• Bonusa ceļojuma rezervācija jāveic bonusa punktu derīguma termiņa laikā.
• Bonusa punkti derīgi 24 mēnešus ilgā laika periodā no to reģistrēšanas datuma, un bonusa ceļojumu nepieciešams rezervēt šajā periodā. Ceļojums var tikt izmantots ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc punktu derīguma termiņa beigām, ja rezervācija tikusi veikta bonusa punktu derīguma termiņa laikā.
• Punkti, kuri nav izmantoti un kuru derīguma termiņš ir beidzies, katru mēnesi automātiski tiek dzēsti no konta, un tos nav iespējams atjaunot.
• Bonusa ceļojumus jārezervē Tallink ceļojumu birojos un / vai Tallink klientu apkalpošanas centrā. Bonusa ceļojumu iespējams rezervēt vienīgi pēc tam, kad programmas dalībnieka kontā ir reģistrēts nepieciešamais punktu skaits.
• Bonusa punkti, kas nepieciešami, lai veiktu ceļojuma rezervāciju, vienmēr tiek ieturēti no viena konta.
• Bonusa ceļojumā ir iekļauta viena kajīte līdz četrām personām, ja vien nav noteikts citādi. Bonusa ceļojums sēdvietā (maršrutā Tallina-Helsinki) paredzēts divām personām. Kajīšu skaits, ko iespējams iegādāties par bonusa punktiem, nav ierobežots, ja vien nav noteikts citādi.
• Ja bonusa ceļojums tiek atcelts, un līdz izbraukšanas datumam ir vairāk nekā 14 dienas, derīgie bonusa punkti tiek atgriezti kontā. Gadījumos, kad bonusa ceļojums tiek atcelts, un līdz izbraukšanas datumam ir mazāk nekā 14 dienas, punkti no bonusu punktu konta tiek ieturēti pilnā apmērā.
• Punkti, kuru derīguma termiņš ir beidzies, netiek atgriezti. Informācija par kopējo punktu skaitu un punktiem, kuru derīguma termiņš beigsies tuvākajā laikā, ir pieejama Club One profilā Tallink mājas lapā.
• Norēķinoties par ceļojumu ar bonusa punktiem, papildus tiek piemērota īpaša cena par izvēlēto ceļojumu.
• Gadījumos, kad bonusa punktus (vai citas priekšrocības) piedāvā mūsu partneri, tiek piemēroti attiecīgā partnera noteiktie rezervācijas veikšanas un atcelšanas nosacījumi.
• Ceļojuma rezervāciju par bonusa punktiem Club One Gold kartes īpašnieki var veikt ne agrāk kā 8 mēnešus pirms ceļojuma datuma.
• Ceļojuma rezervāciju par bonusa punktiem Club One Silver kartes īpašnieki var veikt ne agrāk kā 6 mēnešus pirms ceļojuma datuma.
• Ceļojuma rezervāciju par bonusa punktiem Club One Bronze kartes īpašnieki var veikt ne agrāk kā 4 mēnešus pirms ceļojuma datuma.
• Suite, Commandore, Junior Suite klases kajīti par bonusa punktiem ir iespējams iegādāties ne agrāk kā 2 nedēļas pirms ceļojuma.
• Bonusa ceļojumam nepieciešamo punktu skaits var atšķirties atkarībā no sezonas. Tallink patur tiesības ierobežot bonusa ceļojumu skaitu vai noteiktā laikā atcelt un / vai ierobežot bonusa ceļojumus.
• Katrā kuģa reisā ir ierobežots bonusa ceļojumu skaits.
• Bonusa ceļojumus drīkst rezervēt vienīgi galvenās vai piesaistītās kartes īpašnieks, kurš ir reģistrēts uz attiecīgā kartes konta Club One reģistrā.
• Bonusa ceļojumā ir obligāti jādodas tam Club One klientam, kura Club One karte ir reģistrēta bonusa ceļojuma rezervācijā.
• Lai saņemtu Club One priekšrocības (atlaides ceļojumiem, uzkrāt bonusa punktus un tos izmantot), ceļojumā obligāti ir jādodas tam Club One klientam, kura Club One karte ir reģistrēta ceļojuma rezervācijā. Ja ceļojumā nedodas Club One klients, kura Club One karte ir reģistrēta norādītajā ceļojuma rezervācijā, tad pārējiem pasažierim, lai dotos šajā ceļojumā, ir jāsamaksā radusies starpība.
• Bonusa ceļojumu pārdošana un nodošana citai personai ir aizliegta.