēgšanas vietā, ar nosacījumu, ka atbildētājam šajā vietā atrodas birojs, filiāle vai pārstāvniecība ar kuras starpniecību ticis noslēgts pārvadājuma līgums; 
c) vietā, kurā pārvadātājs saņēma preces savā valdījumā, paredzētajā preču piegādes vietā vai faktiskajā preču piegādes vietā. 
Pusēm nav tiesību iesniegt prasību citā tiesā, izņemot gadījumu, ja ir panākta abpusēja vienošanās par strīda izskatīšanu citā tiesā vai arbitrāžā atbilstoši likumam, kas piemērojams šādā gadījumā. 
II LĪGUMA IZPILDE
5. Apakšuzņēmēji 
1. Pārvadātājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem nolīgt apakšuzņēmējus, kas pilnā apmērā vai daļēji veic preču pārvadāšanu, iekraušanu, izkraušanu, glabāšanu, pārvietošanu un jebkuras citas nepieciešamās darbības, kuru izpildi atbilstoši pārvadājuma līgumam ir uzņēmies Pārvadātājs. 
2. Pārvadājuma līguma un šo standarta noteikumu izpratnē Pārvadātājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju rīcību vai bezdarbību izpildot pārvadājuma līguma nosacījumus. 
6. Pārvadājumu metodes un maršruti 
1. Pārvadātājam ir tiesības veikt pārvadājumu izmantojot pēc saviem ieskatiem atbilstošas metodes, veidus un maršrutus. 
2. Atbilstoši šiem standarta noteikumiem, piemēram, ja pārvadājums tiek veikts pa jūru, kuģi pēc saviem ieskatiem var izmantot vai neizmantot loča pakalpojumus, veikt remontdarbus, aprīkojuma regulēšanas pasākumus, novietot kuģi sausajā dokā un sniegt palīdzību citiem kuģiem neatkarīgi no situācijas.  
7. Pārvadātāja veiktā kravas konsolidācija, transporta vienību pārvadāšana uz klāja vai zem klāja
1. Pārvadātājam ir tiesības konsolidēt preces transporta vienībās. 
2. Transporta vienības, kuras konsolidējis Pārvadātājs, kā arī transporta vienības, kuras konsolidējis Komersants un nodevis Pārvadātājam, var tikt pārvadātas uz klāja vai zem klāja nepaziņojot Komersantam par pārvadāšanas veidu. 
8. Piegāde 
Ja Komersants nepieņem piegādātās preces saprātīgā laika periodā pēc tam, kad Pārvadātājs ir aicinājis Komersantu vai Komersanta pārstāvi saņemt šīs preces, kā arī ja divu mēnešu laikā pēc preču izkraušanas tās nav pieņemtas, Pārvadātājam ir tiesības uzglabāt preces Komersanta vārdā, turklāt, par uzglabāšanas risku un izmaksām atbild Komersants, nepieciešamības gadījumā piemērojot šo noteikumu 18.punktā noteiktās tiesības apķīlāt parādnieka īpašumu. Šāda preču glabāšana šo standarta noteikumu III Nodaļas izpratnē nozīmē, ka preces ir piegādātas. 
9. Traucējoši apstākļi, kas ietekmē līguma izpildi 
1. Pārvadātājs veic visus nepieciešamos un saprātīgos pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pārvadājumu pakalpojuma izpildi un preču piegādi noteiktajā piegādes vietā. 
2. Gadījumā, ja pārvadājuma līguma izpildi ietekmē vai ir paredzams, ka ietekmēs jebkāda veida traucējoši apstākļi, apdraudējumi, kavēšana vai cita veida apgrūtinājumi, tostarp darbinieku streiki, un ja saskaņā ar 1.apakšpunktu Pārvadātājam nav pienākums pabeigt līguma izpildi, Pārvadātājam neatkarīgi no tā, vai pārvadājums ir uzsākts vai nav uzsākts, ir tiesības izvēlēties šādu rīcību: 
 
a) pārtraukt pārvadājuma līgumu un nodot preces Komersantam jebkurā vietā, kuru Pārvadātājs uzskata par drošu un ērtu; 
b) piegādāt preces noteiktajā piegādes vietā. 
Jebkurā gadījumā, Pārvadātājam ir tiesības par pārvadājumam saņemtajām precēm saņemt fraktu pilnā apmērā, kā arī kompensāciju par izmaksām, kas radušās augstāk minēto apstākļu rezultātā. 
 
III PĀRVADĀTĀJA ATBILDĪBA 
10. Vispārīgie noteikumi 
1. Pārvadātājs ir atbildīgs par preču nozaudēšanu vai bojāšanu laika posmā no preču saņemšanas savā valdījumā līdz preču piegādes brīdim. 
2. Pārvadātājs nav atbildīgs par preču nozaudēšanu vai bojāšanu, kas radusies šādu apstākļu rezultātā:  
a) Komersanta nolaidība vai neatbilstoša rīcība;
b) Rīcība atbilstoši pilnvarotas personas norādījumiem; 
c) Preces nav iepakotas, tās ir nepietiekami iepakotas vai arī to iepakojums ir bojāts - attiecībā uz precēm, kuras savu īpašību dēļ var tikt bojātas, ja tās nav iepakotas vai ir iepakotas neatbilstoši; 
d) Preces pārvieto, iekrauj, novieto kravas telpā vai izkrauj Komersants vai arī šīs darbības tiek veiktas Komersanta vārdā; 
e) Preces jau saņemšanas brīdī ir bojātas; 
f) Preces ir nepietiekami vai neatbilstoši marķētas vai numurētas; 
g) Darbinieku streiks, lokauts, dīkstāve vai cita veida pilnīga vai daļēja darbības pārtraukšana vai ierobežošana;
h) Ugunsgrēks, izņemot gadījumus, kad ugunsgrēku tieši vai netieši izraisījis Pārvadātājs;
i) Jebkurš cēlonis vai notikums, kuru Pārvadātājs nav varējis paredzēt un ar saprātīgiem līdzekļiem novērst. 
3. Ja Pārvadātājs atbilstoši 2.punkta nosacījumiem nav atbildīgs par atsevišķiem faktoriem, kas izraisa preču zudumu vai bojājumus, tas ir atbildīgs tikai tādā mērā, kā faktori, par kuriem tas ir atbildīgs, ir veicinājuši zudumu vai bojājumu rašanos. 
4. Pārvadātājam ir pienākums pierādīt, ka preču zudums vai bojājumi ir radušies dēļ viena vai vairākiem cēloņiem vai notikumiem, kas norādīti otrā punkta apakšpunktos a), b) un i). Ja Pārvadātājs noskaidro, ka preču zudumu vai bojājumus ir izraisījis viens vai vairāki cēloņi vai notikumi, kas norādīti otrā punkta apakšpunktos c) -h), šis secinājums netiek apstrīdēts. Komersantam ir tiesības iesniegt pierādījumus, kas apliecina, ka preču zudumu vai bojājumus pilnā apmērā vai daļēji ir izraisījuši citi cēloņi un notikumi. 
11. Kompensācijas apmērs 
1. Ja Pārvadātājam ir pienākums izmaksāt kompensāciju par preču zudumu vai bojājumiem, kompensācijas apmērs tiek aprēķināts pamatojoties uz šo preču vērtību laikā un vietā, kurā tās ir tikušas piegādātas vai tās ir bijis paredzēts piegādāt Komersantam atbilstoši pārvadājuma līgumam.
2. Preču vērtība tiek piesaistīta preču biržas noteiktajai cenai vai, gadījumā, ja šāda cena nepastāv, esošajai tirgus cenai, savukārt, ja nepastāv ne preču biržas noteiktā cena, ne esošā tirgus cena, preču vērtība tiek noteikta balstoties uz tāda paša veida un kvalitātes preču vispārpieņemto vērtību.
3. Kombinēto pārvadājumu gadījumā, kad nav zināms, kurā posmā ir radīti preču zudumi vai bojājumi, kā arī gadījumos, kad tas ir zināms, tomēr atbilstoši 13.panta nosacījumiem netiek piemērotas ne starptautiskās konvencijas, ne nacionālie tiesību akti, kompensācijas apmērs nepārsniedz 2 SDR par katru zudušo vai bojāto preču bruto kilogramu. SDR (Special Drawing Right) ir speciālās aizņēmuma tiesības, ko nosaka Starptautiskais Valūtas fonds.
4. Kompensāciju lielākā apmērā iespējams pieprasīt vienīgi tad, ja preču nosūtītāja deklarētā preču vērtība pārsniedz šajā pantā noteiktās robežas un šī vērtība ar Pārvadātāja piekrišanu ir norādīta pārvadājuma līgumu apliecinošā dokumentā, kas nosaka atbildību lielākā apmērā. Šādā gadījumā deklarētā vērtība aizstāj augstāk noteikto ierobežojumu.
 
12. Piegādes kavējums, kavējuma izraisītie u.c. zaudējumi  
1. Piegādes laiki, kas norādīti grafikos, kuģošanas plānos un citos dokumentos, ir aptuveni un to ievērošana netiek garantēta. Norādītie laiki netiek uzskatīti par daļu no pārvadājuma līguma un tos ir iespējams mainīt nebrīdinot otru līgumslēdzēju pusi. 
2. Pārvadātājs par zaudējumiem, kas nav saistīti ar preču bojājumiem vai zudumu, atbild vienīgi tiktāl, cik to nosaka obligāti piemērojamie noteikumi. Šādā gadījumā piegādes kavējums tiek atzīts vienīgi tad, ja tiek pierādīts, ka preces nav tikušas piegādātas apstākļiem atbilstošā saprātīgā laika periodā.  
3. Ja Pārvadātājs ir atbildīgs par piegādes kavējumu un šāda kavējuma izraisītiem zudumiem un bojājumiem, kas nav preču zudumi vai bojājumi, Pārvadātāja atbildība ir ierobežota frakta apmērā vai atbilstoši 11.pantam noteiktajā preču vērtības apmērā, atkarībā no tā, kurš no šiem lielumiem ir mazāks. 
 
13. Īpašie noteikumi 
1. Neievērojot šo standarta noteikumu 10. un 11. panta nosacījumus, gadījumā, ja iespējams pierādīt, ka radīti zudumi vai bojājumi, Pārvadātājam un/vai Komersantam attiecībā uz Pārvadātāja atbildību ir tiesības noteikt šādas atbildības apmēru atbilstīgi jebkuras starptautiskas konvencijas vai nacionālā likuma nosacījumiem, kuri: 
a) nevar tikt neievēroti par labu privātam līgumam, tādejādi radot kaitējumu prasītājam; 
b) būtu piemērojami, ja Komersants būtu noslēdzis atsevišķu un nepastarpinātu līgumu ar Pārvadātāju par noteiktu pārvadājuma etapu, kurā radīti zudumi vai bojājumi un ja šādi apstākļi būtu pierādīti ar konosamentu vai kādu citu dokumentu, kas izsniedzams, ja tiktu piemērota šāda starptautiska konvencija vai nacionālais likums, ar nosacījumu, ka Pārvadātāja atbildība nevar tikt paplašināta, lai aptvertu dzīvu dzīvnieku pārvadājumus un/vai tādu preču pārvadājumus, kuras paredzēts pārvadāt uz klāja un tās arī tikušas pārvadātas uz klāja.  
2. Tiktāl, cik attiecībā uz augstāk norādītajiem šī panta nosacījumiem nevar tikt piemērotas ne starptautiskās konvencijas, ne nacionālie likumi, kas regulē pārvadājumus pa jūru, pārvadātāja atbildība tiek noteikta atbilstīgi Hāgas noteikumiem, kas iekļauti 1924.gada 25.augustā Briselē parakstītajā Starptautiskajā konvencijā par dažu konosamenta noteikumu unifikāciju un tās grozījumiem, kas noteikti ar 1968.gada 23.februārī Briselē parakstīto protokolu un 1979.gada 21.decembrī Briselē parakstīto protokolu par SDR, piemērojot šos noteikumus laika posmā no brīža, kad preces ir saņemtas iekraušanas ostas terminālā līdz brīdim, kad preces ir piegādātas vai saņemtas izkraušanas ostas terminālā. Šie noteikumi tie piemēroti arī, lai noteiktu Pārvadātāja atbildību par kabotāžas pārvadājumiem un/vai pārvadājumiem iekšzemes ūdensceļos, piemērojot tādus nosacījumus, kādi tiktu piemēroti pārvadājumiem pa jūru. Turklāt, šāda atbildība tie piemērota arī  7.panata 2.punktā noteikto transporta vienību pārvadājumiem uz klāja. 
 
14. Pārvadātāja un tā darbinieku un citu saistīto personu aizstāvība un atbildības ierobežojumi 
1. Šajos standarta noteikumos paredzētā aizstāvība un atbildības ierobežojumi tiek piemēroti katras pret Pārvadātāju vērstas prasības gadījumā par preču zudumu vai bojājumiem neatkarīgi no tā, vai šādas prasības ir noteiktas līgumā vai piemērojamā likumā.  
2. Ja pret Pārvadātāja darbinieku, aģentu vai neatkarīgu līgumslēdzēju, ieskaitot stividorus vai citu 5.panta 2.punktā norādītu pusi tiek uzsākta tiesvedība, šādam atbildētājam ir tiesības savai aizstāvībai izmantot aizstāvību atbildības ierobežojumus, kas šajos standarta noteikumos noteikti Pārvadātājam it kā šie noteikumi būtu īpaši paredzēti šim atbildētājam, un, slēdzot pārvadājuma līgumu, Pārvadātājs uzņemas pienākumus un tiesības ne tikai savā vārdā, bet arī kā šādu pārvadājuma līguma izpildē iesaistīto personu aģents vai pilnvarotais. 
3. Jebkurā gadījumā, kopējās summas, kas atgūstamas no Pārvadātāja, tā darbiniekiem, aģentiem un  neatkarīgiem līgumslēdzējiem, ieskaitot stividorus un citas 5.panta 2.punktā norādītās puses, nedrīkst pārsniegt šajos standarta noteikumos paredzētos ierobežojumus.  
 
IV PREČU APRAKSTS 
15. Pārvadātāja atbildība 
Dokuments, kas apliecina pārvadājuma līguma noslēgšanu, ir primārais pierādījums tam, ka Pārvadātājs ir saņēmis tajā aprakstītās preces, un šāds preču apraksts nodrošina Pārvadātājam pietiekamu informāciju, lai nepieciešamības gadījumā pārbaudītu preču atbilstību aprakstam. Attiecībā uz informāciju par precēm, pierādījumi, kas apliecina pretējo, netiek ievēroti, ja dokuments ir labticīgi nodots trešajai pusei.
16. Kravas nosūtītāja atbildība
Brīdī, kad preces tiek nodotas Pārvadātājam, preču nosūtītājs garantē šo preču apraksta, marķējuma, numerācijas, skaita un svara precizitāti, un preču nosūtītājs atbrīvo Pārvadātāju no atbildības par preču zudumu, bojājumiem vai radītajām izmaksām, kas radušās neprecīzas vai neatbilstošas informācijas iesniegšanas rezultātā. Šāda Pārvadātāja atbrīvošana no atbildības nekādā ziņā nemazina Pārvadātāja atbildību pret pusēm, kas nav preču nosūtītājs.
 
 V FRAKTS UN TIESĪBAS APĶĪLĀT PARĀDNIEKA ĪPAŠUMU 
17. Frakts
1. Frakts tiek uzskatīts par nopelnītu brīdī, kad Pārvadātājs ir saņēmis preces, frakta apmaksa ir veicama jebkurā gadījumā un tā nav atmaksājama. Iepriekš samaksājamais frakts un citi maksājumi ir veicami ne vēlāk kā brīdī, kad Pārvadātājs ir saņēmis preces, savukārt frakts un citi maksājumi, kas piemērojami preču piegādes vietā, ja tādi ir, veicami ne vēlāk kā preču piegādes datumā, vai arī datumā, kurā preču piegāde bijusi paredzēta. No datuma, kurā veicama frakta un citu maksājumu apmaksa, tiek uzskaitīta soda nauda 1,5 procentu apmērā vai, gadījumā, ja piemērojami obligātie nacionālie noteikumi, šādos noteikumos noteiktā līgumsoda likme.
2. Komersantam ir nepieciešams pievērst uzmanību noteikumiem, kas attiecināmi uz valūtu, kurā veicama frakta un citu maksājumu apmaksa, valūtas maiņas kursam, devalvācijai un citām neparedzēto izdevumu saistībām, kas attiecināmas uz fraktu un citiem maksājumiem atbilstīgi noteiktajam tarifam. Ja šādi nosacījumi nepastāv vai arī tie nav piemērojami, tiek piemēroti šādi noteikumi:
Ja valūta, kurā ir noteikts frakts un maksājumi, tiek devalvēta vai gadījumā, ja laika posmā no līguma noslēgšanas datuma līdz frakta un maksājumu apmaksas datumam notiek izmaiņas valūtas maiņas kursā, kas rada devalvācijai līdzvērtīgas sekas, visas frakta un maksājumu likmes tiek automātiski palielinātas proporcionāli attiecīgās valūtas devalvācijas apmēram.
Ja Pārvadātājs ir piekritis norēķiniem valūtā, kas atšķiras no augstāk noteiktās valūtas, tad atbilstīgi iepriekšējam punktam frakts un visi maksājumi ir veicami atbilstoši augstākajai valūtas maiņas pārdošanas likmei, kas noteikta frakta un maksājumu apmaksas datumā. Ja frakta un maksājumu apmaksas datumā bankas ir slēgtas, tiek piemērota likme, kas bijusi spēkā pēdējā datumā, kad banka bijusi atvērta. 
3. Gadījumā, ja paaugstinās degvielas cena, sākot no datuma, kurā konstatēts cenu paaugstinājums, visi frakta maksājumi var tikt atbilstīgi pielāgoti, lai kompensētu Pārvadātājam radītās papildus izmaksas par degvielu un smērvielām.
4. Lai pārliecinātos par piemērojamo frakta likmi, Pārvadātājam ir tiesības pārbaudīt transporta vienības, tādejādi pārliecinoties par preču svaru, izmēru, vērtību un īpašībām. 
5. Ja preču nosūtītāja vai tā pārstāvja sniegtā informācija par precēm ir neatbilstoša, neatkarīgi no tā, kāda frakta summa ir noteikta, puses vienojas, ka Pārvadātājam tiek izmaksāta summa, kas piecas reizes pārsniedz starpību starp faktisko fraktu un apmaksāto fraktu vai divkārša faktiskā frakta apmērā, no kura ir atņemts apmaksātais frakts, atkarībā no tā, kurš no šiem lielumiem ir mazāks. 
6. Preču nosūtītājs atbild par frakta, līgumsoda un visu citu maksājumu apmaksu preču piegādes vietā, ja Pārvadātājs šos maksājumus nevar atgūt no saņēmēja.
 
18. Tiesības apķīlāt parādnieka īpašumu 
Pārvadātājam ir tiesības apķīlāt preces un pārdot tās publiskā izsolē vai citādi pēc saviem ieskatiem, lai apmaksātu fraktu, maksājumus un jebkāda veida izdevumus, kurus Pārvadātājam ir tiesības saņemt atbilstoši pārvadājuma līgumam, kā arī iepriekš noslēgtajos līgumos noteiktos un līdz šim neapmaksātos šāda veida maksājumus, ieskaitot izdevumus, kas radušies īstenojot šīs tiesības. šīs tiesības apķīlāt parādnieka īpašumu un parādnieka atbildība ir spēkā neatkarīgi no tā, vai preces ir iznomātas, tiek glabātas vai kā citādi izmantotas. Ja preču pārdošanas rezultātā gūtie ieņēmumi ir mazāki nekā apmaksājamā summa, Pārvadātājam ir tiesības šo starpību atgūt no jebkuras puses, kas apzīmēta ar terminu „Komersants".
 
Vl CITI NOTEIKUMI 
19. Vispārējā avārija 
1. Vispārējās avārijas noteikumi tiek piemēroti atbilstoši 1974.gada Jorkas-Antverpenes noteikumiem jebkurā ostā vai vietā pēc Pārvadātāja izvēles, ko paziņo Pārvadātājs vai Pārvadātāja apakšuzņēmējs. Šie noteikumi tiek piemēroti visām precēm, kas tiek pārvadātas gan uz klāja, gan zem klāja, kā arī dzīvu dzīvnieku pārvadājumiem. Komersants pēc Pārvadātāja pieprasījuma iemaksā drošības naudu un/vai cita veida garantiju, kas atbilstoši Pārvadātāja ieskatiem ir pietiekama, lai apmaksātu vispārējās avārijas riska daļu; šāda iemaksa veicama pirms preču piegādes vai, gadījumā, ja Pārvadātājs to nepieprasa, trīs mēnešu laikā pēc preču piegādes datuma, neatkarīgi no tā, vai preču piegādes brīdī Komersants ir saņēmis Pārvadātāja paziņojumu par parādnieka īpašuma apķīlāšanu. Ja glābējkuģis pieder Pārvadātājam vai ja Pārvadātājs ir tā operators, tad par glābšanu ir jāmaksā tikpat pilnā mērā, kā tad, ja glābējkuģis piederētu citām personām. 
2. Ja Pārvadātājs piegādā preces Komersantam un nepieprasa vispārējās avārijas iemaksas garantiju vai citu nodrošinājumu, Komersantam saņemot šīs preces iestājas personīga atbildība par līdzdalību apmērā, kas sasniedz preču CIF vērtību, ar nosacījumu, ka Pārvadātājs trīs mēnešu laikā pēc preču piegādes paziņo Komersantam par vispārēju avāriju.
Komersants pēc Pārvadātāja pieprasījuma atklāj preču CIF vērtību, kā arī parakstītāja nosaukumu/vārdu un adresi. Ja Komersants nenodrošina vispārējās avārijas iemaksu no parakstītāja puses, Komersantam ir pienākums iesniegt citu Pārvadātāja apstiprinātu nodrošinājumu. 
 
20. Noteikumi par abpusēju atbildību kuģu sadursmes gadījumā (Both-to-Blame Collision Clause) un Jaunie Džeisona noteikumi par atlīdzību navigācijas kļūdas izraisītas vispārējas avārijas gadījumā (New Jason Clause)
Noteikumi par abpusēju atbildību kuģu sadursmes gadījumā un Jaunie Džeisona noteikumi par atlīdzību navigācijas kļūdas izraisītas vispārējas avārijas gadījumā, ko apstiprinājusi Baltijas un starptautiskās jūras padome BIMCO, ir ietverti šajos noteikumos. 
 
21. Bīstamās preces 
1. Bīstamas vai jūras ūdens piesārņojumu izraisošas preces, ieskaitot radioaktīvas vielas, nedrīkst piedāvāt pārvadāšanai, ja pirms tam nav saņemta Pārvadātāja atļauja un Pārvadātājam vai kuģa aģentam nav iesniegta bīstamo kravu deklarācija, instrukcijas, kas piemērojamas transportlīdzekļa avārijas situācijā un, nepieciešamības gadījumā, rakstveida konteineru/piekabju/transportlīdzekļu iepakojuma sertifikāts saskaņā ar Starptautisko jūras bīstamo kravu kodeksu (IMDG), Pasākumu saraksts kritiskās situācijās uz kuģiem, kas pārvadā bīstamās kravas (EmS), Pirmās medicīniskās palīdzības rokasgrāmata (MFAG) negadījumiem ar bīstamām kravām un/vai citus piemērojamos pārvadājuma brīdī spēkā esošos nacionālajos noteikumos vai tiesību aktos noteiktos dokumentus. 
Katrai bīstamās un/vai piesārņojošās preces saturošai transporta vienībai vai iepakojumam jābūt marķētam atbilstoši IMDG kodeksa nosacījumiem un identificētam ar skaidri saskatāmu uzlīmi vai uzrakstu transporta vienības vai iepakojuma ārpusē, kā to nosaka piemērojamie noteikumi un tiesību akti.
Ja EmS numurs vai MFAG tabulas numurs IMDG kodu sarakstā nav pieejams, vai gadījumā, ja precēm ir piemērojami MFAG apakšpunkti 4.2, 4.3, vai 7.3, preču nosūtītājs atbilstoši nacionālo noteikumu un/vai tiesību aktu nosacījumiem un Pārvadātāja noteikumiem bīstamo preču deklarācijai pievieno rakstveida  instrukcijas angļu valodā, kas piemērojamas transportlīdzekļa avārijas situācijā. 
Komersantam ir pienākums preču pavaddokumentos vai atsevišķā deklarācijā apliecināt, ka pārvadājumam paredzētās preces ir atbilstoši iepakotas, marķētas, atzīmētas un atbilst pārvadāšanas prasībām.
2. Kombinētā pārvadājuma gadījumā atbilstošam pārvadājuma posmam tiek piemēroti Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautisko pārvadājumu ar autotransportu (ADR), Kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu līguma (CIM) 1.pielikuma (Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu (RID)) vai arī īpaša vienošanās starp līgumslēdzējiem. 
3. Bīstamās kravas no izkraušanas ostas jāizved pēc iespējas ātrāk, ja nav saņemta īpaša atļauja uzglabāšanai ostas teritorijā.
4. Bīstamās kravas, par kurām Komersants nav atbilstoši paziņojis, un bīstamās preces, kuras pārvadājuma laikā var apdraudēt transportlīdzekli, citas kravas vai vidi, var jebkurā laikā vai vietā izkraut, iznīcināt vai padarīt nekaitīgas. Risku un izmaksas, kas saistītas ar šādu darbību veikšanu, uzņemas Komersants, izņemot gadījumus, kad ir saņemts paziņojums par vispārēju avāriju. 
5. Šo noteikumu pārkāpuma gadījumā Komersants atbild par visiem šāda pārkāpuma rezultātā radītajiem bojājumiem, zudumiem un izdevumiem. 
 
22. Nosūtītāja veiktā preču konsolidācija. Saldēšanas un sildīšanas ierīces. 
1. Ja transporta vienības konsolidāciju un sagatavošanu pārvadājumam nav veicis Pārvadātājs, tad, neietekmējot Pārvadātāja tiesības, kas noteiktas 10. un 13. pantā, Pārvadātājs nav atbildīgs ne par transporta vienības, ne par tās satura zudumu vai bojājumu, un Komersants atbrīvo Pārvadātāju no atbildības par radītajiem zudumiem, bojājumiem un izdevumiem, ja šādus zudumus, bojājumus vai izdevumus ir izraisījuši šādi iemesli:
 
a) transporta vienības pārslogošana, pavirša vai neatbilstoša konsolidācija, nostiprināšana vai pārklāšana; 
 
b) preces nav piemērotas pārvadāšanai izmantotajā transporta vienībā;
 
c) transporta vienība nav piemērota vai ir bojāta, ja transporta vienību nav piegādājis Pārvadātājs un ja tā nepiemērotība vai bojātais stāvoklis nav bijis pamanāms, veicot atbilstošu pārbaudi transporta vienības pieņemšanas laikā.
2. Pārvadātājs neatbild par sekām, kas radušās transporta vienībām pievienoto saldēšanas vai sildīšanas ierīču bojājumu rezultātā. 
 
23. Augstas celtspējas aprīkojums 
Komersants ir atbildīgs par tādu kravu iekraušanas un izkraušanas nodrošināšanu un izdevumiem, kuru pārvietošanai nepieciešams aprīkojums vai ierīces, kas nav pastāvīgi uzstādītas piestātnē vai uz kuģa. Neievērojot 13.panta 2.punktu, Pārvadātāja atbildība par augstas celtspējas aprīkojumu ir spēkā laika periodā no brīža, kad preces ir iekrautas līdz brīdim, kad tās ir izkrautas no kuģa. 
 
Vll ĪPAŠIE UN VIETĒJIE NOTEIKUMI 
24. Klāja krava, uz kuru nav attiecināms 7.panta 2. punkts. 
Jebkura veida preces var tikt izvietotas uz klāja vai zem klāja nepaziņojot Komersantam par šādiem izvietošanas apstākļiem. Pārvadātājs neatbild par nepiemērotu laika apstākļu, nevērības vai citu iemeslu izraisītiem zudumiem vai bojājumiem, kas radīti precēm, kuras atbilstoši pārvadājuma līgumu apliecinošam dokumentam tiek pārvadātas uz klāja, un kuras faktiski tiek pārvadātas uz klāja.
 
25. Transporta vienību pārbaude 
Pārvadātājam ir tiesības, bet ne obligāta prasība, jebkurā laikā atvērt jebkuru transporta vienību, kuru Komersants konsolidējis un sagatavojis pārvadājumam, lai pārbaudītu šādu transporta vienību atbilstoši 21. pantam un 22.panta 1. punkta a) - c) apakšpunktam vai arī gadījumā, ja šādu transporta vienību jebkurā laikā atver un/vai pārbauda muitas dienesta vai citas atbildīgās valsts iestādes pārstāvji, šādas atvēršanas un/vai pārbaudes radītos zudumus, bojājumus, kavējumus, zaudējumus vai izdevumus apmaksā Komersants, kurš atbrīvo Pārvadātāju no jebkāda veida atbildības par sekām, kas radušās šādas atvēršanas un/vai pārbaudes rezultātā. 
Komersantam ir pienākums uzņemties risku un apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar transporta vienību bojājumu vai neatbilstību novēršanu. Ja Komersants neveic šo pienākumu, Pārvadātājam ir tiesības pārtraukt pārvadājumu un nodot preces Komersantam jebkurā vietā. Šādā gadījumā Pārvadātājam ir tiesības saņemt fraktu pilnā apmērā, un Pārvadātājs tiek pilnībā atbrīvots no atbildības atbilstoši šī panta nosacījumiem. 
 
26. Pārvadājumiem piemērojamie Ziemeļvalstu jūrniecības kodeksi 
1. Tiktāl cik kravu pārvadājumiem pa jūru piemērojami Dānijas, Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas jūrniecības kodeksi, tiek noteikts, ka šādi pārvadājumi pa jūru tiek veikti atbilstoši 1924.gada 25.augustā Briselē parakstītajai Starptautiskajai konvencijai par dažu konosamenta noteikumu unifikāciju un tās grozījumiem, kas noteikti ar 1968.gada 23.februārī Briselē parakstīto protokolu (Hāgas/Visbijas noteikumi) un 1979.gada 21.decembrī Briselē parakstītajam protokolam par SDR, un šajos standarta pārvadājumu noteikumos un pārvadājuma līgumā ietvertajiem noteikumiem, kas atšķiras no Hāgas/Visbijas noteikumiem vai obligāti piemērojamiem Dānijas, Somijas, Norvēģijas vai Zviedrijas jūrniecības kodeksiem un var kaitēt preču nosūtītājam vai saņēmējam, tiek uzskatīti par spēkā neesošiem, ciktāl tie tieši vai netieši atšķiras no Hāgas/Visbijas noteikumiem vai piemērojamiem Dānijas, Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas jūrniecības kodeksiem. Šāda noteikuma vai nosacījuma spēkā neesamība neietekmē pārējos standarta pārvadājumu noteikumus vai pārvadājuma līgumu. 
2. Ciktāl ir piemērojami Dānijas, Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas jūrniecības kodeksi, Pārvadātājs neatbild par šāda veida pārvadājumiem raksturīgu risku rezultātā radītiem zudumiem, bojājumiem vai kavējumiem, kas radīti dzīviem dzīvniekiem un klāja kravām, kuras atbilstoši pārvadājuma līgumu apliecinošam dokumentam tiek pārvadātas uz klāja, un kuras faktiski tiek pārvadātas uz klāja
 
27. īpašie noteikumi un rūpnieciskie atkritumi 
Tādu preču pārvadāšana, kurām piemērojama Bāzeles Konvencija par bīstamo atkritumu starptautisko pārvadājumu un to apglabāšanas kontroli (1989.gada 22.marta Bāzeles konvencija), tiek veikta vienīgi pēc tam, kad Pārvadātājs ir piekritis šādam pārvadājumam. 
 
28. Spēkā esamība
Ja kāds no šajos standarta pārvadājumu noteikumos ietvertajiem nosacījumiem neatbilst kādai obligāti piemērojamai starptautiskai konvencijai vai vietējiem tiesību aktiem, kas tiek piemēroti strīda gadījumā, par noteicošiem tiek uzskatīti šādās starptautiskajās konvencijās vai vietējos tiesību aktos ietvertie noteikumi, tomēr vienīgi tiktāl, cik šie standarta pārvadājumu noteikumi atšķiras no augstāk norādītajiem starptautiskajās konvencijās un vietējos tiesību aktos ietvertajiem noteikumiem. 
 
 

 

Atpakaļ uz augšu

BIĻEŠU REZERVĀCIJA, APMAKSA, MAIŅA un ATCELŠANA

III DAĻA – BIĻEŠU REZERVĀCIJA, APMAKSA, MAIŅA un ATCELŠANA

 

1. VISPĀRĒJIE BIĻEŠU REZERVĀCIJAS NOSACĪJUMI

(1) Biļetes rezervācijas, apmaksas, maiņas un atcelšanas noteikumi (turpmāk: Noteikumi) ir spēkā individuālu pasažieru rezervācijām, kas ir veiktas Tallink interneta vidē, izmantojot viedtālruņa lietotni, tirdzniecības pārstāvniecībā, zvanu centrā, ostas termināla biļešu kasē, pašapkalpošanās kioskā un citā ceļojumu aģentūrā vai tās interneta vidē.

(2) Noteikumi ir spēkā interneta vidē, un, izmantojot viedtālruņa lietotni, veiktai rezervācijai līdz 24 personām. Citos kanālos Noteikumi ir spēkā rezervācijai līdz 9 personām.

(3) Biļeti var rezervēt un apmaksāt 1. daļā minētajās vidēs.

(4) Biļeti nevar atcelt Tallink tiešsaistes vidē, viedtālruņa lietotnē un ceļojumu aģentūras tiešsaistes vidē.

(5) Biļeti var mainīt un anulēt visās 1. daļā minētajās vidēs, izņemot 4. daļā noteikto.


2. REZERVĀCIJAS APMAKSA

(1) Noformējot rezervāciju, ir nekavējoties jāapmaksā pilna Rezervācijas cena.

(2) Rezervācija, kura nav savlaicīgi apmaksāta, tiek atcelta.

(3) Ja Rezervācija ir veikta mazāk kā 5 darbdienas pirms kuģa atiešanas un apmaksa notiek ar bankas pārskaitījumu, ostas termināla biļešu kases darbiniekam ir tiesības pieprasīt maksājuma veikšanu uz vietas, ja rezervācijā paredzētā kopsumma līdz biļetes reģistrācijas brīdim nav saņemta Tallink bankas kontā.

 

3. BIĻETES MAIŅA

(1) Biļetē var mainīt ceļojuma virzienu un/vai maršrutu, izbraukšanas datumu vai laiku, kajītes klasi, transportlīdzekli un Pakalpojumu uz kuģa. Mainot iepriekšminētos pakalpojumus, var mainīties to cena.

(2) Personas datu maiņa Biļetē netiek uzskatīta par Biļetes maiņu.

(3) Mainot Biļeti, ir jāapmaksā mainītie pakalpojumi atbilstoši Tallink cenrādim. Mainot Pasažieru pārvadāšanas pakalpojumu un/vai Pakalpojumu uz kuģa, ir jāapmaksā summa, kas rodas no cenas starpības starp sākotnēji iegādāto pakalpojumu un mainīto pakalpojumu. Summa tiek atmaksāta uz to pašu bankas kontu, no kura tika apmaksāta Biļete, kā arī tiek piemērots Līgumsods.

(4) Biļetes maiņa ir iespējama uz visām kuģu līnijām (izņemot maršruta Tallina-Helsinki kuģa Biļeti) tālāk norādītajos gadījumos.

1) Mainot Biļeti 21 un vairāk dienas pirms kuģa atiešanas, netiek piemērots Līgumsods.
2) Ja pasažieris vēlas mainīt ceļojuma virzienu un/vai maršrutu, Biļetē norādīto atiešanas datumu vai laiku 20 līdz 10 dienas pirms atiešanas, pasažierim ir jāmaksā Līgumsods 10 €. Ja mainītā Biļete ir lētāka par sākotnējo biļeti, Tallink kompensē pasažierim starpību, atskaitot iepriekšminēto Līgumsodu.
3) Ja pasažieris vēlas mainīt ceļojuma virzienu un/vai maršrutu, Biļetē norādīto atiešanas datumu vai laiku 9 dienas līdz 24 stundas pirms atiešanas, kā arī tad, ja biļete jau ir reģistrēta ceļojumam (check-in), pasažierim ir jāmaksā Līgumsods 10 €, un cenas starpība netiek kompensēta.
4) Mazāk nekā 24 stundas pirms kuģa atiešanas nevar mainīt ceļojuma virzienu un/vai maršrutu, atiešanas datumu un laiku vai pasažieru skaitu.
5) Biļetes maiņa kuģim, kas brauc maršrutā Tallina-Helsinki, ir iespējama tālāk norādītajos gadījumos:

1) Mainot Biļeti 7 un vairāk dienas pirms kuģa atiešanas, netiek piemērots Līgumsods.
2) Ja pasažieris vēlas mainīt ceļojuma virzienu un/vai maršrutu, Biļetē norādīto datumu vai laiku 6 dienas līdz 48 stundas pirms kuģa atiešanas, pasažierim ir jāmaksā Līgumsods 5 €. Ja mainītā Biļete ir lētāka par sākotnējo Biļeti, Tallink kompensē pasažierim starpību, atskaitot iepriekšminēto Līgumsodu.
3) Ja pasažieris vēlas mainīt ceļojuma virzienu un/vai maršrutu, Biļetē norādīto datumu vai laiku 48 stundas līdz 45 minūtes pirms kuģa atiešanas, kā arī tad, ja Biļete jau ir reģistrēta ceļojumam (check-in), pasažierim ir jāmaksā Līgumsods 5 €, un cenas starpība netiek kompensēta.
4) Mazāk nekā 45 minūtes pirms kuģa atiešanas nevar mainīt Biļetē norādīto ceļojuma virzienu un/vai maršrutu, kā arī atiešanas datumu vai laiku.

5) Mainot Business Lounge klases Biļeti, nepiemēro Līgumsodu, un Biļeti var mainīt līdz reģistrēšanās ceļojumam (check-in) beigām.

 

(6) Mainot biļeti attiecībā uz kajītes pakalpojumu mazāk nekā 48 stundas pirms kuģa atiešanas, kā Līgumsodu ietur kajītes pakalpojuma cenu.

 

 

4. BIĻETES ATCELŠANA

(1) Tallink vienpusēji atceļ neapmaksātu Rezervāciju. Tallink atceļ Biļeti, ja pasažieris Biļeti nav reģistrējis (check-in) Tallink interneta vidē, izmantojot viedtālruņa lietotni, ostas termināla biļešu kasē vai pašapkalpošanās kioskā pirms ceļojuma sākuma vai gadījumā, ja pasažierim nav derīga ceļošanas dokumenta. Vienas dienas ceļojuma vai Kruīza ceļojuma gadījumā Tallink atceļ visu ceļojumu, ja pasažieris nav Biļeti reģistrējis pirmajā izbraukšanas ostā.

(2) Atceļot Biļeti, tiek pieprasīts Līgumsods, pamatojoties uz šiem Noteikumiem. Atceļot Biļeti, tiek atmaksāta par Biļeti samaksātā summa, no kuras ir atskaitīts Līgumsods, uz to pašu bankas kontu, no kura tika apmaksāta Biļete.

(3) Līgumsods tiek piemērots saskaņā ar tālāk norādīto (izņemot maršrutā Tallina-Helsinki braucošā kuģa Biļeti).

 

1) Ja Biļete tiek atcelta 21 un vairāk dienas pirms kuģa atiešanas, tiek ieturēts Līgumsods 10 €, un pārējā Biļetes cena tiek atmaksāta.
2) Ja Biļete tiek atcelta 20 līdz 10 dienas pirms kuģa atiešanas, tiek ieturēts Līgumsods 10 € un 20 % no Biļetes cenas, un atlikusī Biļetes cena tiek atmaksāta.
3) Ja Biļete tiek atcelta 9 dienas līdz 48 stundas pirms kuģa atiešanas, tiek ieturēts Līgumsods 10 € un 50 % no Biļetes cenas, un atlikusī Biļetes cena tiek atmaksāta.
4) Ja Biļete tiek atcelta mazāk nekā 48 stundas pirms kuģa atiešanas, Līgumsods tiek ieturēts 100 % apmērā no Biļetes cenas.

(4) Maršrutā Tallina-Helsinki Biļetes atcelšanai Līgumsods tiek piemērots šādi:

1) Ja Biļete tiek atcelta vairāk nekā 7 dienas pirms kuģa atiešanas, tiek ieturēts Līgumsods 5 €, un pārējā Biļetes cena tiek atmaksāta.
2) Ja Biļete tiek atcelta 6 dienas līdz 48 stundas pirms kuģa atiešanas, tiek ieturēts Līgumsods 5 € un 20 % no Biļetes cenas, un atlikusī Biļetes cena tiek atmaksāta.
3) Mazāk kā 48 stundas pirms kuģa atiešanas, Līgumsods tiek ieturēts 100 % apmērā no Biļetes cenas.

Ceļojumu rezervēšanas apmaksas, ceļojumu rezervēšanas izmaiņu un atcelšanas noteikumi grupām

Grupa sastāv vismaz no 10 pieaugušiem pasažieriem. Termins 'kajīte' turpmākā tekstā attiecināms uz kajītēm, vietām uz klāja un sēdvietām.
 
1. APMAKSAS NOTEIKUMI
-Veicot rezervāciju grupām jāiemaksā priekšapmaksa 10% apmērā no kopējās cenas.
-Atlikusī ceļojuma maksa jāapmaksā 28 dienas pirms izbraukšanas datuma.
-Ja ceļojumu rezervācija veikta vēlāk kā 28 dienas pirms izbraukšanas datuma, apmaksa jāveic uzreiz veicot ceļojuma rezervāciju.
 
2. IZMAIŅAS UN ATCELŠANAS NOTEIKUMI KRUĪZIEM UN CEĻOJUMIEM VIENĀ VIRZIENĀ
 
2.1. Atcelšanas noteikumi grupām
 
Gadījumos, kad rezervācija atcelta visai grupai, tiek piemēroti noteikumi balstoties uz kajīšu skaita, minēti punktā 2.3.
 
2.2. Daļēja rezervācijas atcelšana
 
Ja rezervācijā norādīto kajīšu skaits tiek samazināts par 50%, šāda rezervācijas atcelšana tiek uzskatīta par daļēju rezervācijas atcelšanu.
 
Šajā gadījumā tiek piemēroti atcelšanas noteikumi balstoties uz atcelto biļešu skaitu, minēti punktā 2.3.
 
2.3. Grupas kopējais kajīšu skaits
 
Grupām ar mazāk kā 100 kajītēm
 
- Visa rezervācija var tikt atcelta 28 dienas pirms izbraukšanas datuma bez rezervācijas atcelšanas maksas piemērošanas.
- Atceļot ceļojumu 27-21 dienu pirms izbraukšanas datuma, tiek piemērota rezervācijas atcelšanas maksa 10% apmērā no atcelto kajīšu maksas.
- Atceļot ceļojumu 20-14 dienas pirms izbraukšanas datuma, tiek piemērota rezervācijas atcelšanas maksa 25% apmērā no atcelto kajīšu maksas.
- Atceļot ceļojumu 13-7 dienas pirms izbraukšanas datuma, tiek piemērota rezervācijas atcelšanas maksa 50% apmērā no atcelto kajīšu maksas.
- Atceļot ceļojumu 7 dienas pirms izbraukšanas datuma, tiek piemērota rezervācijas atcelšanas maksa 100% apmērā no kopējās biļešu maksas.
 
Grupām ar vairāk kā 100 kajītēm
 
- Visa rezervācija var tikt atcelta 90 dienas pirms izbraukšanas datuma bez rezervācijas atcelšanas maksas piemērošanas.
- Atceļot ceļojumu 89-60 dienas pirms izbraukšanas datuma, rezervācijas atcelšanas maksa tiek piemērota 10% apmērā no atcelto kajīšu maksas.
- Atceļot ceļojumu 59-28 dienas pirms izbraukšanas datuma, rezervācijas atcelšanas maksa tiek piemērota 25% apmērā no atcelto kajīšu maksas.
- Atceļot ceļojumu 27-21 dienas pirms izbraukšanas datuma, rezervācijas atcelšanas maksa tiek piemērota 50% apmērā no atcelto kajīšu maksas.
- Atceļot ceļojumu 20-14 dienas pirms izbraukšanas datuma, rezervācijas atcelšanas maksa tiek piemērota 75% apmērā no atcelto kajīšu maksas.
- Atceļot ceļojumu 14 dienas pirms izbraukšanas datuma, rezervācijas atcelšanas maksa tiek piemērota 100% apmērā no kopējās biļešu maksas.
 
SPECIĀLIE UN ČARTERA KRUĪZI
 
- Attiecībā uz speciālajiem un čartera kruīziem, mēs paturam tiesības noteikt atsevišķus atcelšanas un apmaksas nosacījumus.
- 'Speciālie kruīzi' ir kruīzi, kas piedāvā papildus pakalpojumus standarta kruīza programmā vai maina standarta kuģa atiešanas vai pienākšanas laikus vai ostas.
 
2.4. Partneri
Ja rezervācijā iekļauts viens vai vairāki partneri, piemēram, pārvadājumu kompānija, kas piedāvā starppilsētu pārvadājumus, atcelšanas noteikumi tiks noteikti atsevišķi katrai kompānijai.
 
Rezervācijas atcelšana, ieskaitot daļēju rezervācijas atcelšanu, jāiesniedz rakstiskā veidā nosūtot pa pastu, faksu vai e-pastu, u.c. Atcelšana ir derīga sākot no datuma, kad Tallink saņēmis ziņu par atcelšanu.
 
3. IZMAIŅAS UN NOSACĪJUMI VIESNĪCU PAKETĒM
 
Grupām ar mazāk kā 50 istabām
 
- Visa rezervācija var tikt atcelta 28 dienas pirms izbraukšanas datuma bez rezervācijas atcelšanas maksas piemērošanas, izņemot rezervācijas veikšanas maksu 17.00 EUR. 
- Atceļot ceļojumu 27-14 dienas pirms izbraukšanas datuma, rezervācijas atcelšanas maksa tiek noteikta 25% apmērā no kopējo atcelto biļešu maksas. 
- Atceļot ceļojumu 13-7 dienas pirms izbraukšanas datuma, rezervācijas atcelšanas maksa tiek noteikta 50% apmērā no kopējo atcelto biļešu maksas. 
- Atceļot ceļojumu mazāk kā 7 dienas pirms izbraukšanas datuma, rezervācijas atcelšanas maksa tiek noteikta 100% apmērā no kopējās biļešu maksas.
 
Grupām ar vairāk kā 50 istabām
 
- Mēs rezervējam tiesības noteikt atsevišķus atcelšanas un apmaksas noteikumus.
 
Rezervācijas atcelšana, ieskaitot daļēju rezervācijas atcelšanu, jāiesniedz rakstiskā veidā nosūtot pa pastu, faksu vai e-pastu, u.c. Atcelšana ir derīga sākot no datuma, kad Tallink saņēmis ziņu par atcelšanu. Uzrādot ārsta apstiprinātu zīmi, kas norāda uz attaisnojošu ceļojuma atcelšanas iemeslu, jāapmaksā rezervācijas maksa 17.00 EUR.

Atpakaļ uz augšu

Kravas pārvadājumu noteikumi

Šie noteikumi ir spēkā no 2009.g. 01. janvāra.


Šie noteikumi ir balstīti uz Standarta Pārvadājumu Ziemeļjūrā Noteikumiem (2008), izmainot punktus 17(2) un 21(1).
Šie preču pārvadājumu noteikumi (turpmāk tekstā: noteikumi) tiek piemēroti ar Pārvadātāju noslēgtam līguma gadījumā, visu laiku, kad Pārvadātājs veic pārvadājumu, neatkarīgi no tā, vai par to ir vai nav izsniegts dokuments.

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Lietotie termini
„Pārvadātājs" – puse, kas apņemas pati pārvadāt vai organizēt visu pārvadājumu no preces pieņemšanas vai iekraušanas ostas līdz izkraušanas ostai vai nodošanas vietai.
„Komersants" –ir gan ekspeditors, pieņēmējs, kravas nosūtītājs, preces saņēmējs, pārvadājuma līgumu apliecinoša dokumenta uzrādītājs un preču īpašnieks.
„Transporta vienība" – jebkurš transportlīdzeklis, konteiners, vaļēja pamatne, palete, piekabe, treileris, pārvietojama tvertne un jebkāda cita vienība, ko izmanto preču (kopā) glabāšanai, kā arī koka iepakojumi, ja nav noteikts citādi.
„Preces" – ietver gan Transporta vienību, gan tās saturu, ja nav noteikts citādi.
2. Tarifi
Tarifi, kas piemērojami pārvadājuma veikšanas datumā, ir noteikti Pārvadātāja preču pārvadāšanas cenrādī. Uz atbilstošo tarifu kopijām ir iespējams pieteikties pie Pārvadātāja.
3. Atbildības termiņš un paziņojums par zaudējumiem kombinēta transporta gadījumā
Jebkāda Pārvadātāja atbildība tiek pārtraukta, ja pret viņu nav iesniegta prasība tiesā deviņu mēnešu laikā pēc preču piegādes vai arī tā datuma, kurā preces būtu bijis jāpiegādā. Ja Pārvadātājam nav iesniegts rakstisks zaudējumu paziņojums par preču iznīcināšanu vai bojājumiem, vai arī to vispārējo stāvokli preču piegādes vietā pirms preču nodošanas personai, kura ir pilnvarota tās saņemt, vai nodošanas laikā, ja saņēmējam vai gadījumā, ja preču iznīcināšana vai bojājumi šajā laikā nav redzami, sešu dienu laikā pēc preču nodošanas, preču nodošanas apstāklis tiek uzskatīts par sākotnējo apliecinājumu, ka Pārvadātājs preces ir piegādājis tādā stāvoklī, kā norādīts to pieņemšanas laikā
4. Likumdošana un jurisdikcija
Strīdus, kas izriet no Pārvadājuma līguma vai ir radušies saistībā ar tiem, risina atbilstoši prasītāja izvēlei kompetentā tiesā un atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem saskaņā ar tās valsts likumdošanu,
a) kur atrodas atbildētāja galvenā uzņēmējdarbības veikšanas vieta, vai, ja tādas nav, atbilstoši atbildētāja galvenajai dzīvesvietai;
b) kur tika noslēgts pārvadājuma līgums, ar nosacījumu, ka atbildētājam šajā vietā atrodas komercdarbības veikšanas vieta, filiāle vai pārstāvniecība, ar kuras starpniecību ticis noslēgts pārvadājuma līgums;
c) kurā preces nodeva Pārvadātāja valdījumā vai arī uz kurieni preces bija jānogādā, vai arī, uz kurieni tās faktiski piegādāja.
Tiesas procesu neuzsāk, pirms puses nav skaidri izteikušas savu vienošanos par attiecībā uz tiesas vai arbitrāžas tiesas izvēli piemērojamo likumdošanu.

II LĪGUMA IZPILDE

5. Apakšuzņēmēji
(1) Pārvadātājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem izmantot apakšuzņēmējus pārvadājuma pilnīgai vai daļējai veikšanai, preču iekraušanai, izkraušanai, uzglabāšanai, pārvietošanai vai jebkuru citu ar precēm saistītu pienākumu, kurus uzņēmies Pārvadātājs, izpildei.
(2) Pārvadājuma līguma un šo noteikumu nosacījumu izpratnē Pārvadātājs ir atbildīgs par līguma izpildē piesaistīto personu rīcību vai bezdarbību.
6. Transportēšanas metodes un maršruti
(1) Pārvadātājam ir tiesības organizēt transportēšanu jebkādā saprātīgā veidā, izmantojot jebkādus saprātīgus līdzekļus, veidus un maršrutus.
(2) Atbilstoši iepriekš minētajam, piemēram, ja pārvadājums tiek veikts pa jūru, kuģi var izmantot vai neizmantot loča pakalpojumus, veikt remontdarbus, regulēt ierīces, novietot kuģi sausajā dokā un sniegt palīdzību citiem kuģiem neatkarīgi no situācijas.
7. Preču konsolidācija, transporta vienību pārvadāšana uz klāja vai zem tā
(1) Pārvadātājs drīkst preces transporta vienībās konsolidēt.
(2) Gan Pārvadātāja konsolidētas Transporta vienības, gan Komersanta konsolidētas un nodotas Transporta vienības, var pārvadāt uz klāja vai zem klāja, neinformējot Komersantu.
8. Pieņemšana
Ja Komersants nepieņem Preces saprātīgā laika posmā pēc tam, kad Pārvadātājs ir viņam vai viņa pārstāvi, nodevis atbilstošu paziņojumu, taču jebkurā gadījumā divus mēnešus pēc izkraušanas, Pārvadātājam ir tiesības novietot preces noliktavā Komersanta vārdā, ar Komersanta atbildību un par viņa līdzekļiem, un, ja tas izrādās nepieciešams, arestēt preces saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu. Preču novietošanu noliktavā šādā veidā uzskata par piegādi šo noteikumu III daļas izpratnē.
9. Traucējoši apstākļi un citi līdzīgi apstākļi, kas neļauj pildīt līgumu
(1) Pārvadātājs veic visu no viņa saprātīgā veidā atkarīgo, lai veiktu transportēšanu un nogādātu preces norādītajā nodošanas vietā.
(2) Gadījumā, ja pārvadājuma līguma izpildi kavē vai var sākt kavēt jebkāda veida traucējošs apstāklis, risks, kavēšana, grūtība vai cita nelabvēlīga situācija, t.sk. streiks, un, ja saskaņā ar iepriekš minēto apakšpunktu 1, Pārvadātājam nav pienākuma pabeigt līguma izpildi, Pārvadātājs, neatkarīgi no tā, vai transportēšana ir vai nav uzsākta, var izvēlēties, vai:
a) uzskatīt pārvadājuma līguma izpildi par pabeigtu un nodrošināt preču pieejamību Komersantam jebkādā vietā, kuru Pārvadātājs uzskata par drošu un ērtu, vai
b) nogādāt Preces noteiktajā pieņemšanas vietā.
(3) Jebkurā gadījumā, Pārvadātājam ir tiesības saņemt fraktu pilnā apmērā par transportēšanai nodotajām precēm, kā arī papildu kompensāciju par papildus izmaksām, kas radušās augstāk minēto apstākļu rezultātā.

III PĀRVADĀTĀJA ATBILDĪBA

10. Pamatatbildība
(1) Pārvadātājs atbild par preču jebkādu iznīcināšanu vai bojāšanu laika posmā no preču pieņemšanas līdz preču nodošanai.
(2) Pārvadātājs tiek atbrīvots no atbildības par preču jebkādu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tās iemesls ir:
a) Komersanta darbība vai nolaidība.
b) Tādas personas sniegtu norādījumu izpilde, kam ir pilnvaras šādu norādījumu sniegšanai.
c) Tādu preču neiepakošana vai nepietiekama iepakošana, vai bojāta iepakojuma izmantošana, kas bez iepakojuma vai nepietiekami iepakotas var sabojāties vai tikt iznīcinātas.
d) Ja preces pārvieto, iekrauj, uzglabā vai izkrauj Komersants vai arī viņa vārdā.
e) Precē esošs bojājums.
f) Preces marķējumu vai skaita rādītāju nepilnīgums vai nepietiekamība.
g) Jebkādu iemeslu dēļ notiekoši streiki vai lokauti, darba pārtraukumi vai aizliegumi, gan daļēji, gan vispārēji.
h) Ugunsgrēks, izņemot gadījumu, kad ugunsgrēku tieši vai netieši izraisījis Pārvadātājs.
i) Jebkurš cēlonis vai notikums, kuru Pārvadātājs nav varējis novērst un no kā sekām tas nav varējis izvairīties, piemērojot atbilstošus līdzekļus.
(3) Ja Pārvadātājs kāda 2. punktā minēta apstākļa dēļ nav atbildīgs par preču zudumu vai bojājumu, tas ir no atbildības atbrīvots tādā apjomā, kādā minētie apstākļi izraisīja preces zudumu vai bojājumu.
(4) Pārvadātājam ir pienākums pierādīt, ka preces zuduma vai bojājuma iemesls ir viens vai vairāki 2. apakšpunktā minētie apstākļi, ja atsaucas uz 2. apakšpunkta sadaļās a, b un i minētajiem apstākļiem. Ja Pārvadātājs parāda, ka aplūkojamajā gadījumā preces zuduma vai bojājuma iemesls ir bijis viens vai vairāki 2. apakšpunkta sadaļās c līdz h minētie apstākļi, pieņem, ka tas bijis iemesls. Taču Komersantam ir tiesības pierādīt, ka preces zuduma vai bojājuma iemesls ne daļēji, ne pilnīgi nav bijis ne viens, ne vairāki minētie apstākļi.
11. Kompensācijas apmērs
(1) Ja Pārvadātājam ir pienākums izmaksāt kompensāciju par preces zudumu vai bojājumu, kompensācijas apmēru aprēķina atbilstoši tam, kāda ir vai būtu bijusi preces vērtība saskaņā ar pārvadājuma līgumu piegādes Komersantam vietā un piegādes laikā.
(2) Preces vērtību nosaka atbilstoši tās cenai preču biržā; ja šāda cena nepastāv, atbilstoši esošajai tirgus cenai; savukārt, ja nepastāv ne preču biržas noteiktā cena, ne esošā tirgus cena, atbilstoši preces parastajai vērtībai, salīdzinot ar tāda paša veida un tādas pašas kvalitātes precēm.
(3) Kombinētā transporta gadījumā, kad nav zināms brīdis, kurā noticis preces zudums vai bojājums, vai arī ir zināms, taču atbilstoši 13. punktam netiek piemērotas ne starptautiskās vienošanās, ne nacionālais likums, kompensācijas apmērs nepārsniedz 2 SDR vienības par katru zudušo vai bojāto preču svara bruto kilogramu. SDR vienība apzīmē speciālo rezerves vienību atbilstoši Starptautiskā Valūta fonda noteiktajam.
(4) Lielāku kompensāciju var pieprasīt vienīgi tad, ja kravas nosūtītāja deklarētā preču vērtība pārsniedz šajā punktā noteikto vērtību un Pārvadātāja atbildības apjoma paplašināšana ar Pārvadātāja piekrišanu ir norādīta pārvadājuma līgumu apliecinošā dokumentā. Šādā gadījumā augstāk noteiktos ierobežojumus aizstāj ar deklarēto vērtību.
12. Kavējums, netiešie zaudējumi u.c.
(1) Laiki, kas norādīti grafikos, izbraukšanas plānos un citur, ir aptuveni un nav garantēti. Tos neuzskata par daļu no pārvadājuma līguma un tos var grozīt, bez iepriekšēja paziņojuma.
(2) Pārvadātājs piekrīt atbildēt par netiešajiem zaudējumiem, izņemot no preču zuduma vai bojājumiem izrietošiem zaudējumiem, tikai tad, ja par to ir noteiktas obligāti piemērojamas prasības. Šādā gadījumā piegādes kavējums tiek atzīts par preču piegādes kavējumu vienīgi tad, ja tiek pierādīts, ka preces nav tikušas piegādātas laika periodā, kas ir tam skaidri pietiekošs, ņemot vērā visus attiecināmos apstākļus.
(3) Ja Pārvadātāj atzīst par atbildīgu par piegādes kavējumu vai netiešajiem zaudējumiem, izņemot no preču zuduma vai bojājuma izrietošiem zaudējumiem, Pārvadātāja atbildība ir ierobežota ar frakta apmēru vai atbilstoši 11. punktam noteikto preces vērtību, atkarībā no tā, kura summa ir mazāka.
13. Īpašie noteikumi un prevalējošais noteikums
(1) Ja, neraugoties uz šo noteikumu 10. un 11. panta nosacījumiem, ir iespējams pierādīt, kurā vietā ir radīti preču zudumi vai bojājumi, saistībā ar Pārvadātāja atbildību Pārvadātājam un/ vai Komersantam ir tiesības pieprasīt, lai šo atbildību noteiktu saskaņā ar jebkurā starptautiskā konvencijā vai nacionālā likumdošanā esošiem nosacījumiem,
a) kurus nedrīkst neievērot par labu privātam līgumam, radot kaitējumu prasītājam, un
b) kas būtu piemēroti, ja Komersants būtu ar Pārvadātāju noslēdzis atsevišķu nepastarpinātu līgumu par to pārvadājuma posmu, kurā radīts preces zudums vai bojājums un ja šādi apstākļi būtu pierādīti ar konosamentu vai kādu citu dokumentu, kas ir jāizsniedz, ja tiek piemērota šāda starptautiska konvencija vai nacionālais likums; nekādā gadījumā Pārvadātāja atbildība nesedz dzīvu dzīvnieku pārvadājumus un/vai tādu preču pārvadājumus, kuras deklarē pārvadāšanai uz klāja un tās arī tikušas pārvadātas uz klāja.
(2) Ja starptautiskās konvencijas vai nacionālā likuma obligātie nosacījumi netiek piemēroti šajā punktā minētā jūras pārvadājuma gadījumā, Pārvadātāja atbildību nosaka no preces pieņemšanas iekraušanas ostā līdz preces nodošanai vai pārsūtīšanai izkraušanas ostā, atbilstoši Hāgas noteikumiem, kas iekļauti Starptautiskajā konvencijā par ar konosamentiem saistītu zināmu likuma nosacījumu unifikāciju, kas ir parakstīti 1924. gada 25. augustā Briselē un grozīti 1968.gada 23.februārī ar Briselē parakstīto protokolu un atbilstoši protokolam par SDR vienībām, kas ir parakstīts Briselē, 1979.gada 21.decembrī. Papildus tam attiecībā uz visām transporta vienībām, kas ir minētas 7. punkta 2. apakšpunktā, ir spēkā atbildība, kas noteikta ar tādiem pašiem nosacījumiem kā minēts augstāk.
14. Pārvadātāja un viņa pakļautībā esošo personu darbinieku aizstāvība un atbildības ierobežojumi
(1) Šajos noteikumos paredzētā aizstāvība un atbildības ierobežojumi tiek piemēroti gadījumā, ja pret Pārvadātāju ir iesniegta prasība par preču zudumu vai bojājumu, izrietot no līguma vai likuma.
(2) Ja saistībā ar preces zudumu vai bojājumu ir iesniegta prasība pret Pārvadātāja pakļautībā esošām personām, tā pārstāvi vai neatkarīgu apakšuzņēmēju, t.sk. stividorus vai 5. punkta 2. apakšpunktā minētas personas, uz šādu personu tiek attiecināta šī pati aizstāvība un atbildības ierobežojumi, ko saskaņā ar šiem noteikumiem piemēro attiecībā pret Pārvadātāju, tāpat, it kā šie noteikumi būtu tieši paredzēti šādām personām, un, slēdzot pārvadājuma līgumu, Pārvadātājs to nedara tikai savā vārdā, bet kā pārstāvis un uzticamības persona arī to personu vārdā, kuras uzskata vai var uzskatīt par saistītā ar šo līgumu.
(3) Kopējās summas, kuras var pieprasīt no Pārvadātāja un Pārvadātāja pakļautībā esošajām personām, tā pārstāvjiem vai neatkarīgiem apakšuzņēmējiem, t.sk. stividorus vai 5. punkta 2. apakšpunktā minētajām personām, nekādā gadījumā nepārsniedz šajos noteikumos paredzētos ierobežojumus.
IV PREČU APRAKSTS
15. Pārvadātāja pienākums
Dokuments, kas apliecina pārvadājuma līgumu, ir primārais pierādījums tam, ka Pārvadātājs ir pieņēmis šajā dokumentā detalizēti aprakstītās preces, kuras ir varējis pārbaudīt. Minētos aprakstus vairs nevar atzīt par nepatiesiem, ja dokuments ir nodots tālāk trešajai personai, kas rīkojas labticīgi.
16. Ekspeditora pienākums
Pieņem, ka Ekspeditors preces nodošanas Pārvadātājam laikā garantē preces apraksta, marķējumu, skaita rādītāju, daudzuma un svara pareizību, kā arī tas atbrīvo Pārvadātāju no atbildības atlīdzināt zaudējumus, izmaksāt kompensāciju vai segt izdevumus, ja tie izriet no minēto aprakstu neprecizitātes vai nepietiekamības. Pārvadātāja atbrīvošana no atbildības šajā gadījumā nekādā ziņā nemazina tā pienākumus un atbildību, kas izriet no šiem standarta noteikumiem, pret citām personām, kas nav Ekspeditors.
V FRAKTS UN PRECES ARESTĒŠANAS TIESĪBAS
17. Frakts
(1) Fraktu uzskata par nopelnītu brīdī, kad Pārvadātājs ir pieņēmis preces un tas ir jāapmaksā jebkurā gadījumā un tas nav atmaksājams. Iepriekš samaksājamais frakts un citi maksājumi ir veicami ne vēlāk kā brīdī, kad Pārvadātājs ir pieņēmis preces, savukārt frakts un citi maksājumi, kas piemērojami preču piegādes vietā, ja tādi ir, veicami ne vēlāk kā tajā datumā, kad preces ir piegādātas vai arī kad tām būtu jābūt piegādātām. Procentus, ar likmi 1.5% mēnesī vai ar jebkādu tādu obligātu likmi, kas ir noteikta nacionālā likumā, sāk aprēķināt no datuma, kurā veicama frakta un citu maksājumu apmaksa.
(2) Komersantu iepazīstina ar noteikumiem, kas attiecināmi uz valūtu, kurā veicama frakta un citu maksājumu apmaksa, maiņas kursu, devalvāciju un citiem ārkārtas apstākļiem, kas saistīti ar fraktiem un citiem maksājumiem atbilstošo tarifu gadījumā. Ja šādi nosacījumi nepastāv, piemēro šādus noteikumus:
a) Ja laika posmā starp pārvadājuma līguma datumu un frakta un citu maksājumu apmaksas datumu, devalvē fraktu un citu maksājumu valūtu, vai groza tās maiņas kursu veidā, kā sekas ir tādas pašas kā devalvēšanai, frakti un citi maksājumi palielinās nekavējoties, automātiski un proporcionāli minētās valūtas devalvēšanai.
b) Ja Pārvadātājs ir piekritis saņemt maksājumu valūtā, kas atšķiras no augstāk noteiktās valūtas, tad, piemērojot iepriekšējās sadaļas nosacījumus, visus fraktus un citus maksājumus maksā saskaņā ar to maiņas kursu, kāds ir apmaksas dienā spēkā esošais Eiropas Centrālās Bankas maiņas kurss. Ja frakta un citu maksājumu apmaksas diena nav bankas diena, apmaksas pamatā ir iepriekšējās bankas dienas maiņas kurss.
(3) Gadījumā, ja paaugstinās degvielas cena, sākot no datuma, kurā konstatēts cenu paaugstinājums, visus fraktus var koriģēt, lai kompensētu Pārvadātājam degvielas cenas pieauguma izraisītās papildus izmaksas par degvielu un smērvielām.
(4) Lai pārliecinātos par piemērojamajām frakta cenām, Pārvadātājs saglabā tiesības pārbaudīt transporta vienības, lai noskaidrotu preču daudzumu, izmērus, vērtību un īpašības.
(5) Ja Ekspeditora vai viņa vārdā iesniegtā informācija par precēm izrādās nepatiesa, Pārvadātājam kā iepriekš aprēķinātos zaudējumus izmaksā summu, kas piecas reizes pārsniedz starpību starp faktisko fraktu un prasīto fraktu vai divkāršu faktisko fraktu, no kura ir atņemts prasītais frakts, atkarībā no tā, kura summa ir mazāka, neatkarīgi no jebkādas citas summas, kuru varēja nosaukt par apmaksājamo fraktu.
(6) Ekspeditors apmaksā visus fraktus, citus maksājumus un dīkstāves naudas, kas jāapmaksā galamērķī un ko Pārvadātājs nesaņem no pieņēmēja.
18. Preces arestēšanas tiesības
Pārvadātājam ir tiesības preces arestēt un pārdot publiskā izsolē vai citādi pēc saviem ieskatiem, lai saņemtu visus fraktus, citus maksājumus un jebkādus citus izdevumus, kurus Pārvadātājam ir tiesības saņemt atbilstoši pārvadājuma līgumam, kā arī iepriekšējas šādas neapmaksātas summas un ar arestēšanu un pārdošanu saistītos izdevumus un izmaksas. Arestēšanas tiesības un atbildība saglabājas neatkarīgi no tā, vai prece ir ievesta, novietota noliktavā vai uzglabāta kādā citā veidā. Ja preču pārdošanas rezultātā gūtie ieņēmumi nav pietiekoši apmaksājamās summas segšanai, Pārvadātājam ir tiesības iztrūkstošo summu pieprasīt no jebkuras citas puses, kuru var apzīmēt ar terminu „Komersants".
VI CITI NOTEIKUMI
19. Vispārējā avārija
(1) Vispārējās avārijas gadījumā apdraudēta īpašuma vērtību var koriģēt saskaņā ar 1974.gada Jorkas - Antverpenes noteikumiem un to vēlākajiem papildinājumiem, jebkurā ostā vai citā Pārvadātāja noteiktā vietā un to paziņo Pārvadātājs vai tā apakšuzņēmējs. Vispārējas avārijas gadījumā apdraudēta īpašuma vērtība aptver visas preces, kas tiek pārvadātas gan uz klāja, gan zem klāja, klāja kravu, kā arī dzīvus dzīvniekus. Komersants pirms preces piegādes iesniedz skaidras naudas depozītu un/ vai citu garantiju, kuru Pārvadātājs uzskata par pietiekošu, lai segtu zaudējumu daļu, kas vispārējas avārijas gadījumā jāsedz Komersantam, ja Pārvadātājs to pieprasa; ja Pārvadātājs to iepriekš nepieprasa, viņš to var pieprasīt trīs mēnešu laikā pēc preču piegādes, neatkarīgi no tā, vai preču piegādes laikā Komersants bija vai nebija informēts par Pārvadātāja pieprasījumu arestēt tā preces. Ja glābjamā kuģa īpašnieks vai operators ir Pārvadātājs, materiālās vērtības ziedo, lai kuģi izglābtu no kopīgiem draudiem tieši tikpat lielā apmērā, ja tas būtu svešam piederošs kuģis.
(2) Ja Pārvadātājs piegādā preces Komersantam, nepieprasot garantijas vai citu nodrošinājumu, lai segtu zaudējumu daļu, kas jāsedz Komersantam, Komersantam, pieņemot preces, rodas personiskais pienākums segt šādus zaudējumus apjomā, kas ir ierobežots ar preču vērtību, kas ietver cenu, apdrošināšanu un C.I.F., ar nosacījumu, ka Pārvadātājs trīs mēnešu laikā pēc preču piegādes paziņo Komersantam par savu nolūku izsludināt vispārēju avāriju.
(3) Komersants pēc Pārvadātāja lūguma apņemas informēt par preču vērtību, kas ietver cenu, apdrošināšanu un C.I.F., kā arī sava galvotāja vārdu un adresi. Ja Komersants neiesniedz sava galvotāja garantiju, lai apmaksātu viņam sedzamo zaudējumu daļu vispārējas avārijas gadījumā, Komersants iesniedz citu garantiju, kas ir Pārvadātājam pieņemama.
20. Kolīzijas norma, kas regulē abu pušu vainu un jaunie Džeisona noteikumi
 Kolīzijas norma, kas regulē abu pušu vainu, un jaunie Džeisona noteikumi BIMCO pieņemtajā redakcijā ir šo noteikumu daļa.
21. Bīstamās preces
(1) Bīstamas vai jūras vides piesārņojumu izraisošas preces nedrīkst pieņemt pārvadāšanai, izņemot, ja Pārvadātājam vai viņa pārstāvim ir rakstiski iesniegti šādi dokumenti un pārvadājumam ir saņemta iepriekšēja atļauja: bīstamo preču deklarācija, instrukcijas transportēšanai ārkārtas situācijā, nepieciešamības gadījumā konteineru/ piekabju/ transportlīdzekļu iepakojuma sertifikāts, kas atbilst Starptautisko jūras pārvadājumu bīstamo preču kodeksam (IMDG Code) ar tā pielikumiem „Ārkārtas situācijas noteikumi kuģiem, kas pārvadā bīstamas preces" (EmS) un „Pirmā medicīniskās palīdzības rokasgrāmata negadījumiem ar bīstamām precēm" (MFAG) un/vai, kas atbilst pārvadāšanas laikā spēkā esošajai nacionālajai likumdošanai.
Visas transporta vienības un iepakojumi, kas satur bīstamas preces vai jūras vidi piesārņojošas preces, ir jāmarķē atbilstoši starptautiskajam bīstamo preču jūras pārvadājumu kodeksam, ar skaidri saskatāmu uzlīmi vai marķējumu transporta vienības vai iepakojuma ārpusē, kā to nosaka piemērojamie noteikumi vai tiesību akti.
Ja EmS numurs vai MFAG tabulas numurs IMDG kodeksa vispārējā indeksā nav pieejams, vai tas norāda uz MFAG apakšpunktiem 4.2, 4.3, vai 7.3, Ekspeditors bīstamo preču deklarācijai pievieno rakstiskus noteikumus angļu valodā transportēšanai ārkārtas situācijā, kas atbilst spēkā esošajai nacionālajai likumdošanai un Pārvadātāja prasībām.
Komersantam ir jāapstiprina, vai nu pārvadājuma dokumentos vai atsevišķā deklarācijā, ka viņa pārvadāšanai nodotā prece ir iepakota, apzīmēta un marķēta atbilstoši prasībām un ir piemērota pārvadāšanai.
(2) Ja izmanto kombinēto transportēšanu, katra atbilstošā ceļa posma gadījumā izmanto vai nu Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu starptautisko pārvadājumu ar autotransportu (ADR) un Kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu līguma (CIM) 1.pielikumu (RID) vai arī atsevišķas vienošanās starp līgumslēdzējām pusēm, kas noslēgtas saistībā ar šo pārvadājumu.
(3) Bīstamās preces no izkraušanas ostas jāizved tik ātri, cik iespējams, izņemot, ja to uzglabāšanai ostā ir saņemta īpaša atļauja.
(4) Pārvadātājs drīkst izkraut, iznīcināt vai padarīt nekaitīgas bīstamās preces, ja viņam nav deklarēts, ka tās ir bīstamas preces, vai arī, ja bīstamās preces ir kļūdaini deklarētas, vai arī, ja bīstamo preču pārvadājums aplūkojamā veidā sāk apdraudēt pamatni, citas preces vai vidi. Tas notiek ar Komersanta atbildību un par viņa līdzekļiem, izņemot gadījumu, ja ir izsludināta vispārēja avārija.
(5) Par jebkādu zaudējumu atlīdzināšanu, kompensēšanu un izdevumu segšanu atbild Komersants, ja tie izriet no tā, ka iepriekš minētās prasības nav izpildītas.
22. Ekspeditora veiktā preču konsolidācija. Saldēšanas un termoierīces
(1) Ja Pārvadātājs nav konsolidējis preces Transporta vienībā un nav sagatavojis preces pārvadāšanai, Pārvadātājs neatbild par Transporta vienībā esošo preču, ne arī par Transporta vienības zudumu vai bojājumu, pie tam neietekmējot Pārvadātāja tiesības, kas noteiktas 10. un 13. punktā, un Komersants atlīdzina Pārvadātājam visus zaudējumus, kompensē un sedz izdevumus, kuri Pārvadātājam ir radušies saistībā ar:
a) Transporta vienības pārslogošanu, nekorektu konsolidāciju, pārklāšanu vai nostiprināšanu;
b) preču nepiemērotību pārvadāšanai izmantotajā Transporta vienībā;
c) Transporta vienības nepiemērotību un/ vai neesamību kārtībā, izņemot gadījumu, ja Pārvadātājs pats ir iedevis šādu Transporta vienību preces pārvadāšanai un tās nepiemērotībai un/ vai neesamībai kārtībā bija jābūt redzamai pārbaudē tad, kad Pārvadātājs pieņēma Transporta vienību pārvadāšanai.
(2) Pārvadātājs neuzņemas atbildību par uz Transporta vienības uzstādīto saldēšanas vai termoierīču kārtībā neesamību.
23. Smagu kravu celšana
Visus izdevumus, kas ir saistīti ar preču piegādei, iekraušanai un izkraušanai nepieciešamajām ierīcēm, kas nav pastāvīgi uzstādītas piestātnē vai uz kuģa, sedz Komersants. Neskatoties uz 13. punkta 2. apakšpunktu, Pārvadātāja atbildība par smagu kravu celšanu ir ierobežota ar laika posmu no preču iekraušanas līdz izkraušanai.
VII ĪPAŠIE NOTEIKUMI UN NOTEIKUMI AR VIETĒJU NOZĪMI
24. Transportlīdzekļu ar vadītāju pārvadāšana
Transportlīdzekļu ar vadītāju pārvadājumu veic Preču pārvadājuma Standarta nosacījumos 2008 (publicēja ICC Finland) „Kuģa noteikumi: iekraušana kuģī" un „Kuģa nosacījumi: Izkraušana" minētajā kārtībā. Iepriekš minēto nosacījumu kopijas var saņemt pie Pārvadātāja vai ICC Somijas filiālē. (skatīt arī šo preču pārvadājuma standarta nosacījumu izrakstu 1. pielikumā).

25. Treileru pārvadāšana
Treileru pārvadājumu veic Preču pārvadājuma Standarta nosacījumos 2008 (publicēja ICC Finland) „Treilera nosacījumi" minētajā kārtībā. Iepriekš minēto nosacījumu kopijas var saņemt pie Pārvadātāja vai ICC Somijas filiālē. (Skatīt arī šo preču pārvadājuma standarta nosacījumu izrakstu 1. pielikumā).

26. Punktā 7.2 neietvertā klāja krava
Jebkura veida preces, neinformējot Komersantu, var glabāt gan uz augšējā klāja, gan zem tā. Preces, kas jāpārvadā uz augšējā klāja atbilstoši pārvadājuma līgumu apliecinošajam dokumentam un ko faktiski ved uz augšējā klāja, pārvadā bez Pārvadātāja atbildības par preces zudumu vai bojājumu, neatkarīgi no tā, vai iemesls bija slikti laika apstākļi, nerūpība vai jebkādi citi iemesli.
27. Transporta vienību pārbaude
Pārvadātājam ir tiesības, bet ne pienākums, jebkurā laikā atvērt Transporta vienības, kuras Komersants ir sagatavojis un konsolidējis pārvadājumam, lai pārbaudītu šādu tās un to saturu atbilstoši 21. un 22. (1) punkta a-c apakšpunktam, un, ja kādu no iepriekš minētajām Transporta vienībām atver un/ vai pārbauda muita vai cita atbildīga valsts iestāde, šādas atvēršanas un/ vai pārbaudes radītos izdevumus sedz Komersants un Pārvadātājs neatbild par tā izraisītu Komersanta preču zudumu, bojājumu, ar to saistītiem kavējumiem vai izdevumiem un Komersants atbrīvo Pārvadātāju no atbildības par šādas atvēršanas un/ vai pārbaudes sekām.
Komersantam ir pienākums ar savu atbildību un par saviem līdzekļiem izlabot visas kļūdas un trūkumus, un, ja viņš to nedara, Pārvadātājam ir tiesības uzskatīt transportēšanu par pabeigtu un nodrošināt preču pieejamību Komersantam jebkurā vietā. Šādā gadījumā Pārvadātājam ir tiesības saņemt visu fraktu un zaudējumu atlīdzību, kā noteikts šajā punktā zemāk.
28. Preču pārvadājumi, ko regulē kādas citas valsts jūrniecības kodekss
(1) Ja kravas pārvadājumam pa jūru piemērojami Dānijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Igaunijas vai Latvijas tirdzniecības jūrniecības kodeksi (tālāk tekstā KMS), šādu preču pārvadājumam pa jūru piemēro starptautisku konvenciju, kuru parakstīja 1924. gada 25. augustā Briselē, grozīja 1968.gada 23.februārī ar Briselē parakstīto protokolu (tālāk tekstā Hāgas/Visbijas noteikumi) un protokolu par SDR vienībām, kuru parakstīja Briselē 1979. gada 21. decembrī. Ja šo noteikumu nosacījumi vai pārvadājuma līguma nosacījumi atšķiras no Hāgas/ Visbijas noteikumiem vai KMS obligāti piemērojamiem noteikumiem un var kaitēt kravas nosūtītājam, kravas saņēmējam vai ekspeditoram, kas ir Komersants, šie nosacījumi ir spēkā neesoši tajā daļā, kas tieši vai netieši atšķiras no Hāgas/ Visbijas noteikumiem vai atbilstošajiem KMS noteikumiem.

(2) Klāja kravu un dzīvus dzīvniekus, kas saskaņā ar pārvadājuma līgumu apliecinošo dokumentu ir jāpārvadā uz augšējā klāja un ko faktiski arī ved uz augšējā klāja, pārvadā bez Pārvadātāja atbildības par preces zudumu, bojājumu vai piegādes kavēšanu, kas izriet no ar šādu kravu saistītiem īpašiem riskiem, tiktāl, cik Dānijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Igaunijas vai Latvijas jūrniecības kodeksa noteikumi ir piemērojami jūras pārvadājuma gadījumā.
29. Prevalēšana
Ja šie noteikumi atšķiras no jebkādas starptautiskas vienošanās vai nacionālā likuma obligātajiem nosacījumiem, kas strīda gadījumā ir piemērojami, minētās starptautiskās vienošanās vai nacionālā likuma obligātie nosacījumi prevalē, taču tikai tajā daļā, kas skar nosacījumu atšķirības, un ne citā daļā.

Tallinā, 16.12.2008.

 

 

Atpakaļ uz augšu

Hansabuss Business Line autobusa pārvadājumi

 

Hansabuss Business Line komercklases autobuss ir ar plašu salonu, ērtiem ādas sēdekļiem, WiFi, ēdināšanas iespējām un pat bibliotēku. Par pasažieru labsajūtu salonā rūpēsies autobusā stjuarte. 

Noteikumi

• Autobusa biļetes var iegādāties tikai kopā ar ceļojumu Tallink piedāvātajos maršrutos.
• Biļetes var iegādāties vēlākais 2 dienas pirms izbraukšanas datuma.
• Ceļojumu atcelt bez soda naudas var 3 dienas pirms izbraukšanas datuma.

 

Atpakaļ uz augšu

Tallink Shuttle autobusa pārvadājumi

Pamatinformācija par pārvadājumu:

Tallink Shuttle Bus (nekursē no 01.10. līdz 31.12.2016.)

11:30 Rīgas pasažieru osta - Tallink Hotel Riga, Elizabetes iela 24.

16:00 Tallink Hotel, Elizabetes iela 24 - Rīgas pasažieru osta.

Biļešu cena:

- autobusa biļešu cena: 3.50 EUR, bērniem līdz 5 gadiem brauciens bez maksas, bez atsevišķas sēdvietas.

- ja autobusā ir brīvas vietas, biļetes var iegādāties Rīgas pasažieru ostā (Eksporta iela 3a) un Tallink Hotel Riga.

NB! Pie autobusa vadītāja biļetes nevar iegādāties.

Atpakaļ uz augšu

Helsinku ostas Olympia termināls

Kuģi uz/no Stokholmas:
Silja Serenade un Silja Symphony 

Adrese:
Eteläsatama (South Harbor), Olympiaranta 1, FIN-00140, Helsinki

Darba laiks:
katru dienu: 9:30 - 17:00     
 

GPS koordinātas:
60°9'16"N 
24°55'16"E 

Reģistrācija:
• Pasažieriem bez transportlīdzekļiem un pasažieriem ar transportlīdzekļiem reģistrācija notiek atsevišķi.

Sabiedriskais transports:

• Starp pilsētas centru un Olympia ostu kursē tramvajs Nr. 3B un 3T.
• Tramvajs 3B atiet no Mannerheimintie un Aleksanterinkatu (galvenās iepirkšanās ielas) un 3T no galvenās dzelzceļa stacijas.

Bagāžas uzglabāšana: Ir

Bagāžas glabātuve: 2 x 1.00 EUR 

Valūtas maiņas punkts: Nav

Bankas automāts: Ir

Kafejnīca: Ir

Taksometri: Ir
Iesakām izvēlēties oficiālos taksometru pakalpojumu sniedzējus un noskaidrot maksu par pakalpojumu pirms braukšanas. 

Autostāvvieta: Ir

Atpakaļ uz augšu

Helsinku ostas Rietumu termināls - West Terminal (Länsiterminaali)

Kuģi uz/no Tallinas:
Star, Superstar un Silja Europa

Adrese:
Länsiterminaali, Tyynenmerenkatu 8,
00220 Helsinki 

Darba laiks: 
pirmdiena - piektdiena: 06:15-23:15
sestdiena: 06:45-23:15
svētdiena: 06:15-00:30

GPS koordinātas:

60°9'16"N 
24°55'16"E 

Reģistrācija:
• Pasažieriem bez transportlīdzekļiem un pasažieriem ar transportlīdzekļiem reģistrācija notiek atsevišķi. Ierodoties ostā ar transportlīdzekli, lūdzam sekot norādēm, lai nokļūtu transportlīdzekļu reģistrācijas punktā. 

Sabiedriskais transports:
• Starp pilsētas centru un Länsiterminaali ostu kursē autobuss Nr. 15A.

Bagāžas uzglabāšana: Ir
• Mazā bagāžas glabātuve: 2.00 EUR/24h
• Lielā bagāžas glabātuve: 4.00 EUR/24h

Valūtas maiņas punkts: Nav


Bankas automāts: Ir

Kafejnīca: Ir

Taksometri: Ir
Iesakām izvēlēties oficiālos taksometru pakalpojumu sniedzējus un noskaidrot maksu par pakalpojumu pirms braukšanas. 

Autostāvvieta: Ir

                                                                                                                                                                                                    Atpakaļ uz augšu

 

Tallinas pasažieru ostas D-Terminal

Kuģi uz/no Stokholmas:
Baltic Queen un Victoria I

Kuģi uz/no Helsinkiem:
Star, Superstar un Baltic Queen 

Adrese: 
D-termināls, Lootsi 13,
10151 Tallinn

Darba laiks:
Termināls:
Svētdiena-Piektdiena: 06:00 - 01:00
Sestdiena: 06:00 - 23:00
Tallink reģistrācija:
Svētdiena-Piektdiena: 06:00-22:30
Sestdiena: 06:00-20:30

Reģistrācija:
• Reģistrācija pasažieriem bez transportlīdzekļiem atrodas ostas ēkas 2.stāvā. Pasažieru nokļūšana uz kuģiem ir iespējama no ostas ēkas 3.stāva.
• Reģistrācija pasažieriem ar transportlīdzekļiem tiek organizēta atsevišķi no reģistrācijas pasažieriem bez transportlīdzekļiem. Ierodoties D-terminālā ar transportlīdzekli, lūdzam sekot norādēm, lai nokļūtu uz transportlīdzekļu reģistrācijas vietu.  

Sabiedriskais transports: 
No ostas kursē 2. autobuss, kas kursē maršrutā osta - pilsētas centrs - lidosta.

Bagāžas uzglabāšana: Ir 
• Mazā bagāžas glabātuve: 2.00 EUR/24h. 
• Lielā bagāžas glabātuve: 3.00 EUR/24h. 

Valūtas maiņas punkts: Ir 

Bankas automāts: Ir 

Kafejnīca: Ir 

Taksometri: Ir 
Terminālu apkalpo Tallink taksometru parks - Tallink Takso. 
Taksometros var norēķināties skaidrā naudā vai maksājot ar karti.
Uzziniet vairāk »  

Autostāvvieta: Ir 
Tallina Sadama maksas autostāvvieta: 
1 EUR/h
5.00 EUR/24h 
50 EUR/mēnesis

Värtahamnen Terminal Stokholmā

Kuģi uz/no Tallinas:
Baltic Queen un Victoria I

Kuģi uz/no Helsinkiem:
Silja Serenade un Silja Symphony

Kuģi uz/no Turku:
Galaxy un Baltic Princess

Adrese: 
Södra Hamnvägen 46, Stokholma

Darba laiks:
katru dienu: 5:45 - 19:30  

GPS koordinātas: 
SLat: N 59 ° 21,024 ' 
Lon: E 18 ° 06,372 '

Reģistrācija: 
• Reģistrācija pasažieriem bez transportlīdzekļiem atrodas ostas ēkas 2. stāvā. Pasažieru nokļūšana uz kuģiem ir iespējama no ostas ēkas 2. stāva.
• Reģistrācija pasažieriem ar transportlīdzekļiem tiek organizēta atsevišķi no reģistrācijas pasažieriem bez transportlīdzekļiem. Ierodoties ostas teritorijā ar transportlīdzekli, lūdzam sekot norādēm, lai nokļūtu uz transportlīdzekļu reģistrācijas vietu.  

Sabiedriskais transports: 
• No ostas uz pilsētas centru kursē Tallink autobuss. Autobusa kursēšanas laiki ir saskaņoti ar kuģu pienākšanas un atiešanas laikiem.
• Metro. Stacija Gärdet atrodas 500 metrus no ostas. No ostas uz metro staciju ved gājēju tiltiņš.
• Pilsētas sabiedriskais autobuss Nr.76.

Bagāžas uzglabāšana: Ir 

Valūtas maiņas punkts: Nav 

Bankas automāts: Ir 

Kafejnīca: Ir 

Taksometri: Ir
Iesakām izvēlēties oficiālos taksometru pakalpojumu sniedzējus un noskaidrot maksu par pakalpojumu pirms braukšanas. 

Autostāvvieta: Ir

Stokholmas Frihamnsterminalen osta

Kuģis uz/no Rīgas:
Isabelle un Romantika

Adrese: 
Frihamnen, Magasin 2, 10 253, Stockholm
Lūdzu, izmantojot GPS, norādiet šādu ostas adresi: Frihamnsgatan 21-23, Stockholm.

Darba laiks:
katru dienu: 10:15-17:00

GPS koordinātas: 
Lat: N 59° 20.591´
Lon: E 18° 07.119´  

Reģistrācija: 
• Reģistrācija pasažieriem bez transportlīdzekļiem atrodas ostas ēkas 2.stāvā. Pasažieru nokļūšana uz kuģiem ir iespējama no ostas ēkas 2.stāva.
• Reģistrācija pasažieriem ar transportlīdzekļiem tiek organizēta atsevišķi no reģistrācijas pasažieriem bez transportlīdzekļiem. Ierodoties Frihamnsterminalen ar transportlīdzekli, lūdzam sekot norādēm, lai nokļūtu uz transportlīdzekļu reģistrācijas vietu - Frihamnsgatan 63. 

Sabiedriskais transports: 
• No ostas uz pilsētas centru kursē Tallink autobuss. Autobusa kursēšanas laiki ir saskaņoti ar kuģu pienākšanas un atiešanas laikiem.
• Pilsētas sabiedriskais autobuss Nr.1 un Nr.76. 

Bagāžas uzglabāšana: Ir 
• Mazā bagāžas glabātuve: 2 x 10.00 SEK
• Lielā bagāžas glabātuve: 3 x 10.00 SEK

Valūtas maiņas punkts: Nav 

Bankas automāts: Ir 

Kafejnīca: Ir 

Taksometri: Ir 
Iesakām izvēlēties oficiālos taksometru pakalpojumu sniedzējus un noskaidrot maksu par pakalpojumu pirms braukšanas. 

Autostāvvieta: Ir 
Stockholms Stads Parkerings AB maksas autostāvvieta: 80.00 SEK/24h.

Norēķināšanās iespējas uz prāmjiem

Uz Tallink prāmjiem

Līnijā Helsinki - Tallina iespējams norēķināties skaidrā naudā, izmantojot eiro no 5 centiem (EUR). Norēķināties iespējams ar sekojošām kredītkartēm un debetkartēm: Mastercard, Debit Mastercard, Visa, Visa Debit, Visa Electron, Maestro, VPAY, American Express un Diners Club International kartēm.

Līnijā Tallina - Stokholma iespējams norēķināties skaidrā naudā, izmantojot eiro no 1 centa (EUR). Norēķināties iespējams ar sekojošām kredītkartēm un debetkartēm: Mastercard, Debit Mastercard, Visa, Visa Debit, Visa Electron, Maestro, VPAY un American Express kartēm.


Uz Silja prāmjiem

Iespējams norēķināties skaidrā naudā, izmantojot eiro no 5 centiem (EUR). 

Norēķināties iespējams ar sekojošām kredītkartēm un debetkartēm: 

- MasterCard
- VISA
- VISA Electron
- American Express
- Diners Club International
- Matkaluotto/Käyttöluotto
- OP-Kultaraha
- TiliRaha
- Aktiiviraha
- Stockmann account card
- Tapiola-kortti
- K-plussa debetkartēm un kredītkartēm
- Neste kredītkartēm
- Finnish bank kartēm
- Swedish bank kartēm

Norēķinoties ar kredītkartēm maksa par preci vai pakalpojumu var atšķirties atkarībā no valūtas svārstībām.

Atpakaļ uz augšu

DROŠĪBAS NOTEIKUMI PASAŽIERIEM

Lai nodrošinātu visu prāmju pasažieru un apkalpes locekļu ērtību un drošību, visiem pasažieriem ir obligāti jāievēro drošības prasības un prāmja personāla norādes attiecībā uz drošību, tāpat jāseko uz prāmja klājiem izvietotajam marķējumam. Prāmja komanda darbojas kapteiņa uzdevumā ar mērķi nodrošināt uz prāmja kārtību un drošību. Pasažieriem ir aizliegts traucēt citus pasažierus, apdraudēt viņus vai uzvesties citādi traucējoši. Persona, kas nespēj kontrolēt savu uzvedību, uzvedas traucējoši vai nepiedienīgi, ar kuģa kapteiņa rīkojumu var drošības nolūkā līdz brauciena noslēgumam tikt ievietota izolētā prāmja telpā.
 
1. Pasažierim ir jābūt gatavam uzrādīt derīgu biļeti, un pēc attiecīga lūguma jāpierāda sava identitāte, uzrādot prāmja apsardzes darbiniekam vai citam prāmja apkalpes darbiniekam derīgu ceļošanas dokumentu.
 
2. Drošības nolūkā var tikt veikta ikviena prāmja pasažiera vai ostas teritorijā atrodošās personas vai viņas bagāžas pārbaude, nepieciešamības gadījumā lūdzot sniegt attiecīgus paskaidrojumus. Personām nav pienākuma piekrist bagāžas kontrolei, personas apskatei vai paskaidrojumu sniegšanai, taču attiekšanās gadījumā personu var piespiest pamest ostas teritoriju, paziņojot par to policijai. Pārbaudei var tikt pakļauta pasažiera jebkura noslēgta bagāža, transportlīdzeklis, kajīte vai cita noslēgta glabātuve. Pasažieris, kam noteikts aizliegums iekāpt kuģī vai kuram likts pamest kuģi, nav tiesību pieprasīt atlīdzību par neizmatotajām biļetēm vai citiem izdevumiem, kas šajā sakarā radušies pasažierim.
 
3. Pasažierim visa brauciena laikā ir jābūt līdzi nepieciešamajiem ceļošanas dokumentiem. Ja uzņēmums tiek saukts pie atbildības vai citādi saskaras ar pasažiera ceļošanas vai citu dokumentu neesamības sekām, attiecīgais pasažieris ar atbildīgs par viņa vainas dēļ uzņēmumam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.
 
4. Uz prāmja netiek ielaisti pasažieri, kuru uzvedība traucē vai apdraud citus pasažierus, vai rada cita veida sarežģījumus, tāpat pasažieri, kuri neievēro noteiktās prasības, ir nepiedienīgi apģērbti vai attiecībā uz kuriem pastāv cits pamats viņu neielaišanai prāmī.
Personas, kas ir spēcīgā dzērumā, neievēro kārtības noteikumus, traucē citu pasažieru mieru un apdraud viņu drošību, kas rada draudus sev, citiem pasažieriem, kuģa komandai un kuģim, pēc kapteiņa rīkojuma var tikt ievietotas prāmja izolētā telpā un tuvākajā vai nākamajā ostā izraidītas no prāmja un nodotas vietējai policijai. Personas, kas traucē citu pasažieru mieru kajīšu zonā, var tikt izraidītas no kajīšu zonas, liedzot tām tiesības izmantot savu kajīti.
 
5. Alkoholisko dzērienu lietošana ir atļauta tikai kuģu restorānos un citās kuģa ēstuvēs. Līdzpaņemto alkoholisko dzērienu lietošana uz prāmja ir aizliegta. Prāmja veikalos iegādātu alkoholisko dzērienu lietošana prāmja koplietošanas zonās ir aizliegta. Līdzpaņemtas pārtikas lietošana prāmja restorānos ir aizliegta, izņemot īpašai diētai paredzētu pārtiku vai zīdaiņu barību un dzērienus.
 
Kruīza ceļojumu, trešo personu rīkotu ceļojumu, speciālo ceļojumu un/vai īpašo piedāvājumu ceļojumu pasažieriem ir aizliegts ienest kuģī pārtikas produktus un alkoholiskos dzērienus. Uz kuģa atļauts ņemt līdzi vienīgi īpašai diētai paredzētu pārtiku vai zīdaiņu barību. Uzņēmumam ir tiesības atsavināt pasažiera līdzpaņemto alkoholu un pārtikas produktus, un to vērtība pasažierim netiek atlīdzināta.
 
6. Pasažieriem aizliegts ienest kuģī bīstamus priekšmetus un materiālus. Ienesot kuģī šaujamieročus vai citus ieročus un munīciju, par to pārvadāšanu jāziņo ceļojuma rezervēšanas laikā vai, vēršoties kuģa informācijas centrā, pēc kā ieroči un munīcija tiks novietoti uzglabāšanai kuģa drošības dienesta seifā vai citā kuģa speciālā telpā. Kuģa komandai ir tiesības iepazīties ar ieroča un/vai munīcijas nēsāšanas atļauju un dokumentiem, kas apliecina tiesības ievest tos mērķa valstī. Ja šādu dokumentu nav vai persona tos neuzrāda, komandai ir tiesības atteikties pārvadāt pasažieri. Šādā gadījumā uzņēmums neatlīdzina pasažierim nodarītos zaudējumus.
 
7. Narkotisko vielu pārvadāšana un lietošana uz prāmja ir aizliegta. Medicīniskos nolūkos ārsta izrakstītu narkotisko vielu (medikamentu) ienešana uz kuģa klāja ir atļauta tikai ar attiecīgu ārsta izziņu, kura jāuzrāda pēc vajadzības.
 
8. Pasažieriem uz prāmja aizliegts lietot atklātu uguni. Atklātu uguni atļauts lietot vienīgi tabakas izstrādājumu aizdedzināšanai to smēķēšanas nolūkā tam paredzētā vietā. Pasažieriem ir aizliegts kajītēs vai citās koplietošanas telpās lietot elektriskās spirāles vai citas ēdiena gatavošanai izmantojamas elektriskās ierīces. Kuģa darbinieki var izņemt minētās ierīces to novietošanai pagaidu glabāšanā. Pasažieriem aizliegts atstāt bez uzraudzības līdzpaņemtās elektroniskās ierīces, kas ir pievienotas kuģa strāvas tīklam. Uz kuģa klāja ir aizliegts pārvietoties ar velosipēdiem, riteņiem, skrejriteņiem (t. sk. elektriskajiem) u. c., izņemot uzbraucot un nobraucot no autoklāja.
 
9. Smēķēšana ir atļauta tikai tam speciāli paredzētās un attiecīgi apzīmētās vietās. Smēķēšana (t. sk. e-cigarešu lietošana) kuģa pasažieru zonā, kajītēs un citās kuģa sabiedriskās vietās ir aizliegta. Kuģa dūmu detektoru aizklāšana vai citāda bojāšana ir stingri aizliegta.
 
10. Ceļojuma laikā pasažieriem atļauts uzturēties tikai un vienīgi pasažieru zonā. Neatļauta uzturēšanās uz autoklāja, transportlīdzekļu remonts un darbības ar degvielu ceļojuma laikā ir stingri aizliegtas.
 
11. Atrodoties uz kuģa klāja, pasažieriem jāņem vērā citu pasažieru komforts. Pastiprinātāju un citu spēcīgu skaņas avotu izmantošana kajīšu zonā ir aizliegta, un šādas ierīces var tikt uz laiku izņemtas un novietotas uzglabāšanai līdz ceļojuma beigām.
 
12. Jauniešu grupu pavadoņi ir atbildīgi par savas grupas dalībnieku darbībām uz kuģa un par šo drošības noteikumu ievērošanu. Problemātiskās situācijās grupas vadītājs sadarbojas ar kuģa personālu un pilda tā norādījumus.
 
13. Kajītē esošo priekšmetu (spilvenu, gultas veļas, krēslu un citu uzņēmumam piederošu priekšmetu) iznešana no kajītes un bojāšana ir aizliegta. Par visiem uz kuģa notikušiem zādzības, ielaušanās, krāpšanas vai citas pretlikumīgas rīcības gadījumiem tiek ziņots policijai.
 
14. Kuģa drošības un signalizācijas ierīču (ugunsdzēšanas ierīču, sprinkleru, trauksmes zvanu, glābšanas vestu un laivu, drošības marķējuma, t. sk. kajītes numuru (šis saraksts nav izsmeļošs) bojāšana vai nepamatota aktivēšana ir stingri aizliegta. Par minētajiem pārkāpumiem tiek ziņots policijai.
 
15. Pasažierim, kas ir sabojājis kuģa mantu, izdarījis zādzību vai nodarījis citādu kaitējumu, ir pienākums atlīdzināt viņa nodarītos zaudējumus. Pasažieris var atlīdzināt nodarīto kaitējumu, veicot attiecīgu maksājumu uz vietas kuģa informācijas centrā. Ja atlīdzība netiek samaksāta, uzņēmumam ir tiesības piedzīt zaudējumu summu vēlāk. Pasažieri, kas ceļo uz vienas rezervācijas un biļetes pamata vienā kajītē, ir solidāri atbildīgi par kuģim un tā mantai nodarīto kaitējumu.
 
16. Pasažieriem uz kuģa klāja aizliegts nodarboties ar saimniecisko darbību un cita veida tirdzniecību, organizēt ziedojumu vākšanu, loterijas vai propagandas pasākumus, nodarboties ar aģitāciju vai teikt politiskas runas, ja tas nav iepriekš saskaņots ar uzņēmumu.
 
17. Uzņēmums neatbild par pasažieru naudu, vērtspapīriem, zelta un sudraba izstrādājumiem, rotaslietām, aksesuāriem, mākslas darbiem, citām vērtīgām un personiskām mantām, kas atstātas kajītē. Pasažieri var nodot savas vērtslietas un dārglietas glabāšanai kuģa informācijas centrā esošajā seifā vai citur uz kuģa.
 
18. Ja uz kuģa tiek izdarīts nodarījums, kas saskaņā ar kuģa karoga valsts likumdošanu tiek kvalificēts kā noziedzīgs nodarījums, kapteinis vadās no kuģa karoga valsts tiesību aktos noteiktā, lai nodrošinātu pierādījumu iegūšanu un notikuma vietas apstākļu saglabāšanu.
 
19. Citu pasažieru vai kuģa komandas locekļu fotografēšana vai filmēšana atļauta vienīgi ar attiecīgo personu piekrišanu.
 
Norādes par bagāžu pasažieriem tiek sniegtas ostas terminālī, uz kuģa klāja, tāpat ceļojuma un citos dokumentos. Papildinformācija atrodama uzņēmuma mājaslapā www.tallink.com.
 
Saskaņā ar Igaunijas Tirdzniecības flotes likuma 60. panta 4. daļu, Somijas Jūras kodeksa 15. panta 4. daļu, Zviedrijas Jūras kodeksa 15. panta 7. daļu, Starptautisko kuģu un ostu objektu drošības kodeksu, ES regulu 725/2004 un Igaunijas, Somijas, Latvijas un Zviedrijas jūras administrāciju drošības apkārtrakstu noteikumiem katram pasažierim (t. i., personām, kas neietilpst kuģa apkalpes sastāvā), atrodoties uz kuģa vai ostas terminālī, ir jāievēro minēto tiesību aktu prasības.
 
Valdes lēmums, 01.03.2023., spēkā no 15.03.2023.

Drošības noteikumi uz kuģa un autoklāja

 
Drošība uz kuģa
 
Vispārēja informācija
Mūsu galvenais pienākums ir nodrošināt uz kuģa esošo cilvēku, kuģa un apkārtējās vides drošību. Uz mūsu kuģiem tiek ievēroti visaugstākie drošības standarti.
 
Mūsu darbinieki
Pirms darba uzsākšanas mūsu darbinieki apgūst drošības procedūras. Papildus tam katru nedēļu tiek organizētas drošības apmācības uz kuģiem. Mūsu uzņēmums cieši sadarbojas ar jūras glābšanas dienestiem un kopā ar tiem uz mūsu kuģiem organizē liela mēroga starptautiskas mācības. Mūsu darbinieki ir apmācīti ugunsdrošības, pirmās palīdzības un drošības aprīkojuma izmantošanas jautājumos.
 
Kuģi
Mūsu kuģus, kā arī drošības procedūras uz tiem, regulāri kontrolē un sertificē jūras varas iestādes. Papildus tam tiek veikts iekšējais audits un kontrole, kā arī regulāras tehniskās apkopes. 
Katru reizi dodoties jūrā, kuģa komanda sniedz informāciju par drošību. Papildu informācija par drošību uz kuģa ir pieejama kajītēs un informācijas dienestā. Mūsu darbinieki palīdzēs Jums, ja Jums ir kādi papildu jautājumi.
 
Ārkārtas situācijas
Tiek regulāri organizētas mācību trauksmes, kurās mūsu darbinieki apgūst pasažieru glābšanu ārkārtas situācijās. Ārkārtas situācijas gadījumā atskanēs 7 gari un 1 īss signāls. Tas nozīmē, ka pasažieriem ir jādodas uz tuvāko pulcēšanās vietu. Kartes ar tuvākajām pulcēšanās vietām ir pieejamas kajītēs un gaiteņos. Nepārtraukti tiks sniegta informācija arī pa skaļruņiem. Pulcēšanās vietā darbinieki sniegs tālākus norādījumus.
 
Drošības aprīkojums
Drošības aprīkojuma daudzums vienmēr atbilst maksimālajam uz klāja esošo cilvēku skaitam. Evakuācijas vietās ir pieejamas glābšanas vestes pieaugušajiem un bērniem ar to lietošanas instrukcijām.
 
Ugunsdrošības pasākumi
Visi mūsu kuģi ir aprīkoti ar dūmu un/vai siltuma detektoriem un ugunsdzēsības sistēmu. Kuģa sektori ir savā starpā atdalīti ar ugunsdrošām durvīm. Gaiteņos ir izgaismoti evakuācijas norādījumi. Īpaši apmācīti darbinieki visu diennakti veic regulāras kontroles apgaitas.
 
Informācija
Informācija par drošību ir pieejama kajītēs, gaiteņos un informācijas dienestā. Katru reizi dodoties jūrā, tiek sniegti vispārēji drošības norādījumi, kas ir dzirdami uz visa kuģa. Mūsu darbinieki atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem par drošību.
 
 
Drošība uz auto klāja
Pasažieriem ar automobiļiem un motocikliem ir jāievēro šādi norādījumi:
 
Visiem priekšmetiem automobilī ir jābūt stingri nostiprinātiem. Uz auto klāja ir aizliegta smēķēšana un atklāta liesma.
Pasažieri nevar piekļūt auto klājam ceļojuma laikā. Auto klājs ceļojuma laikā ir slēgts un tiek atvērts 15–30 minūtes pirms ierašanās ostā.
Pasažieriem ir jāievēro auto klāja personāla sniegtie norādījumi. Nedrīkst iedarbināt dzinēju, kamēr nav pienākusi Jūsu kārta nobraukt no kuģa.
 
Uz auto klāja nedrīkst pārvadāt uzliesmojošus šķidrumus atvērtās tvertnēs. Autotreileru gāzes krāniem ceļojuma laikā ir jābūt aizvērtiem. Informējiet darbiniekus par jebkādu bīstamu vielu (gāzu, sprāgstvielu, uzliesmojošu un kodīgu šķidrumu u. c.) pārvadāšanu. Uz to pārvadāšanu uz pasažieru kuģiem attiecas ierobežojumi. Ja Jūs pārvadājat šādas vielas, informējiet par to reģistratūras personālu pirms došanās ceļā un nodrošiniet, lai Jums būtu visi nepieciešamie dokumenti.

 

Atpakaļ uz augšu

Pase un ieceļošanas vīza

Lai dotos braucienā ar Tallink prāmjiem, ir nepieciešama derīga pase vai personas apliecība (identifikācijas karte). 

Pirms brauciena, lūdzu, pārbaudiet, kādi ieceļošanas dokumenti ir nepieciešami attiecīgajās valstīs. 
Pasažieriem ir nepieciešams pārliecināties par to, vai attiecīgajā valstī ir nepieciešama ieceļošanas vīza. Gadījumā, ja ieceļošanas vīza ir nepieciešama, pasažieriem pašiem ir pienākums pieteikties vīzas saņemšanai. Gadījumā, ja ieceļošanas vīza vai citi ceļošanas dokumenti neatbilst prasībām un pasažieris netiek ielaists attiecīgajā valstī, pasažieris atbild par zaudējumiem un izdevumiem, kas radušies šādu apstākļu rezultātā. 

Prāmju terminālos pasažieri var tikt pakļauti drošības kontroles pasākumiem, kas atbilst Starptautiskās Jūrniecības organizācijas noteikumiem. 

Atpakaļ uz augšu

Reģistrācija ceļojumiem

Reģistrācija:
Ceļošanas dokuments pasažierim tiek izsniegts ostā, kad pasažieris reģistrējas ceļojumam, uzrādot rezervācijas numuru un derīgu personu apliecinošu dokumentu: pasi vai personas apliecību – identifikācijas karti. Ja maksājums tiek veikts ar kredītkarti, Tallink rezervē tiesības pieprasīt uzrādīt kredītkarti. Kad pasažieris reģistrējas, viņam tiek izsniegta iekāpšanas karte, kā arī priekšapmaksas kuponi, piemēram, ekskursijas un viesnīcas kuponi. Iekāpšanas karte jāuzrāda drošības darbiniekiem pirms uzkāpšanas uz kuģa. Reģistrācija ceļojumam notiek izbraukšanas dienā tajā valstī un ostā, kas ir iegādātā ceļojuma sākuma un izbraukšanas valsts un osta.

Pasažieru reģistrācija:
 
Rīga - Stokholma
Pasažieriem bez transportlīdzekļiem reģistrācija, t.sk. uzkāpšana, tiek slēgta 30 minūtes pirms prāmja atiešanas.
Pasažieriem ar transportlīdzekļiem reģistrācija tiek slēgta 1 stundu pirms prāmja atiešanas.
 
• Reģistrācija pasažieriem bez transportlīdzekļiem notiek ostas ēkas 1. stāvā. Nokļūt uz kuģiem iespējams no ostas ēkas 2. stāva.
• Pasažieriem bez transportlīdzekļiem un pasažieriem ar transportlīdzekļiem reģistrācija notiek atsevišķi. Ierodoties ostā ar transportlīdzekli, lūdzam sekot norādēm, lai nokļūtu transportlīdzekļu reģistrācijas punktā. 
 

Jaunums! Automātiskās reģistrācijas termināls - ātra un ērta iespēja reģistrēties ceļojumam bez rindas. Lūdzu, paņemiet līdzi ceļojuma rezervācijas un drošības numuru.

Stokholma - Rīga

Pasažieriem bez transportlīdzekļiem reģistrācija, t.sk. uzkāpšana, tiek slēgta 30 minūtes pirms prāmja atiešanas.
Pasažieriem ar transportlīdzekļiem reģistrācija tiek slēgta 1 stundu pirms prāmja atiešanas.

Tallina - Helsinki

Pasažieriem reģistrācija, t.sk. uzkāpšana, tiek slēgta 30 minūtes pirms prāmja atiešanas.

Helsinki - Tallina

Pasažieriem reģistrācija, t.sk. uzkāpšana, tiek slēgta 30 minūtes pirms prāmja atiešanas.

Tallina - Stokholma (Mariehamna)

Pasažieriem bez transportlīdzekļiem reģistrācija, t.sk. uzkāpšana, tiek slēgta 30 minūtes pirms prāmja atiešanas.
Pasažieriem ar transportlīdzekļiem reģistrācija tiek slēgta 1 stundu pirms prāmja atiešanas.

NB! Pasažieriem ar transportlīdzekļiem, kuri dodas uz Mariehamnu, reģistrācija tiek slēgta 1,5 stundu pirms prāmja atiešanas.
No Mariehamnas pasažieriem ar transportlīdzekļiem reģistrācija tiek slēgta 30 minūtes pirms prāmja atiešanas.
 
Stokholma - Tallina (Mariehamna) 

Pasažieriem bez transportlīdzekļiem reģistrācija, t.sk. uzkāpšana, tiek slēgta 30 minūtes pirms prāmja atiešanas.
Pasažieriem ar transportlīdzekļiem reģistrācija tiek slēgta 1 stundu pirms prāmja atiešanas.

NB! Pasažieriem ar transportlīdzekļiem, kuri dodas uz Mariehamnu, reģistrācija tiek slēgta 1,5 stundu pirms prāmja atiešanas.
No Mariehamnas pasažieriem ar transportlīdzekļiem reģistrācija tiek slēgta 30 minūtes pirms prāmja atiešanas. 


• Pasažieriem ar transportlīdzekļiem reģistrācija tiek slēgta 1 stundu pirms prāmja atiešanas.
• Prāmis negaida pasažierus, kas nokavējuši reģistrāciju, t.sk. uzkāpšanu. Gadījumos, kad pasažieris nokavējis reģistrāciju, iekāpšana prāmī netiek garantēta.
• TALLINK nav atbildīgs par pasažieru kavēšanos.
• Lūdzu, pārliecinieties, ka Jums līdzi ir derīga pase vai ID karte.
• Ja Jūs neesat pārliecināts, vai Jums ir vajadzīga vīza, tad lūdzam kontaktēties ar konkrētās valsts vēstniecību.

Atpakaļ uz augšu

Pasažieri ar veselības traucējumiem, grūtnieces un pasažieri ar kustību ierobežojumiem

 

Uz visiem mūsu prāmjiem diennakti pieejama medicīnas darbinieka palīdzība, kas spēj palīdzēt akūtu veselības traucējumu gadījumā, kā arī sniegt pirmo neatliekamo palīdzību.

Ja Jums ir veselības traucējumi vai Jūs gaidāt bērniņu, pirms ceļojuma rezervēšanas, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.
Mēs nerekomendējam doties ceļojumā grūtniecības pēdējos mēnešos.
 
Plānojot ceļojumu personām ar kustību ierobežojumiem, kā arī personām ar veselības traucējumiem jāizvērtē ierobežojumi ceļojot jūrā. Pasažieriem, kuriem nepieciešama pavadošā persona, jānodrošina sev piemērots pavadonis.
 

Pasažieriem ar ierobežotām spējām ceļot, kā norādīts iepriekš, rezervējot ceļojumu, jāinformē Tallink, kā arī jāinformē prāmja Informācijas centra darbinieki, ierodoties uz prāmja - arī jāsniedz visa nepieciešamā informācija, jānorāda kajītes numurs. Drošības apsvērumu dēļ prāmja kapteinim ir tiesības ieteikt pavadoni.

 

Atpakaļ uz augšu

Jauniešu grupas

 

Pirms plānotā ceļojuma mēs iesakām visām ceļotāju grupām iepazīties ar jauniešu grupu noteikumiem. 
 
Jauniešu grupas sastāvā jābūt galvenajam grupas vadītājam vai vairākiem vadītājiem, kā arī jauniešiem. Grupas vadītājs ir atbildīgs par ceļojuma rezervāciju caur Tallink Silja konferenču un grupu aģentiem - (Latvijā groups@tallink.lv ) vai tūrisma aģentūrām. Veicot rezervāciju rezervācijas aģents jāinformē par to, ka grupa ir jauniešu grupa, jo jauniešu grupu skaits ir ierobežots. Tallink apliecina rezervāciju pēc visas nepieciešamās informācijas,   personu vārdu, uzvārdu, telefona numuru, saņemšanas.

Grupas vadītāja kajītei jābūt tās pašas kategorijas kā visiem grupas dalībniekiem. Veicot rezervāciju, grupas vadītājam nodod Tallink grupu vadītāja noteikumus. Noteikumu kopija tiek nodota visiem grupu vadītājiem.

Grupas vadītājam jabūt sasniegušam vismaz 25 gadu vecumu, uz 10 nepilngadīgām personām vai jauniešiem jābūt vienam grupas vadītājam. 

Grupai jāierodas terminālā vismaz stundu pirms prāmja atiešanas laika. Grupas vadītājs ir atbildīgs par grupas reģistrācijas procedūru, grupas vadītāja pienākums ir pārliecināties, ka kajīšu numuri tiek iereģistrēti grupas dalībnieku sarakstā. Grupas vadītājam uz prāmja jāierodas kopā ar visu grupu un prāmja drošības dienesta pārstāvim, kas veic prāmja iekāpšanas karšu pārbaudi, jāuzrāda grupas vadītāja saraksts. Prāmja drošības dienesta darbiniekam ir tiesības pieprasīt grupas līderim personības apliecinošu dokumentu. Katram grupas dalībniekam ceļojuma laikā jabūt līdz personu apliecinošam dokumentam - pasei. 

Grupas vadītāju pienākumos ietilpst: 

Pārliecināties, ka grupas dalībnieki netrokšņo un netraucē pārējos pasažierus. 
Pārliecināties, ka jauniešiem un nepilngadīgām personām nav līdzi alkohols uz klāja. 
Asistēt prāmja komandai disciplīnas nodrošināšanā, kā arī citās situācijās, vadoties pēc komandas norādījumiem. 
Grupas vadītājs un citi grupas locekļi ir atbildīgi par zaudējumiem citiem pasažieriem un Tallink Silja kompānijai, kas izraisīti tīšas vai netīšas grupas dalībnieku darbības rezultātā.

Atpakaļ uz augšu

VECUMA IEROBEŽOJUMI

VECUMA IEROBEŽOJUMI IZMANTOJOT TALLINK SILJA LINE PRĀMJU UN CEĻOJUMU PAKALPOJUMUS

INDIVIDUĀLIE CEĻOTĀJI

Vecuma ierobežojums 18 gadi

Tallina-Stokholma (VICTORIA I, BALTIC QUEEN). 
Turku-Stokholma (BALTIC PRINCESS) - ar nakšņošanu uz prāmja.
Turku-Mariehamna, Helsinki-Mariehamna (DIENAS KRUĪZS).
Helsinki-Stokholma, (SILJA SERENADE, SILJA SYMPHONY).
Tallina-Helsinki (STAR, MEGASTAR) - ar nakšņošanu uz prāmja.

Pasažieri vecumā līdz 17 gadiem (ieskaitot) var ceļot kopā ar:
• aizbildni (māte, tēvs, aizbildnis).
• ģimenes locekli vai citu aizbildni (minimālais aizbildņa vecums -  25 gadi), kuru pilnvarojis aizbildnis (ne vairāk kā 2 nepilngadīgie, neskaitot savus bērnus). Pasažieriem, kuri jaunāki par 17 gadiem, ceļojuma laikā jābūt līdzi aizbildņa izsniegtai pilnvarai.
• ja aizbildnis nav ģimenes loceklis, aizbildnim jāaizpilda aizbildņa veidlapa.

Vecuma ierobežojums 15 gadi (Tallinna-Helsinki, Turku-Stokholma)
Ceļojumi vienā virzienā un dienas kruīzi, bez nakšņošanas uz prāmja (neatkarīgi no prāmja) - katru darba dienu.
Pasažieri vecumā no 15 līdz 17 gadiem var ceļot vieni, uzrādot aizbildņa parakstītu atļauju.

Pasažieri vecumā līdz 14 gadiem (ieskaitot) var ceļot kopā ar:
• aizbildni (māte, tēvs, aizbildnis).
• ģimenes locekli vai citu aizbildni (minimālais aizbildņa vecums -  25 gadi), kuru pilnvarojis aizbildnis (ne vairāk kā 2 nepilngadīgie, neskaitot savus bērnus). Ceļojuma laikā jābūt līdzi aizbildņa izsniegtai pilnvarai.
• ja aizbildnis nav ģimenes loceklis, aizbildnim jāaizpilda aizbildņa veidlapa.

Svarīgi zināt:
• Ģimenes locekļi - ceļojoša bērna vecāks vai cits likumīgais pārstāvis.  
• Pavadošā persona - persona, kura pārstāv ceļojošu bērnu vecumā līdz 17 gadiem. Attiecībā uz pavadoņa vecumu ir noteikti šādi ierobežojumi:
- maršrutā Tallina–Helsinki bez nakšņošanas – persona, kas sasniegusi 21 gadu vecumu;
- citos maršrutos – persona, kas sasniegusi 25 gadu vecumu. Izņēmuma kārtā skolotājs vai treneris, kurš ir jaunāks par 25 gadiem, drīkst pavadīt savu skolēnu vai trenējamo jaunieti.
• Pavadošajai personai ir jāiepazīstas ar Tallink noteikumiem pavadošajām personām un jāparaksta attiecīgs dokuments, tāpat jāuzņemas atbildība par viņa pavadībā ceļojošajām personām un viņu nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu.
• Gadījumā, ja persona nevar uzrādīt rakstisku pilnvaru vai pārkāpj vecuma ierobežojumus, prāmju līnija neatbild par pasažierim radītajiem zaudējumiem un neatmaksā biļetes iegādei iztērētos līdzekļus.
• Pasažieris / persona, kas veic ceļojuma rezervēšanu, ir atbildīga par atbilstošu pilnvaru sagatavošanu.
• Pavadonis ir atbildīgs par to, ka jaunieši ievēro alkoholisko dzērienu aprites likumu un kuģa noteikumus, un ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, ko jaunieši nodarījuši kuģošanas kompānijai, viesnīcai, citiem pasažieriem vai sev.
• Tallink Silja Line ir tiesības mainīt vecuma ierobežojumus.

JAUNIEŠU GRUPAS

Uz jauniešu grupām attiecināmi tie paši vecuma ierobežojumi, kas tiek piemēroti citiem pasažieriem. Gadījumā, ja tiek veikta biļešu rezervācija pasažieru grupai, kura sastāv no vairāk nekā 10 nepilngadīgiem pasažieriem, kurus nepavada aizbildņi, šāda pasažieru grupa tiek uzskatīta par jauniešu grupu. Veicot biļešu rezervēšanu grupai, par šādiem apstākļiem nepieciešams informēt biļešu rezervēšanas un pārdošanas aģentu, jo jauniešu grupu skaits uz prāmjiem ir ierobežots. 
Jauniešu grupu ir jāpavada pieaugušai personai, kas sasniegusi vismaz 25 gadu vecumu. Grupas vadītājam rakstiski jāapliecina, ka viņš / viņa ir informēts /-a par Tallink Silja Line prāmju līnijas noteikumiem, kas attiecināmi uz pasažieru grupu vadītājiem. Viens grupas pavadonis var uzņemties atbildību un pavadīt ne vairāk kā 10 jauniešus vai bērnus, kas reģistrēti sarakstā. Grupas pavadonim un jauniešu grupai jāiegādājas ceļojums vienas klases kajītēs un jāierodas uz kuģa klāja kopā. Grupas pavadonim uz grupas pavadoņa veidlapas jāveic reģistrācijas kasē saņemto grupas dalībnieku kajīšu numuru uzskaite, jāparaksta un jāuzrāda prāmja drošības dienesta pārstāvjiem. Drošības apsvērumu dēļ katram grupas dalībniekam līdz 18 gadu vecumam jābūt līdzi rakstveida vecāku/aizbildņu pilnvarai, kas apliecina grupas pavadoņa tiesības pavadīt jaunieti ceļojuma laikā.

INSTRUKCIJU VEIDLAPAS INDIVIDUĀLAJIEM CEĻOTĀJIEM UN JAUNIEŠU GRUPĀM

Lai apliecinātu aizbildņa un jauniešu grupas vadītāja pilnvaras, tiek izmantotas Tallink Silja Line veidlapas. 

Ceļojumi maršrutā Rīga-Stokholma, Tallina-Stokholma, Helsinki-Stokholma:

Instrukcijas nepilngadīgo aizbildņiem - individuālajos ceļojumos (pdf).

Instrukcijas nepilngadīgo aizbildņiem - jauniešu grupas (pdf).

Aizbildņa pilnvarojums pavadīt nepilngadīgu pasažieri (līdz 17 gadu vecumam) (pdf).

Ceļojumi maršrutā Tallina-Helsinki, Turku-Stokholma:

Aizbildņa pilnvarojums ceļot vienam (15-17 gadu vecumā) (pdf).

Aizbildņa pilnvarojums pavadīt nepilngadīgu pasažieri (līdz 17 gadu vecumam) (pdf).

Rakstveida aizbildņa pilnvarai jābūt līdzi ceļojumā, un tā pēc pieprasījuma jāuzrāda prāmja apkalpei.

 

Atpakaļ uz augšu

Rīgas pasažieru osta

Kuģis uz/no Stokholmas:
Isabelle un Romantika

Adrese: 
Eksporta iela 3a, Rīga

Darba laiks: 
katru dienu: 09:00-18:00

GPS koordinātas:
Lat: N 56° 57.32´
Lon: E 24° 5.40 ´ 

Informācija un biļešu PĀRDOŠANA:
Darba laiks:
katru dienu: 09:00–18:00

Informācija »

Reģistrācija:
• Reģistrācija pasažieriem bez transportlīdzekļiem notiek ostas ēkas 1. stāvā. Nokļūt uz kuģiem iespējams no ostas ēkas 2. stāva.
• Pasažieriem bez transportlīdzekļiem un pasažieriem ar transportlīdzekļiem reģistrācija notiek atsevišķi. Ierodoties ostā ar transportlīdzekli, lūdzam sekot norādēm, lai nokļūtu transportlīdzekļu reģistrācijas punktā. 
Jaunums! Automātiskās reģistrācijas termināls » - ātra un ērta iespēja reģistrēties ceļojumam bez rindas. Lūdzu, paņemiet līdzi ceļojuma rezervācijas un drošības numuru.
 
Sabiedriskais transports:
Lai nokļūtu no ostas uz pilsētas centru iesakām izmantot:
• Tallink autobusu

Biļešu cena: 
• Iegādājoties autobusa biļetes iepriekšpārdošanā kopā ar ceļojumu un rezervāciju Tallink Hotel Riga viesnīcā: 2.50 .
• Pārējos gadījumos: 3.50 
• Bērniem līdz 5 gadu vecumam brauciens bez maksas, bez atsevišķas sēdvietas.
Uzziniet vairāk »

• Rīgas pilsētas sabiedrisko transportu.
Tramvajs Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 vai Nr. 9: no pieturas Kronvalda bulvāris uz pieturu Nacionālā Opera.
 

Bagāžas uzglabāšana: Ir
• Izmēri: dziļums 82 cm; platums 42 cm; augstums 65 cm.
• Bagāžas glabātuve: 1.00 .

Valūtas maiņas punkts: Ir
Ir iespējama tikai skaidras naudas valūtas maiņa. 
Nav iespējamas naudas maiņas operācijas, norēķinoties ar bankas maksājumu kartēm.

Bankas automāts: IR

Kafejnīca: IR

Taksometri: IR
Iesakām izvēlēties oficiālos taksometru pakalpojumu sniedzējus un noskaidrot maksu par pakalpojumu pirms braukšanas. 

Autostāvvieta: IR
EuroPark maksas autostāvvieta: 12.00  / 24h.

Ceļojuma rezervēšana un biļešu iegāde

Ceļojuma rezervēšana
Veicot ceļojuma rezervēšanu jums jāuzrāda sekojoša informācija par katru pasažieri: 
- uzvārds
- vārds
- dzimums
- dzimšanas datums
- pilsonība
- telefona numurs

Kajītes atrašanās vieta

Rezervēt konkrētu kajīti konkrētā prāmja daļā nav iespējams, tomēr mēs cenšamies pēc iespējas pielāgoties pasažieru vēlmēm. Kajītēs un kajīšu zonas koridoros smēķēt ir aizliegts. Drošības apsvērumu dēļ, kā arī nesmēķējošo pasažieru ērtības labad smēķēt ir atļauts vienīgi atsevišķās īpaši smēķēšanai paredzētās vietās. 

Ceļojuma datuma maiņa

Gadījumā, ja biļetes tiek izmantotas datumā, kas atšķiras no sākotnēji plānotā ceļojuma datuma, sākotnējo rezervāciju nepieciešams atcelt un veikt jaunu rezervāciju. Veiktās izmaiņas tiek ierakstītas rezervācijas datos. Veicot izmaiņas, nepieciešams arī apmaksāt biļetes cenas starpību, kas var būt saistīta ar sezonālām u.c. izmaiņām. Veicot izmaiņas ceļojuma datumā vēlāk kā 21 dienu pirms izbraukšanas datuma, tiek piemērota soda nauda 10.00 EUR apmērā.

Biļetes nozaudēšanas gadījumā

Ja tiek nozaudēta oriģinālā ceļojuma biļete, jums ir jāiegādājas jauna biļete. Ja oriģinālā biļete tiek atrasta līdz ceļojumam, kompānija var zaudējumu par jauno iegādāto biļeti atlīdzināt. Mēs jums iesakām izmantot ceļojuma apdrošināšanu, kas sedz nozaudētas biļetes zaudējumus.

Neizmantotas biļetes

Samaksa par neizmantotām biļetēm tiek atmaksāta vienīgi tad, ja rezervācija tiek atcelta atbilstoši atcelšanas noteikumiem, un rezervācijas datos ir veikta atbilstoša atzīme. Par rezervācijas atcelšanu var tikt piemērota atcelšanas maksa atbilstoši rezervāciju atcelšanas noteikumiem.
Sk. Maksājumu un rezervēšanas noteikumi individuālajiem ceļotājiem.

Atsevišķas vietas iegāde kajītē

C un B klases kajītēs tiek pārdotas atsevišķas gultas vietas. Atsevišķu kajītes vietu pirkšana negarantē vienā rezervācijā esošo pasažieru izvietošanu vienā kajītē. Vietas, kuras paredzētas vīriešiem un sievietēm, atrodas atsevišķās kajītēs.  Ja Jums ir vēlēšanās ceļot vienā kajītē, iesakām pirkt visu kajīti par augstāk uzrādīto cenu. Atsevišķu vietu kajītē drīkst iegādāties personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.

Informācija par transportlīdzekli

Lūdzu, norādiet korektus transportlīdzekļa izmērus (garumu un augstumu). Transportlīdzekļa garuma un augstuma izmēros arī ir jāiekļauj potenciālās kravas vai jumta bagāžniekus. Transportlīdzekļa izmēri tiek nomērīti ostā. Gadījumos, kad izmēri norādīti neprecīzi, reģistrācijā par papildus samaksu iespējams iegādāties lielāku mašīnas novietnes vietu. Šī iespēja tiek garantēta tikai tādos gadījumos, ja uz automašīnu klāja ir brīvas vietas.
Pasažieru transportlīdzekļu cenas netiek piemērotas kravas transportlīdzekļiem. Cenas par transportlīdzekļiem bez vadītāja un kravas transportlīdzekļiem (kravas automašīnām u.c.) tiek noteiktas pēc kravas nodaļas cenrāža. Tikko prāmis ir pienācis ostā (tai skaitā arī naktī), transportlīdzekļiem nekavējoties ir jāatstāj auto klājs.

Dāvanu kartes

Ja Jūs norēķinaties par braucienu ar dāvanu karti, pirms brauciena rezervācijas Jums jāinformē darbinieks, kas veic rezervāciju. Atcerieties nosaukt produkta kodu. Dāvanu karte ir derīga vienīgi norādītajam produktam un noteiktajam periodam.

Rezervēšanas pakalpojuma maksa
Ja rezervācijas apmaksa netiek veikta uzreiz, tad tiek pievienota rezervēšanas pakalpojuma maksa.
Maksa par rezervēšanas pakalpojumu - 3.00 EUR

Atpakaļ uz augšu

Providing proof of identity

3. TRAVEL DOCUMENTS

(1) The passenger should have the valid travel document and other necessary documents, including, if required, also the visa along within the whole trip and the passenger is responsible for the validity and correctness of all documents.

(2) All passengers crossing the state border are obliged to submit the travel document. The persons with no travel document or the ones who refuse to submit it are not allowed onboard.

(3) Tallink is not compensating the ticket to the passenger, if the trip will not take place due to inadequately registered or invalid travel document or the passenger has no required travel document at all. 

Back to the top

CLUB ONE NOTEIKUMI

1. PAMATINFORMĀCIJA
 
1.1. Pateicībā par ciešo sadarbību uzņēmums AS Tallink Grupp un tā filiāles izsaka atzinību saviem pastāvīgajiem klientiem piedāvājot lojālo klientu programmu Club One. Uzņēmumi, asociācijas vai organizācijas nav tiesīgas piedalīties lojālo klientu programmā.
 
1.2. Par lojālo klientu programmu Club One atbild AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111, Tallina, Igaunija. Reģ. nr. 10238429.
 
1.3. Lojālo klientu programmas Club One apkalpošanas biroju kontaktinformācija pēc ģeogrāfiskā reģiona:
 
Latvijā un Lietuvā:
AS Tallink Latvija, Eksporta iela 3A, Riga LV-1010, Latvia, www.tallink.lv
 
Igaunijā un Krievijā:
AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallina, Igaunija, www.clubone.ee
 
Zviedrijā, Dānijā un Norvēģijā:
Tallink Silja AB, Box 27295, 102 53 Stokholma, Zviedrija, www.clubone.se
 
Vācijā:
Tallink Silja GmbH, Böckmannstrasse 56, D-20099 Hamburga, Vācija, http://www.tallinksilja.de
 
Somijā:
Tallink Silja Oy, Club One, P.O. Box 100, 00181 Helsinki, Somija, www.clubone.fi
 
Citās valstīs:
Tallink Silja Oy, Club One, P.O.Box 100, 00181 Helsinki, Somija, www.clubone.fi
 
2. DALĪBNIEKI UN DALĪBNIEKU KARTES
 
2.1. Programmā var piedalīties personas, kuras ir sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu, un kurām ir pastāvīga dzīvesvietas adrese.
 
2.2. Club One dalība un priekšrocības ir balstītas uz ģimenes principa. Ģimene konkrētajā gadījumā nozīmē ģimenes locekļus (2 pieaugušie (dzīvesbiedri) un viņu bērni), kas dala vienu mājsaimniecību un dzīvo vienā adresē. Visiem ģimenes locekļiem, kas sasniegušas 18 gadu vecumu, ir tiesības saņemt atsevišķu piesaistīto dalības karti. Visi ģimenes locekļi, neraugoties uz vecumu, kas dzīvo vienā ģimenē kopā ar galvenās kartes īpašnieku, var tik reģistrēti kā Club One programmas dalībnieki. Visi ģimenes locekļi saņem vienu un to pašu Club One kartes numuru. Vienīgi tie ģimenes locekļi, kuri ir reģistrējušies kā Club One programmas dalībnieki, var krāt bonusa punktus un izmantot Pastāvīgā Ceļotāja priekšrocības.
 
2.3. Tallink patur tiesības atteikties reģistrēt personas Club One kontā un dzēst jebkuru reģistrēto piesaistīto biedru, ja pastāv pamatotas šaubas, ka konkrētā persona nepieder iepriekš tekstā 2.2. punktā norādītajai ģimenei. Visi galvenās kartes īpašnieka paziņojumi automātiski attiecas uz visiem piesaistītajiem dalībniekiem.
 
2.4. Pastāvīgā ceļotāja īpašās cenas piemērojamas iepriekš minētajās ģeogrāfiskajās teritorijās. Rezervāciju reģistrē atbilstoši klienta rezervēšanas veikšanas brīdī spēkā esošajam līmenim. Klienta pastāvīgā adrese, kas reģistrēta Club One datu bāzē, norāda, kuram Club One birojam klients ģeogrāfiski ir piederīgs. Taču iegādātajiem ceļojumiem vai braucieniem, kas sākas citā ģeogrāfiskajā teritorijā, kura nav personas dzīvesvietas valsts, tiek piemērotas šīs konkrētās ģeogrāfiskās teritorijas cenas.
 
2.5. Līmeņi un to definējumi: ir izveidoti trīs Club One kartes līmeņi (Bronze, Silver, Gold). Katra līmeņa karte paredz atšķirīgas priekšrocības. Club One kartes līmenis tiek noteikts, pamatojoties uz nopelnītajiem bonusa punktiem pēdējo 12 mēnešu laikā. Informācija par karšu līmeņiem un piedāvātajām priekšrocībām pieejama internetā un klientu apkalpošanas nodaļā.
 
2.6. Tallink ir tiesības mainīt Club One kartes līmeņu sistēmu, kā arī priekšrocības dažādos līmeņos.
 
2.7. Klientam var būt tikai viens Club One konta numurs.
 
2.8. Dalība Club One programmā – bez maksas.
 
2.9. Par Club One programmas dalībnieku var kļūt aizpildot dalībnieku anketu Tallink ceļojumu birojos, Tallink mājas lapā, uz kuģiem vai atsūtot aizpildītu dalībnieka anketu uz Tallink biroju.
 
2.10. Aizpildot un parakstot dalībnieka anketu, persona (galvenās kartes īpašnieks vai piesaistītās kartes īpašnieks) piekrīt Club One noteikumiem un nosacījumiem.
 
2.11. Sniedzot savus personas datus Club One dalībnieka anketā, persona piešķir Tallink atļauju apstrādāt savus personas datus, tostarp, piemēram, informāciju par veiktajiem ceļojumiem un pirkumiem, kas veikti programmas ietvaros. Club One dalībnieku personas datu apstrādes apraksts pieejams vietējās Club One tīmekļa vietnēs. Pievienojoties Club One programmai, uzskatāms, ka klients piešķir Tallink tiesības nosūtīt informāciju par Club One programmu uz klienta elektronisko pastu, dzīvesvietas adresi un/vai mobilo tālruni, lai klients varētu izmantot attiecīgo pakalpojumu un Tallink varētu izpildīt savas saistības pret klientu. Klients var pārvaldīt savas mārketinga atļaujas savā personīgajā Club One kontā tiešsaistē vai sazinoties ar Club One Klientu apkalpošanas centru.
 
2.12. Piesakot piesaistītās kartes lietotāju vienmēr nepieciešama galvenās kartes turētāja piekrišana. Piesakot piesaistītās kartes lietotāju, pieteikumā jābūt gan galvenās kartes, gan piesaistītās kartes turētāju parakstiem.
 
2.13. Dalība Club One programmā un mājsaimniecības bonusa punktu uzskaites periods tiek uzsākts no brīža, kad klienta informācija ir reģistrēta Club One datu bāzē un kad ir aktivizēts Pastāvīgā Ceļotāja konts.
 
2.14. Kā reģistrācijas apstiprinājumu Tallink nosūtīs Club One karti ar dalībnieka numuru četru nedēļu laikā no reģistrācijas brīža. Dalībniekam, saņemot Club One karti, tā ir jāparaksta. Karte nav derīga bez īpašnieka paraksta. Nepieciešamības gadījumā, izmantojot Club One karti, ir jāuzrāda dokuments, kas apliecinātu kartes īpašnieka identitāti.
 
2.15. Priekšrocības, kas ir konkrētajam kartes līmenim, nekavējoties stājas spēkā un ir pieejamas uz kuģiem, uzrādot jauno Club One karti.
 
2.16. Gadījumā, ja Club One karte tiek nozaudēta, klientam ir pienākums par to nekavējoties ziņot Club One klientu apkalpošanas birojam. Tallink nekompensē izdevumus, kas radušies kartes nozaudēšanas gadījumā. Pēc nozaudētās kartes pieteikuma saņemšanas četru nedēļu laikā klientam tiks nosūtīta jauna karte.
 
2.17. Club One kartes nodošana vai kartes numuru sniegšana personām, kas nav klienta ģimenes locekļi ir stingri aizliegta. Club One ir tiesības izdzēst negodīgā ceļā iegūtos punktus.
 
2.18. Programmas apzinātas ļaunprātīgas izmantošanas vai jebkādu Tallink noteikumu pārkāpšanas, un/vai citas neatbilstošas uzvedības gadījumā no galvenās vai piesaistīto karšu īpašnieku puses, Club One ir tiesības atcelt dalību un dzēst jebkādus uzkrātos bonusa punktus, neuzliekot Club One nekāda veida atbildību. Ļaunprātīga izmantošana ir jebkura šajos noteikumos norādītā nosacījuma pārkāpšana, maksājumu vai zaudējumu atlīdzības neveikšana, dokumentu (piemēram, biļešu vai kuponu) falsifikācija, sagrozīšana, pārdošana vai nelikumīga nodošana citai personai, Club One kartes nodošana lietošanā personai, kura nepieder kartes īpašnieka ģimenei un vispārīgi nepieņemamas darbības. Šādos gadījumos Club One ir tiesīgs dzēst visus klienta bonusa punktus bez iepriekšēja brīdinājuma un anulēt dalību Club One. Club One rakstveidā informēs dalībnieku par dalības anulēšanu un bonusa punktu dzēšanu.
 
2.19. Dalību programmā iespējams pārtraukt jebkurā laikā rakstiski par to informējot Club One klientu apkalpošanas biroju. Pēc pieteikuma saņemšanas Pastāvīgā ceļotāja konta numurs tiks anulēts. Paziņojums, ko sniedz galvenās kartes īpašnieks, automātiski attiecas uz piesaistīto karšu īpašniekiem.
 
2.20. Club One karte nav ne debetkarte, ne kredītkarte.
 
2.21. Galvenās kartes īpašniekam ir pienākums informēt Club One Klientu apkalpošanas biroju par jebkurām izmaiņām attiecīgā kartes īpašnieka vārdā, adresē vai mājsaimniecības attiecībās. Turklāt dalībniekam ir pienākums sekot līdzi jebkādām izmaiņām programmas noteikumos un piedāvātajās priekšrocībās. Dalībniekus informēs par izmaiņām vietējās Club One mājaslapās, vietējā Club One klientu žurnālā un citos ar Club One programmu saistītajos materiālos.
 
2.22. Club One patur tiesības deaktivizēt (apturēt) dalību, ja pēdējo 5 gadu laikā Club One dalībnieks nav izmantojis Club One karti ceļošanai vai pirkumu reģistrēšanai, līdz ar to neuzkrājot bonusa punktus personīgajā Club One kontā.
 
2.23. Club One ir tiesības anulēt dalības numuru, ja tam piesaistītā kontaktinformācija ir nepareiza, un klients 12 mēnešu laikā nav iesniedzis datus par jauno kontaktinformāciju.
 
3. LĪMEŅA PRASĪBAS UN BONUSA PUNKTU PELNĪŠANA
 
3.1. Club One līmenis tiek noteikts, pamatojoties uz pēdējo 12 mēnešu laikā (turpmāk tekstā – uzskaites periods) uzkrāto bonusa punktu skaitu. Visi līmeni nosakošie bonusa punkti jāreģistrē Club One kontā konkrētā uzskaites perioda laikā.
 
3.2. Club One Gold līmeņa piešķiršanai nepieciešams uzkrāt vismaz 60 000 bonusa punktu vienā uzskaites periodā. Gold līmeni var sasniegt pēc tam, kad klients ir sasniedzis Silver līmeni. Silver līmeņa piešķiršanai nepieciešams uzkrāt vismaz 15 000 bonusa punktu vienā uzskaites periodā. Bronze līmenis ir pamata dalības līmenis.
 
3.3. Līmeņa kritērijus pārskata katru dienu. Sasniedzot 3.2. punktā norādīto līmeņa prasību, dalībnieks nekavējoties iegūst nākamo līmeni. Mainoties dalības līmenim, jauna karte tiks nosūtīta klientam pa pastu. Karte tiek piegādāta aptuveni četru nedēļu laikā.
 
3.4. Iegūstot nākamo kartes līmeni vai atjaunojot līmeni, sākas jauns uzskaites periods. Bonusa punktu uzskaite, kas nepieciešama, lai iegūtu nākamo līmeni, tiek sākta skaitīt no nulles. Mainoties kartes līmenim, netiek ietekmēts bonusa punktu skaits, kas paredzēts pirkumu iegādei.
 
3.5. Club One klients pelna bonusa punktus atbilstoši viņa/viņas līmenim. Bonusa punkti tiek piešķirti, balstoties uz biļešu un citu pakalpojumu, kā arī Iepriekš pasūtīto preču pirkumiem pirms izbraukšanas, kā arī preču un pakalpojumu pirkumiem uz Tallink kuģiem un Tallink viesnīcās. Bonusa punkti tiek pelnīti, iegādājoties Tallink pakalpojumus un uzturoties Tallink viesnīcās, ja viesnīcas rezervēšana tika veikta kopā ar kuģa biļešu rezervēšanu. Tallink patur tiesības piešķirt dažādu bonusa punktu skaitu par atšķirīgiem Tallink pakalpojumiem atkarībā no konkrētās tirdzniecības vietas.
 
3.5.1. Par iepriekš pasūtītajiem pakalpojumiem un iepriekš pasūtītajām precēm bonusa punkti tiek pelnīti šādā kārtībā: Bronze klients 1 EUR = 30 bonusa punkti, Silver klients 1 EUR = 35 bonusa punkti, Gold klients 1 EUR = 40 bonusa punkti.
 
3.5.2. Par uz Tallink kuģiem un Tallink viesnīcās pirktajiem pakalpojumiem bonusa punkti tiek pelnīti šādā kārtībā: Bronze klients 1 EUR = 21 bonusa punkts, Silver klients 1 EUR = 25 bonusa punkti, Gold klients 1 EUR = 29 bonusa punkti.
 
3.6. Bonusa punkti par ceļojumu rezervācijām, iepriekš pasūtītiem pirkumiem un pirkumiem uz kuģa, kā arī Tallink viesnīcās veiktajiem pirkumiem, tiek reģistrēti kontā vienas nedēļas laikā kopš pēdējās reizes, kad pasažieris reģistrējies ceļojumam. Biļetes rezervēšana vai izpirkšana pati par sevi nedod tiesības saņemt bonusa punktus.
 
3.7. Bonusa punktu izmantošana neietekmē Club One kartes līmeni.
 
3.8. Bonusa punkti ir derīgi 24 mēnešus no to reģistrēšanas datuma Club One sistēmā.
 
3.9. Klients varēs pelnīt Club One punktus tikai pēc tam, kad būs aktivizējis dalību programmā un saņēmis Club One dalības karti. Nopelnītie punkti ir balstīti uz ģimenes principa un tiem nav izpirkšanas vērtības.
 
3.10. Klients var izmantot uzkrātos bonusa punktus, lai iegādātos Tallink pakalpojumus.
 
3.11. Pārtraucot dalību Club One programmā tiek anulēti arī visi uzkrātie bonusa punkti. Klients par anulētajiem punktiem nav tiesīgs prasīt kompensāciju.
 
3.12. Ar mazumtirdzniecības aģenta starpniecību pirktie Tallink pakalpojumi uzkrāj punktus, ja vien nav noteikts citādi.
 
3.13. Club One programmas dalībnieks, kurš apmaksā ceļojumu vai pakalpojumus, ir tiesīgs saņemt bonusa punktus un Club One dalībnieka īpašās cenas vienīgi tajā gadījuma, ja dalībnieks pats personīgi izmanto šos pakalpojumus. Pakalpojumi par Club One dalībnieka cenām attiecas ne vairāk kā uz vienu kajīti vienam dalībniekam vai ne vairāk kā uz divām klāja sēdvietām vienam dalībniekam vienā rezervēšanas reizē.
 
3.14. Tallink dāvanu karšu vai tām pielīdzināmu produktu pirkšana nepiešķir Club One dalībniekiem tiesības pelnīt bonusa punktus. Iegādājoties produktu „Kuģa nauda” (Ship money), bonusa punkti tiek uzkrāti, ja kuģa nauda tiek pievienota rezervācijai un šo konkrēto rezervāciju izmanto un dodas ceļojumā.
 
3.15. Club One patur tiesības atteikt punktu piešķiršanu par noteiktiem pakalpojumiem un trešās puses piedāvātiem pakalpojumiem, kā arī patur tiesības piešķirt tikai daļēju punktu skaitu.
 
3.16. Lai reģistrētu bonusa punktus, klientam, veicot ceļojuma rezervēšanu, jānorāda savs konta numurs un, veicot pirkumus uz Tallink kuģa, jāuzrāda sava Club One karte. Veikalos un Tallink viesnīcās Club One karte jāuzrāda, pirms kasieris iekasē naudu par produktiem, savukārt restorānos karte jāuzrāda pasūtījuma veikšanas brīdī. Ceļojumus vai pirkumus nevar reģistrēt Club One kontā ar atpakaļejošu datumu.
 
3.17. Kruīzu uzskaites karte (Cruise Account card) nevar tikt vienlaicīgi izmantota ar Club One karti.
 
3.18. Punkti tiek uzskaitīti vienīgi par pirkumiem, kurus veikuši Club One dalībai reģistrēti ģimenes locekļi.
 
3.19. Visi reģistrētie Club One programmas dalībnieki, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā, saņem punktus, kas tiek uzkrāti kopējā mājsaimniecības kontā.
 
3.20. Visi kartē uzkrātie punkti pieder galvenās kartes īpašniekam, un viņš kā konta pārvaldītājs ir atbildīgs par jebkurām ar Club One kartes kontu saistītām darbībām.
 
3.21. Gan galvenās kartes īpašniekam, gan piesaistīto karšu īpašniekiem ir vienādas tiesības izmantot kontā uzkrātos punktus tikai to hronoloģiskā secībā.
 
3.22. Club One klientu apkalpošanas birojam nav pienākums kontaktēties ar galvenās kartes īpašnieku, lai saņemtu viņa/viņas atļauju par punktu izmantošanu vai arī lai veiktu labojumus punktu lietošanā, ja kāds no mājsaimniecībā dzīvojošajiem ir iesniedzis pretenziju. Jebkuras domstarpības, kas attiecas uz punktu izmantošanu, ir jāatrisina savstarpēji - tikai kartes galvenā īpašnieka un piesaistīto karšu īpašnieku starpā.
 
3.23. Club One galvenais vai piesaistītais dalībnieks var pārcelt bonusa punktus no viena Pastāvīgā ceļotāja konta uz otru. Bonusa punktus var pārcelt uz citu Pastāvīgā ceļotāja kontu arī tad, ja viens vai vairāki konti ir apvienoti vienā ģimenes Club One kontā.
 
3.24. Punkti par ceļojumiem, kas rezervēti ar ceļojumu aģentūras starpniecību, tiek aprēķināti atbilstoši atsevišķai maršrutu tabulai. Ceļojumu aģentūru noformētie ceļojumi ietilpst partneru noformētajos ceļojumos, piemēram, kruīza ceļojumos, kas iekļauj autobusa transporta pakalpojumus no dzīvesvietas līdz ostai. Somijā šis nosacījums attiecināms arī uz ceļojumiem, kuru iegādei izmatota Tallink Silja Organizācijas klienta karte (Tallink Silja Organizational Customer Card).
 
3.25. Punktu uzskaite ceļotāju grupām, kurām piemērojamas ceļotāju grupu atlaides, tiek veikta atbilstoši atsevišķai maršrutu tabulai.
 
4. BONUSA CEĻOJUMI
 
4.1. Bonusa ceļojumu rezervācija jāveic bonusa punktu derīguma termiņa laikā. Bronze līmeņa klients var rezervēt ceļojumu par bonusa punktiem 4 mēnešus, Silver līmeņa klients – 6 mēnešus un Gold līmeņa klients – 8 mēnešus pirms ceļojuma.
 
4.2. Punkti, kuri nav izmantoti un kuru derīguma termiņš ir beidzies, katru mēnesi automātiski tiek dzēsti no konta un tos nav iespējams atjaunot.
 
4.3. Bonusa ceļojumus jārezervē Tallink ceļojumu birojos, zvanot uz Tallink klientu servisu (zvanu centru) vai internetā. Bonusa ceļojumu iespējams rezervēt vienīgi pēc tam, kad programmas dalībnieka kontā ir reģistrēts nepieciešamais bonusa punktu skaits.
 
4.4. Bonusa ceļojumus var rezervēt vienīgi galvenās vai piesaistītās kartes īpašnieks, kurš ir reģistrēts uz attiecīgās kartes Club One reģistrā.
 
4.5. Tallink patur tiesības noteikt bonusa punktu skaitu, kas nepieciešams bonusa ceļojumam. Tallink patur tiesības ierobežot bonusa ceļojumu skaitu vai noteiktā laikā atturēties no bonusa ceļojumu piedāvāšanas. Bonusa ceļojuma pārdošana citai personai ir aizliegta. Informācija par bonusa ceļojumu produktiem un bonusa ceļojumiem nepieciešamo punktu skaitu ir pieejama vietējās Club One tīmekļa vietnēs.
 
4.6. Katrā kuģa reisā ir ierobežots bonusa ceļojumu skaits. Bonusa punkti, kas nepieciešami, lai veiktu ceļojuma rezervāciju, vienmēr tiek ieturēti no viena konta.
 
4.7. Bonusa ceļojums ar klāja sēdvietu paredzēts vienai personai. Kajīšu vai klāja sēdvietu skaits nav ierobežots, ja vien nav noteikts citādi. Bonusa ceļojuma rezervēšanā jāiekļauj vismaz viena persona no Club One ģimenes konta.
 
4.8. Ja bonusa ceļojums tiek atcelts un līdz izbraukšanas datumam ir vairāk nekā 14 dienas, derīgie bonusa punkti tiks atgriezti kontā. Vēlāk atceltie vai neatceltie bonusa ceļojumi tiks ieturēti no bonusa punktu konta pilnā apmērā. Punkti, kuru derīguma termiņš ir beidzies, netiks atgriezti kontā.
 
4.9. Bonusa ceļojumam vienmēr tiek pievienota uz maršrutu balstīta kajītes/pasažiera maksa (attiecas uz personām no 6 (sešu) gadu vecuma). Turklāt uz bonusa ceļojumiem var attiekties iestāžu vai attiecīgo Tallink partneru pieprasītie maksājumi, ko iekasē Tallink (piemēram, lidostu nodokļi, pakalpojumu maksa u. tml.).
 
4.10. Gadījumos, kad bonusa punktus (vai citas priekšrocības) piedāvā mūsu partneri, tiek piemēroti attiecīgā partnera noteiktie rezervācijas veikšanas un atcelšanas nosacījumi.
 
5. KORPORATĪVO UN ORGANIZĀCIJU KLIENTU LĪGUMI
 
5.1. Veicot ceļojumu rezervēšanu, izmantojot Tallink korporatīvo klientu numurus, punkti Club One kontā netiks uzkrāti. Ja ceļojums tiek rezervēts, pamatojoties uz Organizāciju klienta līgumu, Club One kontā punkti tiek uzkrāti atbilstoši atsevišķai ceļojumu aģentūras tabulai. Korporatīvo klientu un Organizācijas klientu kartes nevar izmantot vienlaicīgi ar Club One karti.
 
6. CITI NOSACĪJUMI
 
6.1. Club One bonusi un citas priekšrocības var atšķirties atkarībā no Club One dalībnieka līmeņa un dažādās tirgus teritorijās.
 
6.2. Club One bonusa produkti var atšķirties atkarībā no kuģa/maršruta. Club One ceļojumus par īpašajām cenām vai citus bonusus nevar rezervēt/dāvināt personām, kuras nepieder ģimenei, ja vismaz viens no pasažieriem nav attiecīgā Club One konta dalībnieks.
 
6.3. Club One noteikumi stājas spēkā, tiklīdz tie ir publicēti Club One mājas lapā. Tallink ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas Club One Pastāvīgā ceļotāja programmā, tās noteikumos, bonusa punktu uzkrāšanas nosacījumos, un bonusa produktu cenās. Jebkuras izmaiņas stājas spēkā nekavējoties bez iepriekšēja paziņojuma, ja vien Tallink nenosaka citādi. Club One kartes īpašnieki par izmaiņām tiek informēti ar Club One mājas lapu starpniecību. Izmaiņas tiek publicētas arī klientu žurnālā, ar nosacījumu, ka izmaiņas žurnāla publicēšanas datumā vēl ir aktuālas.
 
6.4. Tallink neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies tā ieviesto izmaiņu rezultātā (tostarp bonusa punktu zudumu, bonusu zaudēšanu vai bonusu samazināšanos), tāpat arī Club One nav pienākuma jebkādā veidā atlīdzināt zaudējumus Club One dalībniekiem vai jebkurai trešajai pusei.
 
6.5. Tallink neatbild par savu partneru produktiem un pakalpojumiem vai sūdzībām, kas radušās viņu darbības rezultātā, un katrs uzņēmums atbild par saviem produktiem un pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad Tallink darbojas pamatojoties uz noteikumiem, kas regulē kompleksos tūrisma ceļojumus.
 
6.6. Ja vien šajos noteikumos un nosacījumos nav īpaši noteikts citādi, klients atbild par pasažieru pārvadājumu noteikumu ievērošanu un iepazīstas ar šiem noteikumiem, kas pieejami interneta tīmekļa vietnē www.tallink.lv.
 
6.7. Strīdi, kas attiecas uz Pastāvīgā ceļotāja programmu un nevar tikt atrisināti sarunu ceļā, tiek izskatīti vietējās valsts tiesu instancēs. Klientam strīdu un neskaidrību gadījumā ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.