Pamattiesības saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2302

 
 1. Ceļotāji pirms kompleksa ceļojuma līguma noslēgšanas saņems visu būtisko informāciju par komplekso pakalpojumu.
 2. Vienmēr ir vismaz viens tirgotājs, kurš ir atbildīgs par to, lai visi līgumā ietvertie ceļojuma pakalpojumi tiktu sniegti pienācīgi.
 3. Ceļotājiem izsniedz tālruņa numuru saziņai ārkārtas gadījumos vai informāciju par kontaktpunktu, kurā viņi var sazināties ar organizatoru vai ceļojumu aģentu.
 4. Ceļotāji, par to paziņojot saprātīgā termiņā, var nodot komplekso pakalpojumu citai personai, par ko var paredzēt pienākumu segt papildu izmaksas.
 5. Kompleksā pakalpojuma cenu var palielināt tikai tad, ja pieaug noteiktas izmaksas (piemēram, degvielas cenas) un ja tas ir skaidri paredzēts līgumā, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā pakalpojuma sākuma. Ja cenas palielinājums pārsniedz 8 % no kompleksā pakalpojuma cenas, ceļotājs var izbeigt līgumu. Ja organizators sev patur tiesības palielināt cenu, ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu, ja samazinās attiecīgās izmaksas.
 6. Ceļotāji var izbeigt līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, un saņemt veikto maksājumu pilnu atmaksu, ja ievērojami tiek mainīts jebkurš no kompleksā pakalpojuma būtiskajiem elementiem, izņemot cenu. Ja pirms kompleksā pakalpojuma sākuma par komplekso pakalpojumu atbildīgais tirgotājs atceļ komplekso pakalpojumu, ceļotājiem ir tiesības saņemt atmaksu un attiecīgā gadījumā kompensāciju.
 7. Ceļotāji izņēmuma kārtā pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, ja ir ārkārtēji apstākļi, piemēram, pastāv nopietnas drošības problēmas galamērķa vietā, kuras, visticamāk, ietekmētu komplekso pakalpojumu.
 8. Turklāt ceļotāji jebkurā laikā pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt līgumu par atbilstošu un pamatojamu izbeigšanas maksu.
 9. Ja pēc kompleksā pakalpojuma sākuma nozīmīgus kompleksā pakalpojuma elementus nevar sniegt tā, kā paredz vienošanās, jāpiedāvā ceļotājam atbilstīgi alternatīvi risinājumi bez papildu maksas. Ceļotāji var izbeigt līgumu, nemaksājot izbeigšanas maksu, ja pakalpojumi netiek sniegti saskaņā ar līgumu un tas būtiski ietekmē kompleksā pakalpojuma izpildi un organizators nenovērš problēmu.
 10. Ceļotājiem arī ir tiesības uz cenas samazinājumu un/vai kompensāciju par zaudējumiem, ja ceļojuma pakalpojumi netiek sniegti vai tiek sniegti neatbilstīgi.
 11. Ja ceļotājs nonāk grūtībās, organizatoram ir jānodrošina palīdzība.
 12. Ja organizators vai – dažās dalībvalstīs – mazumtirgotājs kļūst maksātnespējīgs, maksājumi tiek atmaksāti. Ja organizators vai – attiecīgā gadījumā – mazumtirgotājs kļūst maksātnespējīgs pēc kompleksā pakalpojuma sākuma un ja transports ir iekļauts attiecīgajā kompleksajā pakalpojumā, tiek nodrošināta ceļotāju repatriācija. Uzņēmumam Tallink Silja Oy ir aizsardzība maksātnespējas gadījumā, ko nodrošina Finnish Competition and Consumer Authority (Lintulahdenkuja 2, 00530 Helsinki, +358 (0)29 505 3000, kirjaamo@kkv.fi). Ja Tallink Silja Oy maksātnespējas dēļ tiek liegti pakalpojumi, ceļotāji var sazināties ar šo vienību vai attiecīgā gadījumā ar kompetento iestādi.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2015/2302